Islamske teme

Jasne uloge: O ženama i muževima

Žene su od nas, od našeg rebra do srca, zato ih volimo u svakoj plemenitoj ulozi: kad je majka, supruga, kćerka, sestra, tetka…

Žene su naš smiraj kako Kur’an govori, – smiraj koji donosi milost i ljubav, dočim ako su žene naš strah, bol, briga, nemir onda neko nije na uputi: mukšarac ili žena.

Žene su naš džennet, ako poštujemo i slušamo naše majke,
Žene su naš štit od vatre, u slučaju kćerki koje odgajamo islamski,

Žene su naša snaga i podrška u dobru ako su u ulozi hazreti
Hatidže ili hazreti Aiše, Allah s njima dvjema bio zadovoljan.

Žene su naš ponos i dika ako su u ulozi hazreti Merjeme, kada one pokazuju čednost, čestitost i ibadet koji ih stavlja na stepen vilajeta; da im se dove primaju a opskrba – berićet u svemu što rade – s neba spušta.

Žene su naš korektor ponašanja i odlučivanja ako su u ulozi hazreti Asije – žene faraonove, ako nam u našem lošem nakanu kažu: Ne valja to, ne griješi, drži se Puta istine i dobra.

Žene su naš brižni savjetnik ako su u ulozi kćerki Šuajba, a.s., koje pomažu ocu… staratelju, kućebrižniku … pazeći na svoj moral i čast govoreći: Iznajmi jakog i pouzdanog … uradi ovo, pokušaj to.

Žene su naši partneri u velikim misijama, u životnim odlukama, u prekretnicama ako postupaju kao kraljica od Sabe Belkisa, kad spozna istinu, ona je prihvati i reče: Ja se, u društvu sa Sulejmanom, predajem Allahu…

Žene su naša jutra i večeri, radosti i trenuci sabura, uspjeha i pokušaja uspjeha…

A kakva je njihova uloga u odnosu prema mužu, položaj u braku?

Žena u braku može imati jedan od tri položaja: da se čovjeka boji, to je kada on drži strogoću, ali ga tada ne poštuje, jer joj on ne daje primjer koji se poštuje i čim izmakne njegovom oku, ona radi po svome.

Druga situacija je kada žena poštuje svoga muža, to je kod mumina, kada je muž pravi vjernik i kada je supruga prava vjernica, jer se ona boji Allaha pa uvažava svoga muža i zna svoj položaj kod njega; pokorna mu je u Istini i pravima koja njemu pripadaju, bez da njeno pravo bude povrijedjeno, time se ona pokorava Allahu i ne spori muževu riječ. Ovo je najbolja solucija, no to ovisi od muža; koliki je njegov imanski stepen, toliko će ga žena i poštovati, jer žena prvo postupa po osjećajima koji su više izraženi od racionalne procjene, za razliku od muškarca, kod njega je racionalna procjena iznad osjećajne. Kada god muž imanski posrne žena mu se na pleća izvije, ne iz zlobe, već zbog kazne božije koju Bog šalje preko onoga ko je najbliži čovjeku, a kada muž imanski poleti, žena mu se pokori i ona s njim na deredže ide.

I treća pozicija, a ona je najgora da žena sudi čovjeku, tada muž niti je imanski jak, niti pokazuje svoju mušku prirodu. Ni mužu, ni ženi nije ugodno u ovoj poziciji bez obzira kako se to nekome činilo, i u konačnici ne donosi dobro, zadovoljstvo, sreću niti garanciju uspjeha takvog braka.

Budimo dobri muževi, jer Poslanik, a.s., kaže: „Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim suprugama, a ja sam među vama najbolji primjer dobrote prema porodici.“

Budite, o vjernice, najbolje supruge vašim muževima, to vam je preporuke Poslanika, a.s., govoreći: „Najbolje žene su one koje paze na svoju čast i ugled kada su njihovi muževi odsutni, pazeći tako njihovu čast i imetak koji su im povjerili.“

Bože daj nam dobro u našim bračnim drugovima, da budemo zadovoljni, sretni, u milosti i ljubavi, dovoljni jedno drugome, a Tebi u pokornosti i zikru, Gospodaru, a Ime Tvoje najuzvišenije je, Subhanek!

Autor: Ismet Purdić, prof

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button