Islamske temeKutak za ženu

Žene u islamu – najbolje žene koje su živjele

Naša historija obiluje primjerima velikih žena koje su bile dragulji svog vremena, čiji sjaj nema vremenskog ograničenja.

Žena u islamu

Zbog čega su najpoznatije žene današnjice, zapravo slavne? Vidimo da žene danas vide uzor u glumicama, pjevačicama, manekenkama, te ženama i djevojkama fudbalera. Sve one su slavne zbog svog fizičkog izgleda. Rijetkost je da se žena smatra uspješnom zbog nečega što nije površno, a kad ostari i njena fizička ljepota prođe, prestaje biti omiljena u medijima, a njeno mjesto zauzimaju mlađe žene.

Međutim, Svemogući Allah nam u Svojoj knjizi pokazuje da biti žena znači mnogo više od njenog vanjskog oklopa – njenog tijela.

Naša historija obiluje primjerima velikih žena koje su bile dragulji svog vremena, čiji sjaj nema vremenskog ograničenja.

Islam nam govori da su istinski uspješni ljudi oni ljudi sa integritetom, koji su ispunili svrhu svog stvaranja, dorasli životnim izazovima koji su stavljeni pred njih, težeći da postignu zadovoljstvo svog Stvoritelja i vječni uspjeh za naredni život.

Poslanik Muhammed s.a.v.s. u jednom hadisu kaže: „Najbolje žene od džennetskih žena su Hatidža bint Huvejlid, Fatima bint Muhammed, Merjem bint Imran i Asija bint Muzahim (žena faraona).“

Allah dž.š. posebno spominje dvije od ovih žena u Kur’anu, kao primjere koje bi trebali slijediti vjernici i vjernice. U suri Et- Tahrim, Allah dž.š. kaže: „A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: „Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu, i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!“

”Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila.“

Koje su ih to osobine učinile dostojnim ovakvih priznanja? Zbog čega su ih Allah i Njegov Poslanik izdvojili od svih ostalih? I, još važnije, kako mi možemo izvući korist, i naučiti iz njihovih primjera?

Prihvatile su istinu odmah

Četiri najbolje žene odmah su se i bez ikakvog oklijevanja pokorile istini, i naredbama Uzvišenog Allaha.
Obratite pažnju na to kako je Merjem prihvatila težak zadatak koji joj je Allah dž.š. postavio. Prošla je kroz trudnoću i porođaj sama, bez podrške muškarca, a zatim predstavila svoje dijete ljudima koji bi je neizbiježno optužili da je bila nečasna.

Hatidža r.a. je prihvatila islam bez oklijevanja, i postala prva muslimanka. Kad se Poslanik s.a.v.s. vratio sa brda Nur, gdje je primio prvu objavu od meleka Džibrila, ona je smjesta prihvatila njegovu poruku i vjerovala u njega, iako je i on sam bio potresen ovim događajem.

Lekcija br. 1: Danas među nama postoji običaj „kupovanja fetve“ („fatwa shopping“). Drugim riječima kada nas neki islamski zakon dovede u nezgodnu situaciju, umjesto da kažemo „čujemo i pokoravamo se“, mi odemo pitati nekog drugog za mišljenje, i tako sve dok ne naiđemo na mišljenje koje je u skladu sa našim željama. Svaka od nas mora postati žena koja, kada je suočena sa istinom u bilo kojoj situaciji, iskreno je prihvati i pokori joj se bez oklijevanja.

Imale su jaku vezu sa Allahom dž.š.

Njihovo znanje o Allahu dž.š. i Njegovim svojstvima ih je približilo Njemu. Kad se Poslanik s.a.v.s. vratio iz pećine Hira u strahu da mu se nije nešto loše desilo, Hatidža je znala da ga Allah dž.š neće napustiti. Rekla je: „Allah te ne bi nikada ponizio, jer si dobar prema rodbini, govoriš istinu, udjeljuješ siromašnima, pomažeš slabima, lijepo primaš gosta, odazivaš se na poziv onih koji su u nevolji.“Znala je da je Allah dž.š. pravedan i da ne ponižava pravovjerne.

