Islamske teme

Sve što je na Zemlji prolazi, ostaje  samo lice Gospodara  tvoga

SMRT JE ISTINA

Smrt je istina, jer Uzvišeni Allah kaže: “Sve što je na Zemlji prolazi, ostaje  samo lice Gospodara  tvoga, Uzvišeno i Plemenito.” (Er-Rahman, 26-27)

Vjerovanje obuhvata čvrsto uvjerenje da je istina ono što će se događati nakon smrti, poput kaburskih patnji i uživanja.

Također obuhvata i vjerovanje u proživljenje nakon smrti.

Uzvišeni o tome kaže: “I puhnutće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti.” (Jasin, 51)

Onaj ko sumnja u ovo, postao je nevjernik u Allaha.

“A onima koji nisu vjerovali(biće rečeno): Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali. Kad se govorilo: Allahovo obećanje je, zaista, istina i u Čas oživljenja nema nimalo sumnje! – vi ste govorili: Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismoubijeđeni.” (El-Džasije, 31-32)

O onome koji poriče onaj svijet, Uzvišeni Allah kaže: “Oni, čak, i Čas oživljenja poriču, a Mi smo za one koji Čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu.” (El-Furkan, 11)

U vjerovanje ulazi i čvrsto uvjerenje da će se račun polagati, jerUzvišeni Allah kaže:

“Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati.” (El-Enbija, 47)

U vjerovanje ulazi i čvrsto uvjerenje da će se neki kažnjavati, i da će biti oni koji će u blagodatima uživati, te uvjerenje da Džennet i Vatra postoje.

Uzvišeni kaže:
1. “I nesretni će u Džehennem, u njemu će teško izdisati i udisati.” (Hud, 106)
2. “A sretni će u Džennet.” (Hud, 108)

Nevjernici će ući u Džehennem, a vjernici u Džennet, kao što Uzvišeni kaže: “One koji ne budu vjerovali na strašne muke ću staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im neće moći pomoći. A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, On će njima punu nagradu dati. – Allah ne voli nasilnike.” (Ali Imran, 56-57)

Također je obaveza vjerovati u sve što je potvrđeno kur’ansko-hadjskim tekstom, a vezano je za onaj svijet, poput: Sirat ćuprije, Mizana, izvora Havd, te listova na kojima će biti ispisana dobra i loša djela.

Izvor: Poslanica iz islamskog vjerovanja (sažetak)
Autor: Abdu-l-Aziz b. El-Merzuk Et-Tarifi

Za Akos.ba priredila: Merima Š.

Povezani članci

Back to top button