Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Iz čežnje za Allahovom blizinom

Iz čežnje za Allahovom blizinom

Uzvišeni Allah kaže: “…i reci: ‘Gospodaru moj, proširi moje znanje.” (Ta-Ha, 114.)

Islam je vjera koja znanje uzdiže na visoke stepene, čije objavljivanje je počelo naredbom “Uči!” onome koji je poslan da je dostavi, i koja svakom nalaže da uči i izučava.

Oni koji su plovili morima znanja a ostali ga žedni, ostavili su blistave bisere skrivene među dvije korice za one koji hod po dunjaluku ostave i morima znanja zaplove.

• Prenosi se od Ibn Mes’uda da bi govorio kada bi vidio mladiće kako traže znanje:
”Dobro došli izvori mudrosti, svjetiljke tame, u pohabanoj odjeći, nova srca, kućni zatvorenici, mirisi svakog plemena.”
(Džamiu bejanil-ilmi ve fadiletihi, 1/52)

• Mudžahid b. Džebr, rhm, je rekao:
“Znanje neće postići dvojica ljudi: onaj koji se stidi i onaj koji se oholi i uzdiže.”
(Buhari, El-Džami'us-Sahih, 1/38.)

• Imam Malik b. Enes, rhm, obratio se jednom mladiću od Kurejšija (koji je bio početnik u znanju) rekavši mu:
“O sine brata mog, nauči edeb prije nego što počneš učiti šerijatsko znanje.”
(Ebu Nu'ajm, Hiljetul-evlija, 6/330.)

• Ragib el-Asfahani, rhm, je rekao:
“Mudrost je da pogodiš istinu sa znanjem i razumom.”
(Mufredatu fi garibil-Kur'an, 127.)

• Ibn Ebi Gassan, rhm, kaže:
“Učen si sve dok učiš, a kada prestaneš učiti postao si neznalica.”
(Ibid, 1/340.)

Najuzvišenije znanje je znanje o Allahu Plemenitom. Onaj ko spozna Uzvišenog Allaha kroz Njegova lijepa imena i savršena svojstva, zavoljeće ga. Ljubav podrazumijeva želju za blizinom voljenog. Stoga, onaj ko želi biti u Allahovoj blizini na Ahiretu mora zaploviti morima znanja iz kojih će srce ljubavlju prema Njemu, subhaneh, napojiti.

Za Akos.ba piše: Fatima Balić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top