Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Književni kutak > Predstavljena knjiga „Menadžment javnog sektora“

Predstavljena knjiga „Menadžment javnog sektora“

Na Fakultetu za upravu UNSA 24. septembra 2020. godine održana je promocija knjige „Menadžment javnog sektora“ autora doc. dr. Đevada Šašića. Prisutne na promociji je na početku pozdravio dekan Fakulteta za upravu UNSA doc. dr. Emir Tahirović ističući kako ova knjiga potvrđuje vrijednost ove visokoobrazovne institucije. „Fakultet za upravu neće stati sa svojim aktivnostima u naučnom i obrazovnom smislu“, kazao je dekan Tahirović.

Prisutnima su se obratili promotori knjige prof. dr. Elvir Čizmić i prof. dr. Mehmedalija Hadžović.

„Javni sektor u svakoj nacionalnoj ekonomiji zauzima značajno mjesto. Državno uplitanje u svim zemljama nije bilo isto a intenzitet uticaja bio je različit u raznim fazama društveno ekonomskog razvoja. Postojali su različiti stavovi prema pitanju države i ekonomije. Najpoznatiji autori koji govore o djelovanju države na tržištu su Adam Smith i J. M. Keynes. Smith naglašava da će konkurencija i motivisanost profitom navesti pojedince da slijedeći vlastite interese služe javnom interesu. Naglašava zabranu uplitanja države u javnom sektoru (1776). Nedostatak Smithove teorije najviše se uočilo za vrijeme velike ekonomske krize (1929-1933). J. M. Keyness promijenio je stav o ulozi države afirmirajući potrebu intenzivnije uloge javnog sektora akumulacije rada i kapitala.

Poslije Drugog svjetskog rata naglo su rasti socijali rashodi a naročito u zemljama OECD-a (22% od BDP-a 1975. godine). U to vrijeme javni sektor je bio maksimalno birokratiziran i neefikasan. Reforma javne uprave kreće početkom osamdesetih godina uvodeći koncept New public management (Velika Britanija i SAD). Ovim konceptom cilj je bio da se smanji javna potrošnja deregulacija države, privatizacija javnih preduzeća a kasnije i javno privatna partnerstva. Cilj je bio da se rastereti javni sektor a da se sredstva preusmjere za potrebe privrede. Reforma javne uprave danas zahtijeva tzv. 3E koncept (efipasnot, efektivnost i ekonomičnost) te stručnjake i lidere za javni menadžment i javne politike.

Komparirajući Bosna i Hercegovina sa zemljama koje  su sprovele ove modele dolazi se do zaključka da ona znatno zaostaje a to potvrđuje izvještaj o konkurentnosti. Knjiga ‘Menadžment u javnom sektoru’ afirmira i zagovara primjenu savremenih konepata menadzmenta u javnom sektoru, kao što su CAF, BSC, ISO, BFC.“, kazao je autor Šašić.

Prof. dr. Elvir Čizmić je istakao kako je menadžment u javnoj upravi veoma bitan. Napomenuo je gdje se uvede menadžment u javnoj upravi biće više reada a manje „uskih grla“.

„U javnoj upravi u savremenim uvjetima primjenjujemo sve savremene koncepte menadžmenta. Taj sistem se zove New public management a to je primjena svih alata koje znanost menadžmenta generalno proizvela u javnom sektoru na jedan primjenjiv način da bi naš javni sektor bio učinkovitiji“, istakao je profesor Čizmić.

Moderator promocije je bio doc. dr. Amel Delić. Svečanoj promociji su prisustvovale i zvanice iz akademskog i kulturnog života Bosne i Hercegovine.

O autoru

Doc. dr Đevad Šašić je rođen 1984. godine u Jablanici, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju odličnim uspjehom. Ekonomski fakultet Univerziteta ,,Džemal Bijedić” je završio 2008. godine i stekao zvanje diplomirani ekonomist – menadžer. Titulu magistra ekonomije je stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici 2014. godine, a 2018. godine je doktorirao na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu na temu ,,Unapređenje efektivnosti jedinica lokalne samouprave kroz primjenu Balance ScoreCard modela”. Kao izuzetno uspješan student, prvi je i magistrirao i doktorirao u generaciji. Nakon radnog angažmana u Mercator d..o.o. Sarajevo, zasnovao je radni odnos na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu 2011. godine na pozicijama asistenta na naučnoj oblasti ,,Teorijska ekonomija“, višeg asistenta na naučnoj oblasti „Menadžment javnog sektora“, te od februara 2018. godne docenta na naučnoj oblasti ,,Menadžment javnog sektora”. Istovremeno je obnašao i funkciju Menadžera Ureda za kvalitet na Fakultetu, a od oktobra 2019. godine je i prodekan za nastavu i studentski standard.

Autor ili koautor je 14 naučnih radova i značajnog broja pisanih stručnih osvrta, medijskih elaboracija i slično. Primarni interes istraživača Šašića jeste upravljanje u javnom sektoru. Svojom ekspertizom doprinosi različitim vladinim, nevladinim i privatnim organizacijama, poput Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u svojstvu trenera, konsultanta na izradi pravnih akata i strateških dokumenata i člana komisija i radnih grupa. Član je radnih tijela Fakulteta za upravu i Univerziteta u Sarajevu naročito u oblasti kvaliteta, izrade nastavnih planova i programa i izrade strateških dokumenata. Učesnik je više naučnih i stručnih konferencija, a naročito ističemo da je član Organizacionog odbora međunarodne konferencije ICAMSS. Učesnik je međunarodnog programa Turskog saveza lokalnih vlasti. Obnašao je dužnost Predsjednika vijeća Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Trener i saradnik je više nevladinih organizacija iz oblasti start-upa, izrade biznis planova i certifikacije u poslovanju.

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top