Ostale aktivnostiU Fokusu

Prijavite se na projekat: Zasadi drvo, ostavi dar

Pošumljavanje je jako bitno za sredinu u kojoj živimo, šuma je ta koja štiti ekosisteme, sprječava klizišta, ublažuje klimatske promjene, a ima i terapijsko dejstvo te je zbog toga jako bitno da se određena ugrožena područja pošumljavaju.

Pošumljavanje određenih lokalita doprinosi većoj produkciji kisika kao i usvajanja ugljen dioksida te ovim vidom zaštite životne sredine dolazi i do veće biološke raznolikosti.

Svjesni značaja zaštite okoliša, Udruženje Svitanje je pokrenulo projekat pod nazivom: Zasadi drvo, ostavi dar.
Radi se o projektu koji će imati za cilj podizanje ekološke svijesti kod mlađe populacije stanovništva.
Realizacija projekta planirana je 13.03. i 14.03.2021. godine. Prvi dan je planiran za edukaciju učesnika, a svoje znanje o ekologiji, zaštiti životne sredine, različitim vrstama i zanimljivim stavkama o istim, sa učesnicima će podijeliti Dr. Armin Macanović, doktor bioloških nauka u oblasti ekologije.
Drugi dan je planirano zasađivanje sadnica, uz druženje, zabavu i pozitivnu energiju u Park-šuma Mojmilo.

Učešće na ovom projektu je besplatno, a učesnici će tokom trajanja edukacije imati obezbjeđen ručak, kafe-pauzu, materijale kao i potvrde o učešću na projektu.

Prijaviti se možete OVDJE!

Projekat je podržalo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo).

#ostavitrag

Svitanje.ba

Povezani članci

Back to top button