Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "hadis" (Page 11)

Apokrifni hadisi o dovi

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na mene hotimično slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri.” (El-Buhari i Muslim) 23423

Halima Es-Sadijje – Poslanikova, alejhi sselam, majka po mlijeku

Treća najveća kur’anska sura nosi naziv An-Nisa, što znači žene. Kao što znamo, ova sura ne govori samo o ženi, ali sam njen naslov ukazuje na časnu poziciju žene u islamu, na njezino veličanstveno mjesto i veličinu. Doista su tih počasti svjesni većina vjernika, ali rijetko se sjete praksi kada je

Potvora na Aišu r.a.: Pouka do Sudnjega dana (II dio)

U prvom dijelu priče o potvori Aiše r.a., vidjeli smo na koji način su munafici počeli da sire priču o navodnoj Aišinoj r.a., preljubi. Također, vidjeli smo kako je taj događaj teško pao Poslaniku s.a.w.s. i njegovoj suprugi Aiši r.a. U slijedećem tekstu donosimo vam nastavak priče o potvori Aiše

Potvora na Aišu r.a.: Pouka do Sudnjega dana (I dio)

 Jedan od najvećih iskušenja koje je Allahov Poslanik s.a.w.s., doživio u svojoj poslaničkoj misiji svakako je događaj potvore na njegovu suprugu, Aišu neka je Allah zadovoljan njome. Munafici u Medini su željeli, optužujući Aišu r.a., za potvoru, da ponize i obeščaste Muhameda s.a.w.s. Taj događaj možemo gledati jednostavno kao bitku između

Savjet strancu

Doista sva zahvala pripada Allahu Uzvišenom, molimo Ga i tražimo od Njega oprost. Koga god On uputi on ne može zalutati a koga On napusti on doista nikada neće pronaći pravi put. Svjedočim da niko osim Allaha Uzvišenog nije dostojan vjerovanja, Vjerujem samo u Njega bez dodavanja Mu sudruga,

Oprez: Ne nasjedajte na izmišljene hadise o ramazanu!

Kada nastupi mjesec ramazan, mnogi imami i profesori aktiviraju se u objašnjavanju islama i njegovih ljepota, a u prvom redu to su propisi o ramazanu i postu. Svakako je za pohvalu što se o islamu govori, što se ljudi pozivaju u vjeru i što ih se podstiče na ibadet,

Poslanikov savjet Ibn-Abasu: Čuvaj Allaha — čuvat će te!

 Neka je hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, zahvalom blagoslovljenom, lijepom i nebrojenom, kakvu On voli i sa kakvom je On zadovoljan, kakva dolikuje Njegovom Plemenitom Licu i Njegovoj Veličanstvenosti. l neka je stalni Allahov salavat i selam na Muhammeda vjerovjesnika, njegovu porodicu i ashabe.   Imam

Stav ehl-i sunneta o selef-i salihu

Pripadnici ehl-i sunneta jedni druge ne proglašavaju nevjernicima (tekfir). Među njima ne postoji razilaženje koje bi iziskivalo međusobno odricanje i tekfir. Jer, oni su sljedbenici džema’ata, većine koja je na Istini, a Uzvišeni Allah čuva Istinu i njezine sljedbenike. Sljedbenici Istine ne zapadaju u neslaganja, niti u razdor, dok,

Ashabi sa sofe Poslanikove džamije: Ljudi ibadeta i zikra

UVOD Među Poslanikovim, s.a.v.s., ashabima postojala je jedna prepoznatljiva skupina koja je u islamskoj literaturi poznata pod nazivom “Ashabus-suffe” ili “Ehlus-suffe.” Ta se sintagrna na naš jezik najčešće prevodila kao “Drugovi sofe”, “Stanovnici sofe (Poslanikove džamije)”, “Ljudi sa trijema (medinske džamije)”, “Ljudi s džamijskog trijema”, “Ljudi sa

Top