Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "allah" (Page 2)

Sreći treba vjerovanje u Allaha i Sudnji dan

U ovom članku donosimo nekoliko korisnih savjeta dr. Aida el-Karnija Ne gubi nadu u Allaha i Njegovu milost i nemoj nikada zaboraviti da Njegova pomoć i podrška ovise o tvojim djelima. U najvećem broju slučajeva korist leži u onome što ne voliš, i to češće nego u onome što voliš i nikada

Na nama je da tražimo od Njega, a On je spreman da nam usliši

allah

Devetnaesta sura Kur’ana, sura Merjem, počinje s dovom. Poslanik Zekerijja, a.s., obraća se strasno i emotivno svome Gospodaru moleći Ga za ono što očajnički želi: dijete. On se otvoreno obraća Allahu, govoreći Mu da on i njegova žena ne mogu imati djece, i da se boji da ne bude ostavljen

Ljudi ne mogu biti savršeni, jer je jedino Allaha s.w.t.a. savršen

allah

Ljudi nisu savršeni i nikad neće biti. Budi iskren. Nemojte govoriti loše o drugima. Pokušaj vidjeti najbolje u ljudima i moli Allaha da vidi najbolje u tebi. Svi ljudi griješe. Svaki čovjek je grješnik i potreban je tevbe (pokajanja). Jednim korakom se nekada približimo Allahu, a sa dva ili tri udaljimo od Allaha. Nekada

Sve što je na Zemlji prolazi, ostaje  samo lice Gospodara  tvoga

SMRT JE ISTINA Smrt je istina, jer Uzvišeni Allah kaže: “Sve što je na Zemlji prolazi, ostaje  samo lice Gospodara  tvoga, Uzvišeno i Plemenito.” (Er-Rahman, 26-27) Vjerovanje obuhvata čvrsto uvjerenje da je istina ono što će se događati nakon smrti, poput kaburskih patnji i uživanja. Također obuhvata i vjerovanje u proživljenje nakon smrti. Uzvišeni

Zašto je pogrešno vlastitu imenicu Allah zamjenjivati općom imenicom b/Bog

Godine 1997. osvrnuo sam se u jednom tekstu (Takvim za 1997. godinu, El-Kalem, Sarajevo, 1996., str. 33.-42.) na sklonost jednog dijela uleme (nadam se da je ona u manjini) i tzv. običnih vjernika da vlastitu imenicu Allah zamjenjuju općom/zajedničkom imenicom bog. Ta svojevrsna običajnost nije istaknuta samo u verbalnim iskazima, već je ona učestala

Allahova dž.š. lijepa imena – el Vehhab

Ponekad nam se u životu dešavaju određene stvari i događaji koje mi ne znamo ‘’pročitati’’. Možemo, iznenada, izgubiti sav novac koji imamo, i prva stvar koju možemo pomisliti jeste:’’ Čime sam ovo zaslužio/la? Bio/la sam dobar musliman/muslimanka, toliko sam se trudio/ la, zašto me Allah sad kažnjava?’’ Ili nam se desi nešto divno,

Allahova dž.š. lijepa imena – El Mudžib, Koji se odaziva

Neka Allahova dž.š. imena i osobine su spomenuti tek nekoliko puta u Kur'anu, dok su druge spomenute na mnogo mjesta, posebno ističući način na koji se ona manifestuju. Koncepti se ponavljaju tako da kada zaboravimo, taj zaborav ne traje dugo. Jedno od ovih Imena, koje mi, izgleda, često zaboravljamo, jeste

Onima koji tuguju zbog propuštenih prilika u ramazanu…

Nismo bili od onih koji su mnogo učili Kur'an ili klanjali nafile, jer smo bili zauzeti. Gubili smo vrijeme. Pogriješili smo. I sad smo potišteni. Ali stavljanje fokusa na ibadete kao što su post, namaz i učenje Kur'ana, to je dovelo mnoge pripadnike ovog Ummeta da 'pregore', ali i propuste ogromne

Izgubljena srca mogu spas pronaći samo u okretanju ka Allahu, dž.š.

allah

Uzvišeni Allah kaže: „I neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova.“ (Enfal,24) Neki mufesiri u komentaru citiranog ajeta kažu: „Uplitanje između čovjeka i njegova srca jeste prekrivanje srca, zaklanjanje od nura (upute). To biva tako što čovjek drži vezanog samo za materijalno, usljed čega srce prati samo

Suhaib Webb: Ti si samo alat koji visi u prostoru života!

Iskrenost se sastoji od dva dijela: Da Allah postane cilj tvoga obožavanja. To je poznato većini ljudi. Međutim, drugi dio: spoznaja da tvoje oslanjanje na Njega nije specifično samo za tebe: baš kao što si ovisan samo o Allahu i neovisan o drugima, tako ni oni ne trebaju tebe, a većina

Top