Islamske teme

Rođenje Poslanikovih, a.s., unuka Hasana i Husejna

Treće hidžretske godine rođen je Poslanikov, s.a.v.s., unuk, plemeniti i časni vođa Hasan, sin Alijin, neka je Allah zadovoljan njima.

Poslanik, s.a.v.s., nadjenuo mu je ime i zaklao mu akiku. (Ahmed, Ebu Davud i Nesai) Akika je klanje kurbana povodom rođenja novorođenčeta. Hasan, r.a., više je od svih ljudi nalikovao na Muhammeda, s.a.v.s.

Poslanik, s.a.v.s., ponekad bi ga nosio na ramenima i govorio: „Allahu moj, ja ga uistinu volim, pa Te molim da ga i Ti zavoliš i da zavoliš one koji njega vole!“ Hvaleći ga i ističući njegove vrline, Muhammed, s.a.v.s., o Hasanu, r.a., rekao je: „Ovaj moj unuk uistinu je prvak i predvodnik. Nadam se da će Allah njegovim posredovanjem izmiriti dvije velike zavađene skupine muslimana.“ (Buhari i Muslim)

U mjesecu ša’banu, četvrte godine po Hidžri, rodio se drugi Poslanikov, s.a.v.s., unuk, plemić časnog roda, Husejn b. Alija b. Ebu Talib, r.a. I njemu je baš kao i njegovom bratu Hasanu, Poslanik, s.a.v.s., nadjenuo ime i zaklao akiku.

Za njih dvojicu, Poslanik, s.a.v.s., rekao je: „Oni su moja dva cvijeta, moja dva bosiljka na ovome svijetu. Hasan i Husejn su predvodnici džennetskih mladića.“ O Husejnu, r.a., kazao je: „Husejn je moj, a ja sam Husejnov.

Allah zavolio onog ko zavoli Husejna! Husejn je jedan od mojih unuka.“ (Buhari, Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi i Ibn Madže)

Izvor: ”Upoznaj Poslanika u nekoliko minuta”
Autor: dr. Nasir ez-Zehrani
Za Akos.ba pripremila: Adela Kukić

Povezani članci

Back to top button