Islamske teme

Kako se Poslanik, a.s., odnosio prema onima koji su pretjerivali u vjeri

Oni koji pretjeruju u vjeri, vjernici su kao i mi, i žele dobro kao mi, međutim odabiru pogrešan put do tog dobra. Odabiru put otežavanja i pretjerivanja, pa pretjeruju u ibadetima i određenim vjerskim pitanjima, isključivi su u svome poimanju vjere, i neće biti vremena niti mjesta a da u njima neće biti ovakvih ljudi. Oni su postojali i u vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Dolazio je u kontakt s njima, savjetovao ih i popravljao, želio im dobro kao i svima drugima, poznavao njihovu namjeru (da žele samo dobro) pa im i nastojao pomoći u ostvarenju njihove namjere. Iako je Poslanik, s.a.v.s., poznavao dobru namjeru ove skupine ljudi, nije im dopustio da u svojoj sklonosti ka pretjerivanju naruše prava i istinska islamska mjerila, te je takve osobe znao žestoko koriti i ukazivati na veliku opasnost njihovih postupaka. Poslanik, s.a.v.s., rekao je tri puta uzastopno: „Stradali su oni koji pretjeruju u svojim riječima i djelima.“ (Muslim)

Ukoliko se čovjek preokupira ibadetom i pokornosti toliko da svome tijelu ne daju pravo koje mu pripada, odnosno potreban odmor i umjereno uživanje u lijepom i dozvoljenom, ovakvo ponašanje može nakon izvjesnog vremena dovesti do slabljenja, dosade, malaksalosti, a nakon toga i do prestanka i ostavljanja ibadeta, na početku djelimično a zatim potpuno.

Enes b. Malik, r.a., pripovijeda: „Došla su trojica ashaba kućama Vjerovjesnikovih, s.a.v.s., supruga da ih pitaju o njegovom ibadetu u tajnosti, pa kada su bili obaviješteni, kao da su taj ibadet smatrali malim. Nakon toga su rekli: ‘Gdje smo mi spram Allahovog Poslanika, s.a.v.s.? Njemu su oprošteni i prošli i budući grijesi!’ Zatim je jedan od njih rekao: ‘A što se tiče mene, ja ću cijelu noć klanjati!’ Drugi je rekao: ‘A što se mene tiče ja ću svo vrijeme postiti i neću ništa jesti.’ A treći je rekao: ‘A što se mene tiče ja ću se udaljiti od žena i neću se nikada ženiti.’ Došao im je Allahov Poslanik, s.a.v.s. i rekao: „Vi ste ti koji su rekli tako i tako! Tako mi Allaha, ja se doista, od svih vas najviše bojimAllaha i ja sam najbogobojazniji prema Njemu, međutim, ja i postim i jedem, i klanjam i ležim, a i ženama se ženim, pa ko se okrene od moga sunneta, taj nije od mene!’“ (Buhari i Muslim)

Ovi ashabi su mislili da je samo vjera posvećivanje ibadetu, isposništvo i sl. Željeli su se posvetiti vjeri, da budu na takav način u vjeri u cijelosti i nikao to ne poriče. Kao što je i drugi htio sevape za svoje korake do Harema kako nam prenosi Enes b. Malik, r.a. On pripovijeda da je Poslanik, s.a.v.s., vidio jednog starca kako ide oslanjajući se na svoja dva sina i upitao: „Šta je to?“ Oni su mu odgovorili: „Zavjetovao se da ide pješke do Kabe (na hadž).“ „Takvo kažnjavanje sebe Allahu nije potrebno“, i naredio mu da jaše. (Buhari)

U vjeri treba ustrajati sve do svoje smrti, a ne nekoliko trenutaka, dana ili godina biti u njoj. Onaj koji pretjeruje, prije ili kasnije mora posustati u vjeri, jer svaki čovjek ima  ograničene mogućnosti i ukoliko ih premaši, vrlo lahko malaksa, slabi i na koncu ostavlja sve. Vjerovatno, zbog ovih posljedica, Allahov Poslanik, s.a.v.s., mnogo je upozoravao na pretjerivanje u vjeri, žestinu koja nema osnove. Tako je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Dobro se čuvajte pretjerivanja u vjeri, jer su doista, oni koji su bili prije vas, uništeni zbog pretjerivanja u vjeri.“ (Ahmed)

Također je rekao: „Niko neće pretjerivati i žestiti u vjeri a da ga ona neće nadvladati.“ (Buhari)

Kada ga je jedan od ashaba upitao da li moraju svake godine obaviti hadž, on je šutio, da bi nakon trećeg puta postavljenog pitanja rekao: „Da sam vam rekao: ‘Da’, vi to ne biste bili u stanju! Ne pitajte me o onome o čemu vam nisam ništa rekao, jer su doista oni koji su bili prije vas uništeni zbog svojih mnogobrojnih pitanja i kasnijih razilaženja s vjherovjesnicima koji su im bili slati. Ono što sam vam naredio radite koliko ste u mogućnosti, a ono što sam vam zabranio tome se ne primičite.“ (Buhari i Muslim)

Islamski vjerozakon je lahak i poziva lahkoći. Alolah ga je iz Svoje dobrote i mudrosti olakšao nama. Svi su ljudi u mogućnosti da ga shvate i razume, kao što su u mogućnosti da ga u životu i primjene. Brojni kur’anski ajeti o tome govore, pa kaže Allah, dž.š.: „Allah vam želi lahkoću a ne poteškoću.“ (El-Bekara, 185.)

Rekao je Muazu b. Džebelu i Ebu Musi Ešariju, r.a., kada ih je slao za Jemen: „Olakšavajte i nemojte otežavati! Obveseljujte i nemojte rastjerivati! Slažite se i nemojte se razilaziti!“ (Buhari i Muslim)

Na ovakav način se Poslanik, s.a.v.s. ophodio prema onima što su pretjerivali u vjeri, i na ovakav način mi se sa sličnima trebamo ophoditi. On nam je najbolji uzor u svemu. Da bismo zadržali izvornost i čistotu vjere nama ne treba bolji primjer od primjera iz Poslanikovog, s.a.v.s., života i mi ga trebamo slijediti u svemu: „(…) ono što vam Poslanik da, vi to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite se toga.“ (El-Hašr, 7.)

Izvor: Ovo je Muhammed Allahov Poslanik s.a.v.s.

Autor: Hajrudin Tahir Ahmetović

Za Akos.ba pripremila: Adela Kukić

 

Povezani članci

Back to top button