Poučne priče

Poučna priča o ljubavi prema Poslaniku, a.s.

U biografiji Božijeg Poslanika, a.s., jedna od najljepših poglavlja su ona u kojima čitamo o primjerima ljubavi njegovih ashaba prema njemu. Ta ljubav je prikazana u kontekstu govora o njegovom odnosu prema onima koji su se ružno odnosili spram njega, a s druge strane kako su se ashabi istovremeno lijepo ophodili prema njemu, pokoravajući mu se i koristeći časne kulturne riječi prilikom svog ophođenja s njim. Jedan takav primjer imamo u kontekstu govora o sporazumu na Hudejbiji kada je održan sastanak između muslimana i mušrika koje je  zastupao Urve bin Mesud koji je bio karizmatični lider, pokušao je demoralisati Poslanika, a.s., plasirajući mu vijest o jedinstvu Kurejšija: “O Muhammede, ti si okupio sve ove ljude koji su se evo vratili u svoje rodno mjesto. Kurejšije su izašle iz grada zavjetovavši se Bogu da nećeš ući u Mekku pored njih osim silom. Kunem se Allahom, svi ovi ljudi koji te podržavaju možda te napuste.” Ebu Bekr, r.a., koji je također bio prisutan taj dan, ustade i ode do Urve te mu reče: “Kažeš da ćemo ga mi napustiti? Teško tebi!.” Ashabi nisu voljeli bilo kakvu priču o napuštanju Poslanika, a.s. Razlog? Pored toga što su bili ljudi koji su držali do časti, oni su ga puno voljeli. Zapamtite šta ću vam reći: Čast je jedan od najboljih načina iskazivanja ljubavi prema nekome.

Rasprava se nastavila i Urve dok je pričao dotakao bi Poslanikovu, a.s., bradu, a Mugire ibn Šube je odmah reagovao uhvativši njegovu ruku svojom rukom i rekao: “Smakni svoju ruku sa Poslanikove, a.s., brade.” Urve odgovori: “Teško tebi! Kako si neotesan i grub.” A Poslanik, a.s., se osmjehnu.

“Ko je ovaj čovjek Muhammede?” upita Urve

“To je tvoj rođak. El Mugire ibn Šube.”

“Kakve li izdaje!” reče Urve gledajući prema Mugiri, r.a., i nastavi ga vrijeđati. Svaki put kada bi Urve rukom dotakao Poslanikovu, a.s., bradu, Mugire bi je drškom svog mača udario kako bi mu dao do znanja da je pomakne. Poslanik, a.s., se nasmijao zbog toga, a njegov osmijeh odavao je poštovanje i ljubav koje je imao prema Mugiri.

Urve je zatim pogledao prema ashabima Poslanika, a.s., i primjetio da svaki put kada im on dadne znak, oni požure da sprovedu njegovu naredbu. Primjetio je također da kada bi Poslanika, a.s., uzimao abdest, oni bi se takmičili ko će prvi da mu pomogne. Kada bi govorili u njegovom prisustvu, stišali bi svoje glasove i nisu ga gledali u oči iz poštovanja kojeg su prema njemu osjećali.

Kada se vratio Kurejšijama, Urve nije mogao sakriti svoju impresioniranost: “Tako mi Allaha o Kurejšije! Posjetio sam Khusharovo kraljevstvo, vidio sam Cezara bizantijskog cara na vrhuncu njegove moći, ali nikada nisam vidio većeg kralja među ljudima kakav je Muhamed među svojim ashabima. Vidio sam ljude koji ga ne bi ostavili nizašto na svijetu. Ponovo razmotrite vašu poziciju. On predstavlja istinskog vođu. Iskreno vas savjetujem da prihvatite ono čemu vas poziva, jer bojim se da ga nikada nećete pobjediti.”

Urve je Kurejšijama podnio zapanjujući izvještaj i ni sam nije mogao vjerovati šta je vidio svojim očima. Ljubav, pokornost i poštovanje prema čovjeku do te mjere da nije mogao ni njegovu bradu da dotakne kao znak poštovanja. Urve je zato s pravom zaključio da se ta vojska ne može poraziti jer su voljeli, slušali i poštovali svoga Poslanika.

Danas se ljubav prema Poslaniku, a.s., iskazuje jedino onda kada ga neko omalovažava, ali je nema u našem svakodnevnom prakticiranju njegovoga Sunneta.  Nepokoravajući se Poslanikovim, a.s., naredbama, mi njega ustvari posramljujemo.

Zamislite milijardu i nešto muslimana u svijetu nosi bradu ili mahramu, svi muškarci odlaze u džamiju da klanjaju džemat-namaz! Da li nam je potrebno išta više truda od toga kako bi iskazali našu ljubav prema čovjeku koji se danas najviše kleveta na svijetu? Sada je vrijeme testa i ispita naše ljubavi prema Poslaniku, a.s. Pokoravati se i slijediti njegove naredbe, to je sve što trebamo uraditi…

Izvor: teensinislam.com

Autor: Nisaar Y. Nadiadwala

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button