Brak i porodicaDuhovnostIslamske temeU Fokusu

Pedagogija Muhammeda a.s. – Seksualni odgoj u islamu

 Seksualni odgoj dopunjuje cjelokupni sadržaj jedne osobe. Čovjek, kao moralna ličnost, priznaje moralne ciljeve i ideale, pokušava ih doseći i uređuje svoj život u skladu s njima. Dio njegovog života je i seksualnost i zato je nužno uključuje u svoj moralni svijet. Što je neka ličnost moralno više probuđena i osviještena, to je kvalitetnija veza između njegovih tjelesnih osjećanja i duševnog doživljavanja.

Piše: dr. Šefik Kurdić

Seksualni odgoj treba da osposobi mladu osobu za zdrav porodični život i pravilno vrednovanje seksualnosti i ljubavi. Vrlo bitno je povezivati moralni sa seksualnim odgojem, kako bismo se udaljili od shvatanja koje pod seksualnim odgojem podrazumijeva samo pouku o funkciji spolnih organa i spolnoj higijeni.

Posebna teškoća odgoja je suprotnost između etičkog vrednovanja spolnog života i ljubavnih odnosa, te ponižavanja ljudskih odnosa u goloj, uzbuđujućoj spolnosti, koja bi trebalo da bude sastavni dio zabavnog života i čovjekova prava na vlastito tijelo. To se demonstrira u mnogim slikama u novinama i časopisima, u komercijalizaciji umjetnosti i ljudskog tijela kako ga izražavaju mnogi prizori seksualnog iživljavanja u fiimovima, literaturi, pa sve do živih primjera seksualnog uzbuđivanja u određenim lokalima i hotelima.

Problem nije u tome što te scene otvoreno govore o seksualnosti, koliko što ne respektiraju etiku odnosa među ljudima i što priznaju samo rutinski seksualne igre i seksualna iživljavanja. Odgajatelj koji sc takvim pojavama suprotstavlja mora biti svjestan činjenice da one postoje i da se mlada osoba ne može od toga udaljiti samo zabranjivanjem, bez etičkog doživljavanja i rasplamsavanja supriliim osjećaja koji postoje u svakoj osobi.

Seksualni odgoj može izražavati slobodnu ljubav, a može biti i u funkciji jačanja moralne osnove braka, porodice, odgovornog roditeljstva, njihovog učvršćivanja, stabilnosti i postojanosti. Teorija odgoja njegov pravi smisao vidi u ovom drugom i zato ga razmatramo u sastavu pripreme mladih za porodični život, odnosno, u sklopu šire moralne problematike, u sadržaju moralnog odgoja. Porodica je prva škola u kojoj se izgrađuju budući ljudi, a naša je zadaća da mlade odgajamo tako da njihove buduće porodice budu bolje i kvalitetnije škole za formiranje budućih građana.

Otuda se seksualni odgoj treba zasnivati na odgoju plemenitih osjećaja, posebno ljubavi, na odgoju discipliniranosti, formiranju higijenskih i kulturnih navika, urednom životu i radu, pravilnom dnevnom rasporedu rada, odmora, sportskih aktivnosti i razonode, dobrom tjelesnom odgoju i pravilnim odnosima među spolovima. Na taj način seksualni odgoj postaje izvanredna priprema za ljubav, brak, porodični i društveni život.

Seksualni odgoj u islamu

Pogrešno je mišljenje da islam sputava strasti i ne dozvoljava ljudima slast i uživanja s osobama suprotnog pola. Naprotiv, islam je u tom pogledu sasvim prirodan i, na najbolji mogući način, dozvoljava razbuktavanje strasti i dopušta slobodno pristupanje osoba suprotnog spola jedno drugom s naglašenom upotrebom mašte u tom činu. Zar iko može to tvrditi nakon Allahovih, dž.š., riječi upućenih ljudima, riječi koje predstvaljaju potpunu slobodu u međusobnom prilasku supružnika i njihovoj mogućnosti da razvijaju njima najprivbčniju atmosferu, bez ikakikvih ograničenja:

“Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete!” (El-Bekare 223)

Ebu Zerr el-Gifari, r.a., prenosi da je Allahov Posbnik, s.a.v.s., jednom prilikom rekao: Intimni odnos sa svjom suprugom je sadaka! Ashabi su, iznenađeni tom Vjcrovjesnikovom, s.a.v.s., objavom, upitali: Allahov Poslaniče, zar i u zadovoljenju svojih strasti ima nagrade?! Poslanik, s.a.v.s., je iznenađenim ashabima odgovorio pitanjem: Šta mislite, kada bi neko od vas svoju strast upotrijebio u zabranjeno, zar za to ne bi zaslužio grijeh! Isto tako, ako je upotrijebi u dozvoljeno, imat će za to nagradu!

Islam jedino zahtijeva da u tom intimnom činu izbjegnemo svaki vid neprirodnog odnosa, perverznog čina i životinjskog nasilja.

