Islamske temeKutak za ženu

Žena u svom domu

 „Dom živi i napreduje ili umire i nestaje zbog 
duha i ambicija žene koja u njemu obitava.“
– Dr Selman el-Aude
Priroda žene, njena uloga i pozicija ispitivani su vijekovima, kroz koje su one dobijale na različitom značaju. Mnoga njena određenja i poređenja, kako u historiji kroz koju ona biva označena kao stid porodice, razlog za oprez zbog mogućeg zla po okolinu, robinja tretirana poput neživog bića i sl, samo su produkt duhovnih i kulturnih prilika u kojima se čovječanstvo nalazilo kroz historiju.
Nasuprot drevnoj historiji, savremeno društvo ženi nameće ono što njenoj prirodi, ulozi i poziciji ne treba i ne odgovara, istovremeno joj uskraćujući ono za čime vapi njena priroda.
Vjera islam, koja ni prema nemuslimanu nije nepravedna, daje ženi onu dimenziju koja joj i pripada.
Slavni su primjeri žena muslimanki, kako prijašnjih, tako i današnjih. Velike su brojke muslimanki koje su doprinijele nauci i politici, sa jedne, a društvu dajući mu zdravu njegovu osnovnu ćeliju – porodicu, sa druge strane. Obaveza svakog muslimana, bez obzira na pol, jeste da uči i proučava, poželjno je da svaki musliman bude društveno aktivan i koristan, ali, neophodno je da svaki musliman ima ispravno raspoređene prioritete, tako da oni primarni ne trpe zbog sporednih.
Poslanik, alejhi selam, rekao je: “Svi ste vi pastiri, i svi ćete biti pitani za svoja stada; (…) žena je pastir kuće svoga muža i biće pitana za svoje stado (…)!” 
Svaka žena do koje dopre ovaj hadis, mora uzeti odgovornost za svoju obavezu. Mora prihvatiti da je ona stub koji drži čitavu konstrukciju kuće svoga muža, i shodno toj ulozi naoružati se mudrošću, snagom i voljom.
U svom domu žena bi trebalo biti:
•Svjetiljka koja će atmosferu u domu uvijek činiti prijatnom, koja će svojom mudrošću i savjetovanjem osvijetlili makar jedan dio puta koji vodi ka rešenju problema bilo kojeg člana porodice, koja će svojim sjajem čuvati u kući proljećno raspoloženje cvjetanja.
•Ognjište koje će svojim prisustvom činiti da se svaki član osjeća osiguranim, sklonjenim i spokojnim. Toplina koja će se uliti u strahom ili nesigurnošću ohlađene žile svojih ukućana i koja će svaki početak svoje porodice učiniti plodnim za rast.
•Trpeza oko koje će se porodica uvijek okupljati, nahraniti svoje tijelo i dušu i sa koje će prikupiti energiju za početak i kraj.
Za Akos.ba piše: Fatima Balić

Povezani članci