Asija je znala, dok ju je faraon mučio kako bi je okrenuo od njene vjere, da Allah dž.š. čuje njen plač i njene dove. Tražila je od Allaha dž.š. kuću u Džennetu. Tokom teških muka koje je prolazila, Allah dž.š. joj je pokazao kuću u Džennetu, na što se ona nasmiješila.

Merjem je bila u tako bliskoj vezi sa svojim Gospodarem da ju je On opskrbljivao sa ljetnim voćem zimi, i zimskim voćem ljeti. Kad je poslanik Zekerijja a.s. ovo vidio, pitao ju je odakle joj hrana, a ona je odgovorila: “To je od Allaha!“ Allah, doista, opskrbljuje koga hoće, bez ikakva računa!“ (Ali-Imran, 37)

Lekcija br.2: Ako se želimo približiti Allahu dž.š., također moramo posjedovati ispravno znanje o Njemu i Njegovim imenima i svojstvima, i spominjati Ga često kroz zikr. Ako Ga spominjemo često u situaciji kada smo zadovoljni, samo tada Ga možemo spominjati i kada se nađemo u teškoj situaciji.

One se pokoravaju Allahu

Allah dž.š. istinske vjernice opisuje kao pokorne, a Merjem je posebno opisao kao pokornu. Allah dž.š. kaže: „O Merjema, budi pokorna svome Gospodaru, ničice padaj (pred Njim), i saginji se (sedždu i ruku čini) s onima koji se saginju (pred Njim)!“
Ovo se odnosi na dugo stajanje u namazu, a bilo je karakteristično za Merjem i Fatimu. Ovo također znači biti u pobožnoj poslušnosti i pokornosti Allahu dž.š.

Lekcija br. 3: Moramo istinski obožavati Allaha dž.š., ne samo trudeći se da održimo svoj namaz, već se trebamo potruditi da budemo skoncentrisani tokom namaza, i da ga produžimo onoliko koliko to možemo učiniti, a ovo se posebno odnosi na noćni namaz. Moramo imati mehko srce koje prihvata Allahove naredbe i pobožno mu se pokorava.

One su podržavale vjernike

Asija je spasila Musa a.s. kao bebu od faraona, odgojila ga i vjerovala u njega.
Merjem je bila centralna ličnost za objavu Isaa a.s., i predstavila ga je ljudima kao znak od Allaha dž.š.
Fatima je branila svog oca od idolopoklonika u Mekki, koji su bacali krv i iznutricu mrtve kamile na leđa njenog oca, dok je on klanjao. Ona je uklonila prljavštinu, i suprotstavila se ljudima koji su napali njenog oca, nakon čega ju je Ebu Džehl ošamario.
Hatidža je uvijek bila uz Poslanika s.a.v.s., i trošila svoj imetak da bi pomogla širenje njegove poruke. Izdržala je težak period izbjeglištva, u kojem su muslimani i oni koji su ih podržavali, bili primorani stanovati u jednoj dolini, udaljenoj od stanovnika Mekke, gdje su bili bez hrane, i bez mogućnosti da trguju. Hatidža je pretrpjela ove teškoće, i stala je uz Poslanika s.a.v.s.

Lekcija br. 4: Moramo podržati naše muževe i pomoći im da budu „pravi ljudi“. Moramo stati uz njih onda kad im je teško, i osnažiti ih onda kad osjete da im vjera slabi. Žena može imati zapanjujući uticaj na samopoštovanje i samopouzdanje jednog čovjeka. Ako Bog da, bit ćemo nagrađene za pomaganje našim muževima da budu što bolje Allahove sluge.

Hrabrost

Fatima je često učestvovala u bitkama koje su muslimani vodili: Previjala je rane ranjenicima, i suprotstavila se Ebu Džehlu kada je napao Poslanika s.a.v.s.
Merjem je imala hrabrost da predstavi Isa a.s. svom narodu, nakon teškog iskušenja. Znala je da će je optužiti da je bila nečasna, a ona se ipak hrabro pokorila Allahovoj naredbi. Hatidža je hrabro slijedila Poslanika s.a.v.s. u njegovoj misiji, iako je pretrpila razne teškoće zbog toga. Asija se hrabro suprotstavila faraonu koji je bio najveći tiranin tog vremena i odbila da bude nevjernica.

