Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Blagodati i ovog i Onog svijeta koje se postižu strpljivošću

Blagodati i ovog i Onog svijeta koje se postižu strpljivošću

Kur'an je uredio dunjalučke i ahiretske blagodati koje se postižu strpljivošću. Uspjeh na ovom i Onom svijetu znači sačuvati se od Džehennema i postići Džennet.
Svako dobro vezano je za strpljivost, bilo da je vezano za pojedinca ili zajednicu. Od tih blagodati, koje Kur'an spominje, su sljedeće:
a) Božija potpora strpljivima:
“Zbilja, Allah je sa strpljivima!” (El-Bekare, 153)
b) Božija ljubav prema strpljivima:
“A koliko li samo bi vjernika uz koje se boriše mnogi Allahu ljudi ugodni! Takvi nisu malaksali pred onim što ih pogodi na Allahovom putu, i nisu slabili niti se pokorili, a Allah strpljive voli.” (Ali Imran, 146)
c) Nagovještaj radosnih vijesti koje pripadaju samo strpljivima:
“A strpljive obraduj!” (El-Bekare, 155)
d) Davanje nagrade za ono što su učinili:
“Mi ćemo doista onima koji su strpljivi bili podariti nagradu na najljepši način za ono što su činili!” (En-Nahl, 96)
e) Davanje nagrade, obilno, bez računa:
“A strpljivima će biti data nagrada njihova, bez računa ikakva.” (Ez-Zumer, 10)
f) Garancija pomoći i potpore strpljivima:
“Dosta će biti! Ako budete strpljivi, i Allaha se bojali, a vas neprijatelji iznenada budu napali, tad će vam Gospodar vaš potporu dati sa pet hiljada znacima označenih meleka!” (Ali Imran, 125)
g) Postizanje stepena vođe u vjeri:
“I Mi smo između njih vođe odredili, koji su po Našoj naredbi upućivali, zato što su strpljivi bili, i u Naše ajete čvrsto vjerovali!” (Es-Sedžde, 24)
h) Strpljivošću se postiže postojanost:
“Pa, ako se budete strpjeli i Allaha se budete bojali – to je, zbilja, postupak postojanih!” (Ali Imran, 186)
i) Zaštita od spletki neprijatelja:
“Ako vas kakvo dobro pogodi, to njih do jada dovodi! A ako vas zlo kakvo zadesi, oni se zbog toga vesele. A ako strpljivi budete i Allaha se bojite, njihova spletka vam naškoditi neće! Allah, doista, zna šta oni čine. (Ali Imran, 120)
j) Postizanje Dženneta i odavanje počasti od strane meleka:
“… i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi.” (El-Insan, 12)
k) Okorištavanje poukama iz prošlosti, te Božijim znakovima, kako onima u nama samima, tako i u onima oko nas:
“Izvedi narod svoj na svjetlost iz tmine, i opomeni ga Allahovim danima! Zbilja, u tome su znaci za svakog ko je strpljiv i zahvalan!” (Ibrahim, 5)
Izvor: Jusuf el-Karadavi, Sabur – strpljivost u Časnom Kur'anu, El Kelimeh, Novi Pazar, 2001, str. 78-83.
Za Akos.ba priredila: Fatima Balić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top