DuhovnostU Fokusu

Šta znači “Es-Samed”?

Samo jednom se u Kur'anu spominje riječ - SAMED, u suri Ihlas. Drugo ime sure ihlas je sura Samed.

Samo jednom se u Kur’anu spominje riječ – SAMED, u suri Ihlas. Drugo ime sure ihlas je sura Samed.

Allahu-s-samed.

Allah je SAMED. Nekoliko primjera kako se prevodi riječ “Samed”:

Korkut – “Allah je Utočište svakome”
Karić – “Alah je utočište svakome!”
Ljubibratić – “Bogu se sva suštasva obraćaju u svojoj nevolji”
Mlivo – “Allah je Apsolutni!”
Mehanović – “Allah je Es-Samed”

Muhamed Mehanović se poziva na Ibn Kesira i kaže: “Ibn Kesir navodi značenje riječi Es-samed, ali nijedno ne odabire kategorički. sad, ali nijedno ne odabir je kategorički. On navodi mišljenje da je sljedeći ajet, ustvari, tumačenje tog imena, tj. Nije rodio i rođen nije. Neki kažu da je Es-Samed apsolutni Gospodar, daj El-Baki – Onaj koji je vječan, i slično. Taberi, a i Ibn Kesir, navodi to tumačenje. On je sklon tumačenju po kojem je značenje ove riejči: Onaj Kojemu se sklanjaju ljudi po potrebi, tj. On je utočište ljudima. Sura El-Ihlas vrijedi kao trećina Kur’ana.”

Ukolilo poznajete neki drugi jezik, npr. engleski, i uporedite kako su brojni prevodioci preveli ovu riječ to će biti dovoljan razlog da shvatite koliko je Kur’an, nekad, neprevodiv i koliko njegovo značenje izmiče u drugim jezicima.

Značenje riječi samed u arapskom jeziku je višestruka.

Navodi se da riječ samed znači “Onaj koje nema udubinu ili šupljinu”. Objašnjavajući ovo dalje, kaže se da živa bića imaju otvore putem kojih se hrane i piju i otvore putem kojih izbacuju iz sebe otpad nakon što unešenu hranu i tečnost ljudsko tijelo obradi.

Samed je onaj koij se ne hrani, koji ne pije, koji u sebe ništa ne unosi, ali je on i onaj koji iz sebe ništa ne izbacuje. On nema potrebe za tim.

Pa tako Onaj koji nema potreba koje imaju druga živa bića je neovisan i o Njemu su ovisni drugi.

Naime, bilježi imam Bejheki predaju od Ibn Abbasa, r.a., da su Allahovo poslaniku, s.a.v.s., došl jevreji i kazali: “Opiši nam svoga Boga kojeg obožavaš.” i onda je Allah, s.v.t., objavio suru Ihlas. Ubejj ibn Ka’b, r.a., prenosi isto ali kaže da su to pitali mušrici.

Drugo značenje riječi “samed” jeste da je to Onaj kojem se drugi obraćaju za pomoć i za neku potrebu, odnosno, da je On utočište nemoćnima, potrebnima, ugroženima, uplašenima, gladnima, žednima,…

Islamski učenjaci opisuju značenje ove riječi govoreći da znači: On je iznad svih, On je Apsolutni, niko Mu ne treba, a On svakome treba. Niko nije opisan riječima kojima je opisan Allah, s.v.t.

Seid b. Džubejr kaže da ova riječ obuhvata značenje svih Allahovih lijepih imena (esma’) i atributa (sifat).

Sura Ihlas je jedna od najkraćih kur’anskih sura, ali i jedna od najvrijednijih. Sadržana mudrost da se samo jednom jedinom riječju opiše savršenstvo našeg Gospodara govori i o nadnaravnosti Allahove riječi.

Kur’an je obična knjiga za one koji ga ne čitaju, ali je Kur’an nepresušni izvor mudrosti i znanja, najbogatija i nikada do kraja otkrivena riznica onima koji ga hoće čitati.

Što se više ljudsko srce otvara Kur’anu, to Kur’an više uzvraća. Samo valja na taj put krenuti.

Piše: Sabahudin Sijamhodžić

akos.ba

Povezani članci

Back to top button