Brak i porodicaU Fokusu

Pravo žene u islamu na intimni odnos

Žena u Islamu

1.    Zaokupljenost muža ibadetom, trgovinom i slično

Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: “Kod mene je došla Huvejla bint Hakim, koja je bila udata za Osmana b. Mez’una, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio kako izgleda neuredno, i rekao mi je: ‘Aiša, što Huvejla izgleda onako loše?’ Pa sam rekla: ‘Allahov Poslanice, to je žena čiji muž danju posti, a noću ibadeti. Ona je kao žena koja nema muža, pa se zato zapustila i zanemarila svoj izgled.”[1]

Jednom prilikom je Selman El-Farisi došao kod Ebu Derda’a da ga posjeti, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih je bio pobratimio, pa je vidio njegovu ženu, Ummu Derda’, u pohabanoj odjeći, neurednog izgleda, i rekao joj je:

“Šta je to sa tobom?” Rekla mu je: “Tvoj brat nema nikakve potrebe za dunjalukom, on noć provodi u ibadetu a dan u postu!”

Nakon toga je došao Ebu Derda’, zaželio mu dobrodošlicu i iznio hranu pred njega. Selman mu je rekao: “Jedi i ti!”

Reče: “Ja postim.”

“Zakleo sam se da ćeš prestati postiti!“, reče Selman, pa je jeo sa njim.

Odluči Selman da zanoći kod Ebu Derda’a, pa kada je došla noć, Ebu Derda’ htjede da klanja, a Selman ga spriječi i reče mu:

“Tvoje tijelo ima pravo kod tebe, tvoj Gospodar ima pravo kod tebe, a i tvoja porodica ima pravo kod tebe. Posti neke dane a neke nemoj, klanjaj, ali prilazi i svojoj supruzi, i daj svakome njegovo pravo.”

Kada je skoro svanulo, reče mu: “Ustani sada, pa klanjaj ako hoćeš!”

Zatim su ustali, abdestili i klanjali, a nakon toga su izašli na sabah namaz. Ebu Derda’ je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i spomenuo mu je to, pa mu je rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Istinu je rekao Selman.”

2.  Ženidba sa drugom ženom i zapostavljanje prve

I ovaj problem je prisutan kod jednog dijela muškaraca, što je dovelo do toga da neke od njihovih žena, i pored stida, podnose sudijama žalbe protiv takvih muževa, i, želeći popravku stanja, ljude obavještavaju o onome što njihove muževe rasrđuje.

Na zapostavljanje prve žene obično nailazimo kod starijih ljudi koji su se nasitili prve žene i ona im je postala dosadna, a postali su zaslijepljeni drugom. Ta druga obično biva mlađa, pa se on trudi da je zadovolji i zasiti njene potrebe iz straha da joj neće dosaditi, jer je ona mlada, a on oronuo u godine i snaga mu je na izmaku.

Čovjek treba da se boji Allaha kad je u pitanju njegova supruga, i treba se truditi da očuva njenu čast i da je sačuva nemorala, jer su, uistinu, propusti u ovoj oblasti veoma opasni i imaju loše posljedice, kao što vidimo u brojnim primjerima žena koje su krenule putem bluda, a to je posebno poznato kod vodećih ljudi.

Pa gdje si ti u odnosu na riječi Omera b. El-Hattaba r.a., koji je, kako se prenosi od El-Hedžia b. Kajsa, rekao: “Uistinu, ja sebe nagonim na spolni odnos kako bi proizašlo od mene živo biće koje će Allaha slaviti.”’

A pored toga, seksualno zadovoljavanje žene, je, uistinu, jedno od njenih prava koje si ti dužan da ispuniš. Ibn Tejmijje r.a. upitan je o čovjeku koji se suzdržava od spolnog općenja sa svojom ženom, jedan ili dva mjeseca, da li je on griješan zbog toga i da li je to dužan činiti.

Pa je odgovorio: “Čovjek je dužan da spolno opći sa svojom ženom u granicama uobičajenog, jer je to jedno od njenih najpotvrđenijih prava koje je on dužan da ispuni, preče i od njene ishrane. Za spolnog općenje rečeno je da je dužnost najmanje jednom u četiri mjeseca. Neki su rekli: shodno njenoj potrebi i njegovoj sposobnosti kao što je hrani prema njenoj potrebi i njegovoj sposobnosti. A ovo mišljenje je ispravnije.”[2]

Ovdje ćemo navesti neke vjerodostojne predaje o vremenskom razmaku između snošaja.

Abdur-Rezak prenosi od Es-Sevrija da je upitan o ženi koja se žali da joj muž ne prilazi, pa je rekao: “On ima tri dana, a ona jedan dan i noć.”[3]

Abdur-Rezzak takođe prenosi od Muhammeda, a on od Katade, daje rekao:

“Došla je neka žena kod Omera r.a. i rekla mu je: ‘Moj muž noć provodi u ibadetu a dan u postu!’

Rekao je: ‘Zar želiš da mu zabranim da posti i da obavlja noćni namaz?’ Pa je otišla, a zatim se ponovo vratila i rekla mu isto što i prvi put, a on joj je dao isti odgovor. Pa mu je rekao K’ab b. Sur: ‘Vođo pravovjernih, ona ima pravo!’ Reče: ‘A šta je njeno pravo?’

‘Allah mu je dozvolio četiri, pa neka je ona jedna od četiri, ima pravo na jednu noć svake četiri noći, i na jedan dan u četiri dana.’ Nakon toga je Omer pozvao njenog muža i naredio mu je da noćiva kod nje jednom u četiri noći i da mrsi jedan od četiri dana.”


[1]  Hadis je hasen – dobar, bilježi ga Ahmed, pogledaj “Irva’u-l-galil” od Albanija 7/79.

[2]  Ibn Tejmijje, “El-Fetava”, 32/271.

[3]Bilježi ga Abdur-Rezzak u: “El-Musannefu”, 7/148.

Odlomak iz knjige:

“PROBLEMI IZ INTIMNOG ŽIVOTA SUPRUŽNIKA – RJEŠAVANJE NAJČEŠĆIH BRAČNIH PROBLEMA U SVJETLU KUR’ANA I SUNNETA”

Prijevod: Jasmin Hadžikadunić Ummu Harun  Zenica, 2004.

akos.ba

Povezani članci

Back to top button