Lekcija br. 5: Moramo biti pripremljene da radimo teške stvari u životu. Moramo imati hrabrost da dignemo glas kako bi odbranile potlačene, i govorile o islamu bez da ga kompromitujemo, i moramo biti spremne žrtvovati sve za istinu.

Posjedovale su „istikamu“ i „sabur“

„Istikama“ znači čvrsto stajati na putu istine, a „sabur“ predstavlja ustrajavanje u strpljenju.
Drugim riječima, one su uporno ustrajavale na istini, bez obzira šta se desilo.
Asija je ostala čvrsta u Musaovoj vjeri iako je prošla kroz torture i patnje.
Merjem je također ostala strpljiva kada se suočila sa optužbama ljudi i iskušenjima. Hatidža i Fatima su izdržale trogodišnji period izbjeglištva koje im je bilo nametnuto i strpljivo su podnijele progone od strane stanovnika Mekke, čvrste u vjeri.

Lekcija br.6: Živimo u vremenu u kojem nam je potrebna istikama. Treba da se čvrsto držimo Poslanikove poruke, i ne smijemo doći u situaciju da kompromitujemo našu vjeru da bi udovoljili drugim ljudima. Ovo znači da moramo biti strpljivi i nekada ljudi neće biti zadovoljni sa nama, ali na kraju ćemo zadovoljiti Allaha dž.š. i On će nam podariti uspjeh – prenosi portal islamonline.net.

Posjedovale su „tevekkul“ (oslanjanje na Allaha)

Kada je bila progonjena zbog toga što je obožavala Allaha dž.š., ona se u velikoj mjeri oslonila na Allaha, te je tako ostala čvrsta u vjeri i nije popustila pod jakim pritiskom.

Fatima se suočila sa siromaštvom i fizičkim teškoćama nakon što se udala za Aliju r.a., do te mjere da su joj ruke postale grube i lice joj promijenilo boju zbog teških poslova koje je morala raditi.

Uprkos tome svemu, nije joj bilo dozvoljeno da primi zekat niti da priušti sebi slugu. Umjesto sluge, Poslanik s.a.v.s. je naučio nju i Aliju r.a. da kažu 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah i 34 puta allahuekber. Podsjetio ih je da im jedino Allah dž.š. može olakšati i da se trebaju u potpunosti na Njega osloniti. Sve četiri žene su bile sposobne prevazići iskušenja sa kojim su se suočile, jer su se uzdale u to da će Allah dž.š. olakšati njihovu borbu.

Lekcija br.7: Moramo naučiti da se u potpunosti oslonimo na Allaha dž.š., i vjerovati da, nakon što uradimo svoj dio, On će učiniti da bude dobro, dok god smo svjesni Njega.

One nisu bile vezane za dunjaluk

Poslanik s.a.v.s. je jednom rekao Fatimi da ukloni zlatne narukvice koje je nosila, jer je htio da je nauči da se ne veže za dunjalučke stvari. Ona ih je odmah skinula i dala u dobrotvorne svrhe. Hatidža je svojim bogatstvom pomagala širenje Allahove riječi tokom„mekkanskog perioda“.

Ona, kao jedna od najpoznatijih i najcjenjenijih žena plemena Kurejš, odrekla se je svog društvenog položaja da bi bila uz Poslanika s.a.v.s.

Asija je mogla imati luksuzan život jer je bila udata za najbogatijeg i najmoćnijeg čovjeka na svijetu. Ona se, ipak, odrekla dunjalučkih užitaka koje je mogla imati ako bi se pokorila faraonovim željama. Odabrala je ono što je u Allaha, umjesto dunjaluka.

Lekcija br. 8: Moramo biti spremne odreći se svega za Allaha. Moramo izbjegavati takmičenje za najboljim i naskupljim robama, i shvatiti da je ono što je u Allaha dž.š. puno vrjednije.

Akos.ba

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button