Historija i tradicija

Običaji Bošnjaka utemeljeni na hadisu: Poslanikove zabrane

Mnogo je poslova koji ne priliče vjernicima, koji su mekruh ili haram, i kojih se muslimani sustežu, jer su slušali brojne hadise o tome. O zabrani proklinjanja ljudi i drugih bića, čak i stvari, kao i cjepidlačenju, Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Oni koji puno proklinju neće biti na Sudnjem danu svjedoci niti zagovarači.“

Poslanik je rekao: „Propali su oni koji cjepidlače.“ I to je ponovio tri puta.

Poznat je primjer jednog alima iz naših krajeva, koji je prodao jednu kravu, nakon što je čuo da je žena proklinje, rekavši da neće koristiti mlijeko od hajvana koji je proklet.

Na redu su hadisi koji govore o zabranjenim stvarima u islamu, na koje je izravno upozorio Poslanik, s.a.v.s.:

„Poslanik je zabranio da čovjek sjedne između dvojice ljudi, osim s njihovom dozvolom.“

„Zabranio je da se neko digne sa svog mjesta (u džamiji ili drugim mjestima gdje se klanja, uči) da bi neko drugi sjeo.“ Narod sam govori da nema rezervisanih mjesta u džamiji, već gdje ko sjedne tu mu je mjesto.

„Poslanik je zabranio da neko sjedi na kaburu, da se kaburi uljepšavaju, kreče i da se nad njima grade turbeta.“

„Poslanik je zabranio uzimati radnika da radi prije nego se s njim pogodi u visini nadoknade.“Kolika je ovdje mudrost najbolje znaju oni koji su pustili majstore da rade posao bez pogodbe na njihove riječi: „Lahko ćemo za plaćanje.“

„Poslanik je preporučio da se ne puše u vrelo jelo i piće.“ Ovo je preporuka u cilju higijene i zdravlja ljudi.

„Ne jedite lijevom rukom jer tako jede šejtan.“

„Poslanik je zabranio da se posti nafila petkom.“

„Poslanik je zabranio klanjanje poslije sabahskog farza dok Sunce ne izađe, i poslije ikindije, dok ne zađe.“

„Muškarcima, mojim sljedbenicima, zabranjeno je nositi svilu i zlatni nakit, a dozvoljeno je ženama.“

„Zabranite svojoj djeci izlazak iz kuća u akšamsko vrijeme, jer se tada razilaze šejtani po zemlji.“

„Kada čujete kukurikanje pijetlova molite Allaha za Njegove blagodati, jer je pijetao vidio meleka. A kada čujete njakanje magarca, zatražite Allahovu zaštitu od zla šejtana, jer je magarac vidio šejtana.“

„Ne putujte u mjesto u kojem se pojavi zarazna bolest, a ako se već tamo nalazite ne izlazite iz njega.“

„Punoglasan (grohotan) smijeh je od šejtana, a osmijeh je Allahov dar.“

„Ne čupajte sijede dlake, jer će svakom muslimanu koji osijedi u islamu, sijede dlake biti nur (svjetlo) na Sudnjem danu.“ U jednom drugom rivajetu stoji: „Allah će mu za svaku od njih upisati jedno dobro djelo, i izbrisati loše djelo.“

Izvor: ”Običaji Bošnjaka utemeljeni na hadisu”
Autor: Ishak Sedić
Za Akos.ba pripremila: Adela Kukić

Povezani članci

Back to top button