U narednim recima pokušat ćemo osvijetliti kulturu ponašanja prije i prilikom samog intimnog akta, kako bismo utvrdili da isllam ne osujećuje osjećaje bračnih parova i da im otvara brojne mogućnosti uživanja i posebnog osjećaja zadovoljstva koje je Allah Milostivi ubrb.gao u svaku osobu, ali pod jednim jedinim uvjetom – da ne prelaze granicu prirodnog koju je Gospodar svjetova jasno uspostavio i zacrtao.

Klanjati dva rekata prije intimnog odnosa

Lijepo je da supružnici prve bračne noći, prije nego stupe u intimni odnos, klanjaju dva rekjata nafile-namaza. Namaz treba klanjati u džema’atu, tako što će muškarac stajati naprijed a žena iza njega. To je najbolji način da supružnici krenu u novi život sa sedždom i pokomošću svome Gospodaru i da se međusobna Ijubav otpočetka razvije u svoj svojoj punini.

To se temelji na predaji koju prenosi Šekik, u kojoj se navodi da se neki čovjek po imenu Ebu Hariz, koji je, kako tvrdi Imam Zehebi bio ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,  oženio djevojkom i pobojao se da ga ona neće, eventualno, zamrziti, pa mu je ‘Abdullah b. Mes’ud, r.a., uputio sljedeći savjet: Bliskost i harmonija dolaze od Allaha a razdvojenost i disharmonija od šejtana koji želi da vam omrzne ono što vam je Allah dopustio. Zato, naredi svojoj ženi neka klanja s tobom dva rekjata namaza.

Pokazivanje ljubaznosti prema supruzi

Mustehab je da muž bude ljubazan prema supruzi, a to treba pokazati, pogotovo, prvu bračnu noć. To se može manifestirati poklonom koji supruga voli, cvijećem ili nekim napitkom i sl., kao što je učinio Poslanik, s.a.v.s., Aiši, r.a, kada joj je prvu noć prišao. Naime, Esma’ bint Jezid, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u prvoj bračnoj noći, pokazavši posebnu ljubaznost i pažnju prema Aiši, r.a., ponudio joj posudu mlijeka, kako bi prvi trenuci njihove veze bili što bliskiji i ljepši.

Staviti ruku na glavu supruge i proučiti dovu

Preporučljivo je prvu bračnu noć staviti ruku na glavu svoje izabranice — i to na početak glave odakle kosa izrasta — proučiti Bismillu i zamoliti Allaha za berićet, upravo onako kako je preporučio Poslanik islama, s.a.v.s., u hadisu koji prenosi Abdullah b. ’Amr, r.a: Kada se neko od nas oženi, neka stavi ruku na njenu glavu, neka spomene ime Allaha Uzvišenog, neka zamoli za berićet i neka kaže: Allahu, daj mi od nje dobro, ono dobro sa kojom sije Ti stvorio, a sačuvaj me njenog zla, onoga zla s kojem si je Ti stvorio!

Šta treba proučiti prilikom prilaska ženi?

Prije intimnog čina supružnici treba da prouče dovu u kojoj će zamoliti Allaha Uzvišenog, da od njih i od, mogućeg, zametka udalji šejtana i njegovo zlo. To se temelji na autentičnom hadisu, koji od Vjerovjesnika, s.a.v.s., prenosi njegov amidžić, ‘Abdullah b. ‘Abbas, r.a.: Bismillah! Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena! / U ime Allaha! Allahu, udalji šejtana od nas i od onoga što si Ti dao da se zametne! Ako Allah dadne da se, tom prilikom, zametne dijete, neće mu šejtan nauditi!

Voditi računa da se ne okrene prema Kibli

Supružnici će voditi računa, kako upozoravaju neki islamski učenjaci, da prilikom samog čina polnog akta ne budu okrenuti prema kibli, iz poštovanja prema njoj.[7]

Prije samog intimnog odnosa dužni smo izvršiti pripremu

Suprug bi morao naći načina da psihološki pripremi supmgu za sam čin spolnog akta. On se treba potruditi da razbije njen stid i da joj ulije sigurnost i samopouzdanje. Posebno se to odnosi na prvu bračnu noć. Naime, brojne djevojke imaju ogroman strah od prve bračne noći. Ukoliko muž ne bude pažljiv prvu bračnu noć, to može da rezultira brojnim nepoželjnim posljedicama koje mogi duže potrajati, ili ostati trajno, poput frigidnosti, straha od spolnog akta i sl.

Otuda će lijepa riječ, prijatan postupak, milovanje i poljubac biti najbolji uvod u sam spolni akt i neće iza sebe ostaviti neželjene posljedice, kao što bi se moglo desiti direktnim činom, naglim ili grubim potezima i završetkom samog čina bez ikakve pripreme.

Kako se samo mudrim doimaju riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koje prenosi Enes b. Malik, r.a.: Neka niko od vas m prilazi svojoj ženi, kao što to čine životinje! Neka između njih dvoje bude izaslanik! Upitali su: A šta je to, Allahov Poslaniče? Odgovorio je: To je govor i poljubac!

Nažalost, brojni muslimani o intimnim odnosima uče iz romana, TV-serija ili erotskih časopisa, a pravi recept za uspješan brak i pravilan intimni odnos dao je naš Poslanik, s.a.v.s., još prije toliko stoljeća?! Zar igdje ima toliko topline, blagosti i mudrosti i toliko brige na očuvanju braka, kao što to nalazilo u njegovim riječima?!

