>
Samo na Akos.ba: Ciklus članaka o pravopisnim pravilima bosanskog jezika Samo na Akos.ba: Ciklus članaka o pravopisnim pravilima bosanskog jezika
Bošnjaci i bosanski jezik prošli su golgotu kada je u pitanju njihovo postojanje, ali su uprkos svemu uspjeli, pobijedili su neprijatelje i nažalost skupo... Samo na Akos.ba: Ciklus članaka o pravopisnim pravilima bosanskog jezika

Bošnjaci i bosanski jezik prošli su golgotu kada je u pitanju njihovo postojanje, ali su uprkos svemu uspjeli, pobijedili su neprijatelje i nažalost skupo platili cijenu postojanja imajući u vidu ratna stradanja.

Sa predajom Bosne i Hercegovine u ruke Austro-Ugarskoj počela je da se razvija književnost na bosanskom jeziku, međutim, nakon nepune dvije decenije  ta ista vlast vođena prohrvatskim i prosrpskim idejama ukida bosanski jezik, tačnije 1907. godine.

Sve do 1992. godine i nemilog rata koji je zadesio Bosnu i Hercegovinu Bošnjaci i Bosanci i Hercegovci su se mogli opredijeliti za srpski ili hrvatski jezik, da bi sedamdesetih i osamdesetih godina u upotrebi bio tzv. srpskohrvatski (hrvatskosrpski) standardni jezik.  Pravopisni priručnik Marković — Ajanović Diklić je zadovoljavao te potrebe, a do 1991. godine je doživio osamnaest izdanja. Srpskohrvatski (hrvatskosrpski) jezik se početkom devedesetih godina raspada na četiri standardna jezika: bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski.

Alija Isaković je u plamtećem Sarajevu 1992. godine objavio Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku, da bi četiri godine poslije Senahid Halilović objavio Pravopis bosanskog jezika i na taj način se počelo definitivno vraćati mjesto koje pripada bosanskom jeziku, jer je iz političkih razloga bio negiran, osporavan i na kraju krajeva utkan u tzv. srpskohrvatski jezik.

Za cilj imamo da prenesemo u potpunosti pravopisna pravila standardnog bosanskog jezika, da se podigne svijest o važnosti pravopisnih pravila i njihove primjene u svakodnevnoj pismenoj komunikaciji bila ona službena ili ne. Također, naša je želja da uživate uz serijal koji smo pripremili i usavršite upotrebu standardnog bosanskog jezika.

Pratite nas četvrtkom i nedjeljom kada će članci biti objavljivani, a lekcije prilagođene na taj način da ne budu niti preopširne niti prekratke.

Za Akos.ba ciklus članaka o pravopisnim pravilima bosanskog jezika priređuje: Mirza Pecikoza

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.