Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Fatima Balić"

Daj srcu njegovo pravo – pravo da procvjeta

بسم الله الرحمن الرحيم Tako Mi Sunca i svjetla njegova, i Mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i Onoga koji ga sazda, i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini, i duše i Onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini, uspjeće samo onaj ko je očisti, a

Čemu vrijeme posvetiš to i zavoliš

Dešava se, a ne bi trebalo, da odustajemo od činjenja dobra samo zato što je neko taj naš čin negativno kritikovao. Prvo: Pretvaranje u vjeri ne podrazumijeva samo to da insan uljepša svoj ibadet onda kada ga neko vidi, nego podrazumijeva i to da insan ostavi neki ibadet zbog ljudi, kako

Korak dužine nebrojenih milja

Uspješnost čovjekovog dunjaluka ovisi o izboru njegovih prioriteta. Neophodno je da čovjek ima jasno određen cilj svakog postupka, odabir pravih načina i sredstava i da uloži napor potreban za ostvarenje željenog kako bi uspio u svojoj zamisli. Savremeno društvo nalaže uspjeh svakom pojedincu i onaj koji ga ne ostvari biva

Onaj ko je za tebe birao, najljepše ti je odabrao

cvijet

"Možda nešto ne volite, a to je dobro za vas; možda nešto volite, a to je zlo za vas! Allah zna, a vi ne znate." (2:216) Neke stvari imaju različitih definicija onoliko koliko postoji ljudi sa svojim mišljenjem. Matematika je horizontalna linija u mom životu koju matematičari nazivaju minus. Ja ne smatram

Top