Islamske teme

Upoznajmo Allahove poslanike: Musa, a.s.

Kada su stigli u dolinu Tuva, gdje se nalazilo i brdo Tur, u jednoj tamnoj i prohladnoj noći mu se rodio sin. Oni su se izgubili, stoka se razbježala. U tom trenutku najviše im je trebala vatra. Dok su išli pustinjom u daljini ugledaše vatru. Kada je stigao do mjesta gdje je vidio vatru, neko ga zovnu:

O Musa, Ja sam, uistinu, Gospodar tvoj! Izuj, zato, obuću svoju, ti si, doista, u blagoslovljenoj dolini Tuva. Tebe sam izabrao, zato što ti se objavljuje slušaj! Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio! Čas oživljena će sigurno doći- od od svakog ga tajim- kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti. I neka te zato niko ne odvrati od vjerovanja u njega, onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen. (Ta Ha, 11-16)

Kada je Musa, a.s., čuo ovaj glas, tijelo mu zadrhta, srce zaigra, te osta zapanjen i tih. Glas ga opet upita:
A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? (Ta Ha, 17)

Musa, a.s., odgovori:

– Ovo je moj štap. Njime se poštapam i njime lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe.

– Baci ga, o Musa! – reče On. (Ta Ha, 18)

Kada je Musa, a.s., bacio štap, ugleda kako se štap pretvara u ogromnu zmiju koja se hitro uvija i puzi.

Svevišnji Allah reče:

Uzmi ga i ne boj se, Mi ćemo je vratiti u ono što je bila prije. I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se pojaviti bijela, al ne bolesna; i eto – znamenje drugo, da ti pokažemo neka od Naših velikih čuda. Idi faraonu, jer je u zlu svaku mjeru prevršio! (Ta Ha, 21-24)

Tada Musa, a.s., zamoli:

– Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj; odriješi uzao sa jezika moga da bi razumjeli govor moj i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Haruna, brata moga; osnaži me njime i učini drugom u zadatku mome, da bismo Te mnogo hvalili i da bismo Te mnogo spominjali, Ti, uistinu, znaš za nas. (Ta Ha, 25-35)

Izvor: Upoznajmo Allahove poslanike

Autor: Osman Oral

Za Akos.ba pripremila: Samira Muratović

Povezani članci

Back to top button