Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Fatima Balić"

Blagodati i ovog i Onog svijeta koje se postižu strpljivošću

Kur'an je uredio dunjalučke i ahiretske blagodati koje se postižu strpljivošću. Uspjeh na ovom i Onom svijetu znači sačuvati se od Džehennema i postići Džennet. Svako dobro vezano je za strpljivost, bilo da je vezano za pojedinca ili zajednicu. Od tih blagodati, koje Kur'an spominje, su sljedeće: a) Božija potpora strpljivima: "Zbilja, Allah

Iz čežnje za Allahovom blizinom

Uzvišeni Allah kaže: "...i reci: 'Gospodaru moj, proširi moje znanje." (Ta-Ha, 114.) Islam je vjera koja znanje uzdiže na visoke stepene, čije objavljivanje je počelo naredbom "Uči!" onome koji je poslan da je dostavi, i koja svakom nalaže da uči i izučava. Oni koji su plovili morima znanja a ostali ga žedni, ostavili su

Na dlanu, ne u šaci

ruke dlanovi

Žena - krivo rebro koje će pući ako se savije a ostati krivo ako se napusti, predstavlja jedno od najdelikatnijih bića. Dešava se da muškarci nastoje da promijene ženu, da je isprave, poprave, prekroje, a Allahov Poslanik, sallallahu te’ala alejhi ve sellem, kaže: ”…ako ga pokušaš ispraviti, slomit će se.” Nije moguće

Daj srcu njegovo pravo – pravo da procvjeta

بسم الله الرحمن الرحيم Tako Mi Sunca i svjetla njegova, i Mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i Onoga koji ga sazda, i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini, i duše i Onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini, uspjeće samo onaj ko je očisti, a

Čemu vrijeme posvetiš to i zavoliš

Dešava se, a ne bi trebalo, da odustajemo od činjenja dobra samo zato što je neko taj naš čin negativno kritikovao. Prvo: Pretvaranje u vjeri ne podrazumijeva samo to da insan uljepša svoj ibadet onda kada ga neko vidi, nego podrazumijeva i to da insan ostavi neki ibadet zbog ljudi, kako

Korak dužine nebrojenih milja

Uspješnost čovjekovog dunjaluka ovisi o izboru njegovih prioriteta. Neophodno je da čovjek ima jasno određen cilj svakog postupka, odabir pravih načina i sredstava i da uloži napor potreban za ostvarenje željenog kako bi uspio u svojoj zamisli. Savremeno društvo nalaže uspjeh svakom pojedincu i onaj koji ga ne ostvari biva

Onaj ko je za tebe birao, najljepše ti je odabrao

cvijet

"Možda nešto ne volite, a to je dobro za vas; možda nešto volite, a to je zlo za vas! Allah zna, a vi ne znate." (2:216) Neke stvari imaju različitih definicija onoliko koliko postoji ljudi sa svojim mišljenjem. Matematika je horizontalna linija u mom životu koju matematičari nazivaju minus. Ja ne smatram

Top