Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "žena u islamu"

Jasne uloge: O ženama i muževima

Žene su od nas, od našeg rebra do srca, zato ih volimo u svakoj plemenitoj ulozi: kad je majka, supruga, kćerka, sestra, tetka... Žene su naš smiraj kako Kur'an govori, - smiraj koji donosi milost i ljubav, dočim ako su žene naš strah, bol, briga, nemir onda neko nije na uputi:

Žena u slamu? Značajne žene muslimanke kroz historiju

Žene su imale važnu ulogu u muslimanskom svijetu kao naučnice, pjesnikinje, mistici, vladari i ratnice. Ovo je vrlo kratak popis nekih od njih koje su imale itekako značajnu ulogu. Hatidza bint Huvejlid (620) Čak i prije nego što je stupila u  brak s Poslanikom Muhamedom s.a.w.s. imala je značajnu ulogu kao uspješan

Žena u Islamu – žena prvi musliman

Žena u islamu? Žena prvi šehid u Islamu? El-Buhari, rahimehullah., zabilježio je sljedeće Aišino, r.a., predanje: „Prvo što je od Objave počeo dobijati Allahov Poslanik, s.a.v.s., bili su istiniti snovi. Što god bi sanjao, obistinilo bi se jasno kao zora. Zatim mu se omilila samoća, i odlazio je u pećinu Hira,

Žene u Islamu – najbolje žene koje su živjele

Žena u Islamu Zbog čega su najpoznatije žene današnjice, zapravo slavne? Vidimo da žene danas vide uzor u glumicama, pjevačicama, manekenkama, te ženama i djevojkama fudbalera. Sve one su slavne zbog svog fizičkog izgleda. Rijetkost je da se žena smatra uspješnom zbog nečega što nije površno, a kad ostari i njena

Žene u Islamu – budi divna

Žena u islamu?  Jedne prilike, dok je Poslanik s.a.v.s. sjedio sa svojim ashabima, iscrtao je četiri linije u pijesku. Kada je završio, okrenuo se ashabima i upitao: ''Da li znate šta predstavljaju ove linije.'' Oni su odgovorili skromno, ne pokušavajući čak ni pretpostaviti: ''Allah i Njegov poslanik najbolje znaju.'' Poslanik s.a.v.s. je

Pravo žene u islamu na intimni odnos

zena u islamu

Žena u Islamu 1.    Zaokupljenost muža ibadetom, trgovinom i slično Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: “Kod mene je došla Huvejla bint Hakim, koja je bila udata za Osmana b. Mez’una, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio kako izgleda neuredno, i rekao mi je: ‘Aiša, što Huvejla

Da li u islamu ima kućnog pritvora za žene?

Kakav je položaj žena u Islamu? Es-selamu alejkum. Prije nego što postavim svoje pitanje, želim se prvo zahvaliti svemogućem Allahu, a zatim našim sjanim učenjacima koji su posvetili svoje cijenjeno vrijeme onima koji žele da saznaju pravu i istinitu sliku o islamu. Moje pitanje se odnosi na objašnjenje značenja ajeta u

Iz pera Mehmeda Handžića: Žena u islamu

Da bi se prikazao položaj žena u islamu, bez sumnje bi trebalo prije toga iznijeti, kakav je položaj imala žena među Arapima prije islama i kod drugih predislamskih naroda? Mi se pored toga nećemo osvr­tati na položaj žene neislamskih naroda prije i poslije islama, niti ćemo zasebno govoriti o položaju žene

Top