Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "poslanici"

Imranova porodica: Merjem, majka Isa, a.s.

''Allah je odabrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom.'' (Ali-Imran, 33.) Imran b. Masan je bio jedan od alima svoga vremena. Bavio se naukom i ibadetom. Bio je asketa, jedan od onih koji je pobuđivao poštovanje. Poštovan je bio i zbog svoga porijekla. Vodio porijeklo

Uzori iz Kur’ana: Superheroji vs poslanici

Naučimo našu djecu: Prije Iron-Mana postojao je Davud, a.s. koji je golim rukama mogao savijati željezo i metale. Mi smo Davudu Našu milost ukazali – “O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!” – i učinili da mu mekahno gvožđe bude. (Sebe’, 10.) Prije Supermana bio je Sulejman, a.s., koji je mogao

Ukratko o poslaniku Jusufu, a.s.

Jusuf, a. s., (po Bibliji Josif) je sin Jakuba, a.s., unuk Ishaka, a.s., a praunuk Ibrahima, a.s. Bio je, nakon Benjamina, najmlađi Jukubov sin. Spomenut je u Kur'anu 27 puta: 25 puta u suri Jusuf, nazvanoj po njemu, te po jednom u Surama El-En'am i Gafir. Inače, sura Jusuf je

Poslanici: Zekerijja, a.s.

I Zekerijjau se – kada zamoli Gospodara svoga: „Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a ti si jedini vječan!“ (El-Enbija, 89) Zekerijja, a.s. ( po Bibliji Zaharija) je sin Dana. Potomak je Sulejmana, a.s. Spomenut je 7 puta u Kur'anu, u surama: Alu Imran, Merjem i EL-Enbija, gdje je glavnina priče

Upoznajmo Allahove poslanike: Musa, a.s.

Kada su stigli u dolinu Tuva, gdje se nalazilo i brdo Tur, u jednoj tamnoj i prohladnoj noći mu se rodio sin. Oni su se izgubili, stoka se razbježala. U tom trenutku najviše im je trebala vatra. Dok su išli pustinjom u daljini ugledaše vatru. Kada je stigao do mjesta

Vjerovjesnici i njihovi narodi: Idris, a.s.

Postojao je na Zemlji vjerovjesnik koji se zvao Idris ibn Jarid ibn Mehlaid ibn Kinan ibn Enoš ibn Šit ibn Adem. Dakle, Šit mu je bio peti djed. Idris se rodio za Ademova života. Živio je stotinu dvadeset godina u toku Ademovog života. Kad Adem i Šit umriješe, Allah, odabra

Šejtanovi susreti sa vjerovjesnicima, ´alejhi selam

  Iblisov susret s Nuhom, ‘alejhi selam Ebu el-Feredž ibn el-Dževzi, rahimehullah, prenio je svojim lancem pre­nosilaca od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, da je rekao:  Kada se Nuh, ‘alejhi selam, ukrcao u lađu ugledao je u njoj nepoznatog starca. Upitao ga je: Zbog čega si se ukrcao? Rekao je:

Top