Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Umoran sam!

Umoran sam!

Tjelesna nelagoda je jedan od izgovora koje ljudi koriste kao razlog zbog kojeg se ne pridržavaju Allahove vjere. Na primjer, osoba koja ne želi robovati Allahu dž.š. tvrdi da je bolesna onda kada je, ustvari, savršeno zdrava. To radi kako i zavarala sebe i ljude oko sebe, i ne uspijeva da izvrši svoje obaveze. Takva osoba ne bi smjela zaboraviti da Allah zna sve.

Nijedno čovjekovo djelo ili misao nije sakriveno od Allaha Uzvišenog. Allah dž.š. zna svku misao koja prođe čovjeku kroz glavu, zna sve što mu je skriveno u srcu i sve što u podsvijetsti krije. O tome i Kur'an govori: „Allahu su, zaista, dobro poznate misli svačije“ (3:119).

Iako im je data šansa da zarade Allahovo dž.š. zadovoljstvo i uđu u džennet, ljudi koji su se udaljili od kur'anske moralnosti više vole ostaviti svoje robovanje po strani i koristiti bolest kao izgovor za slijeđenje svojih sebičnih strasti. Zbog svoje neiskrenosti, zauzvrat će dobiti gorku patnju na budućem svijetu, zato što razlozi koje navode za ne izvršavanje Allahovih dž.š. naredbi nisu iskreni.

Za ljude koji zaista imaju fizičke smetnje Kur'an spominje određene olakšice. Na primjer, post je jedna od vjerskih dužnosti koje su obavezne, te su, stoga, ljudi dužni da je izvršavanju. Allah dž.š. nam u Kur'anu jasno navodi situacije u kojima ljudi mogu biti izuzeti iz ove naredbe: „i to neznatan broj dana; onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana“ (2:184).

U narednom ajetu nas podsjeća da On uvijek želi da olakša svojim robovima: „Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete“ (2:185).

Kao što možemo vidjeti iz ovoga primjera, za one koji iskreno vjeruju u Allha dž.š. uvijek postoji lakši put, zato što je Allahova dž.š. vjera mnogo jednostavna. Allah dž.š. ne želi otežavati ljudima koji žive shodno Njegovoj vjeri. Allah dž.š. je taj koji zna šta će biti teško ljudima, te kako da im olakša njihov teret. U Kur'anu nam govori da On nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti: „Allah želi da vam olakša – a čovjek je stvoren kao nejako biće“ (4:28), „Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda neće učiniti“ (23:62).

Mnogi ljudi se nezahvalno odnose prema Allahovim dž.š. blagodatima i razumijevanju. Zbog privrženosti dunjalučkim ambicijama, oni konstantno navode razne okolnosti kao izgovor za izbjegavanje robovanja Allahu dž.š. Naravno, takvim postucima samo sebe zavaravaju i nanose sebi štetu, jer je u Kur'anu rečeno da je Allah dž.š. neovisan od bilo čega: „Ako vi budete nezahvalni – pa Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je veoma ako budete zahvalni. A ni jedan griješnik neće nostiti grijehe drugoga. Poslije ćete se Gospodaru svome vratiti, pa će vas On o onome što ste radili obavijestiti, jer On dobro zna svačije misli“ (39:7).

Budite oprezni, ne zanemarujte svoj položaj roba u odnosu na Allaha dž.š., i ne tražite izgovore, nemojte čak ni razmišljati o takvoj neiskrenosti. Ne zaboravite da Allah dž.š. zna za neiskrene izgovore i prije negoli oni prođu nekome kroz glavu, i dok zavaravate sami sebe, ako se iznenada sretnete sa melekom smrti, nećete više biti u stanju da se vratite na dunjaluk i robujete Allahu dž.š., bez obzira na to koliko to vi željeli. Allah dž.š. nam u Kur'anu govori o kajanju na Sudnjem danu onih koji su bili zdravi, a izbjegavali su robovanje Allahu dž.š.: „Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli, oborenih ogleda i sasvim poraženi bit će nevjernici – a bili su pozivani da licem na tle padnu dok su živi i zdravi bili“ (68: 42- 43).

Autor: Harun Yahya
Izvor: onislam.net
Za Akos.bA preveo: Mirnes Baltić
 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top