Vijesti iz zemlje

Umjesto drvenog mosta u Halilovićima gradi se most sa kolovozom i pješačkim stazama

Radovi na rekonstrukciji dotrajalog drvenog mosta iza tržnog centra „Heco“ u Halilovićima i regulaciji riječnog korita Miljacke počeli su prije nekoliko dana, a radove su danas obišli općinski načelnik Semir Efendić i ministar za privredu Kantona Sarajevo Muharem Šabić.

Riječ je o mostu sa drvenom konstrukcijom koja je bila dotrajala i nesigurna, zbog čega je bio zatvoren za saobraćaj. U toku je čišćenje obala i korita Miljacke nizvodno od mosta, te demontaža mosta, nakon čega će se pristupiti izgradnji potpuno novog sa betonskom konstrukcijom, dvije kolovozne trake i pješačkim stazama, a bit će postavljeni i ivičnjaci i ograda.

„Za nas je ovo vrlo značajan projekat obzirom da se ovim mostom, koji će imati armirano – betonsku konstrukciju sa kolovozom i pješačkim stazama, povezuje dio Halilovića, koji je bio odsječen od ostatka grada, a tu imamo i jedan broj stanovnika koji žive sa druge strane. Njegovom izgradnjom otvara se još jedan pravac prema Centru „Safet Zajko“, dakle sa druge strane iza TC „Heco“ moći će se prići Centru „Safet Zajko“, što će olakšati komunikaciju posebno u ljetnim mjesecima kada kroz Haliloviće imamo gužve“, kazao je načelnik Efendić.

Na tom dijelu prisutan je problem izlijevanja Miljacke iz korita u toku većih padavina.  U sklopu projekta uradit će se regulacija značajanog dijela vodotoka, odnosno čišćenje i uređenje oko 400 metara riječnog korita, koje je čišćeno prije 30-tak godina i totalno je zapušteno i zaraslo. Realizacijom ovog projekta steći će se bolji uslovi za saobraćajnu komunikaciju, ali i preduvjeti za nastavak trajne regulacije korita Miljacke.

Vrijednost radova, koje sufinansiraju Općina i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo iznosi oko 716.000 konvertibilnih maraka, a radove izvodi firma HP investing.

Ministar Šabić kazao je da nadležno ministarstvo nastoji da sredstva iz vodnih naknada usmjeri u riješavanje kritična mjesta, te da se sredstva ulažu u regulaciju korita rijeka druge kategorije, dok je za uređenje vodotoka prve kategorije nadležna Agencija za slivove rijeke Save.

Sabahudin Bojčić, šef gradilišta istakao je da se dio radova može izvoditi i tokom zimskih mjeseci, te da bi trebali biti završeni u proljeće.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button