Koji položaj, prilikom intimnog čina, je dozvoljen?

Dozvoljeno je prići bračnom dmgu s bilo koje strane prilikom intimnog odnosa: sprijeda, odpozada ili sa strane, iako je najprirodnije, kako se napominje u nekim predajama, da žena tom prilikom bude na leđima a muž iznad nje.

U svakom slučaju, dozvoljena je bilo koja poza, pod uvjetom da intimni odnos bude izvršen u ženski spolni organ. Džabir, r.a., prenosi da su židovi govorili da će se roditi razroko dijete onom čovjeku koji priđe svojoj ženi otpozadi, pa je objavljen ajet: Žene vaše su njive vaše, i vi njirama prilazite kako hoćete!?,  pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s., to pojasnio: l sprijeda i odpozadi, ali pod uvjetom da bude u ženski spolni organ?

Zabrana snošaja u stražnji, analni otvor

Haram je vršiti intimni odnos u stražnji, analni otvor, na temelju brojnih Vjerovjcsnikovih, s.a.v.s., predaja. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Proklet je onaj koji obavlja intimni odnos sa svojom ženom u stražnji, analni otvor! U predaji koju prenose Ibn ‘Abbas i Ebu Hurejre, r.a., kaže se: Allah neće pogledati u čovjeka koji obavlja intimni odnos u analni otvor!

Kupanje nakon intimnog odnosa

Obavezno je kupanje nakon intimnog odnosa. Ustvari, čini dođe do spajanja i dodira spolnih organa, makar i ne došlo do ejakulacije, kupanje ili gusul postaje obligatan. Kupanje se može izvršiti zajednički, kao što je to činio i sam Poslanik, s.a.v.s., u predaji koju prenosi Aiša, r.a.: Kupala sam se s Poslanikom, s.a.v.s., iz jedne posude, pa me on preduhitrio u uzimanju vode iz te posude, tako da sam govorila: Ostavi i meni! Ostavi i meni! Rekla je: Bili smo oboje džunupi.

Dakle, budući da se zajedno mogu kupati i muž i žena, to upućuje da mogu sasvim slobodno gledati i dodirivati svoja stidna mjesta. Islamski učenjaci na temelju hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji prenosi Behz b. Hakim, od svog oca a on od djeda, da je on upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s.: Šta je sa našim stidnim mjestima koja pokazujemo? On je odgovorio: Čuvaj svoje stidno mjesto od svakoga, izuzev od svoje supruge i onih koje su u vašem posjedu!, zaključuju da je dozvoljeno mužu i ženi gledati i dodirivati stidna mjesta. Tako, npr, Ibn Hadžer smatra da ovaj hadis upućuje na dozvolu gledanja stidnog mjesta svog životnog saputnika, a Ibn ‘Urve el-Hanbeli smatra da se time dozvoljava gledanje, dodirivanje i uživanje u tom dijelu tijela, isto onako kako možemo gledati kod bračnog druga/družice ostale dijelove tijela, dodirivati ih i uživati u njima!

Kako uzimati gusul?

Gusul nakon intimnog odnosa treba uzimati na način kako je to činio AUahov Poslanik, s.a.v.s. Naime, on je, kako navodi Imam Buhari u predaji Aiše i Mejmune, r.a., prvo oprao ruke, a u jednoj predaji i spolni organ, zatim bi izaprao usta i grlo i uzeo abdest kao što se uzima abdest za namaz. Nakon toga oprao bi glavu a iza nje kompletno tijelo, tako da nigdje suho ne bi ostalo.

Mora li se uzimati gusul nakon svakog intimnog odnosa?

Ukoliko neko priđe supružniku i namjerava to učiniti i drugi put, onda ne mora nakon prvog intimnog odnosa uzimati gusul, već to može učiniti nakon što to obavi i sljedeći put. Jedini uvjet je da obavezno uzme abdest, kao što to čini za namaz i da opere spolni organ i tek, tada, može ponovo prići svojoj supruzi.

Ehu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ako neko priđe svojoj ženi, pa to želi ponovo učiniti, neka uzme abdest!

‘Abdulah b. ebi Kajs pitao je Aišu, r.a.: Kako je Vjemjesnik, sa.v.s, postupao kada je bio džunup? Da li se okupao prije nego bi zaspao ili je spavao prije nego se okupao?Odgovorila je: Radio je i jedno i drugo, nekada bi se okupao, pa bi onda spavao, a nekada bi uzeo abdest i onda spavao. ‘Abdullah b. ebi Kajs je, tada, rekao: Hvala Allahu koji je ovo učinio fleksibilnim!

Takođe, ako osoba koja ima intimni odnos i nije odmah u mogućnosti da se okupa, a želi da spava ili da jede, uzeće abdest, pa će jesti ili spavati, a poslije će se okupati. Aiša, r.a., prenosi da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., ako bi bio džunup, a htio da jede ili spava, uzeo abdest kao što se uzima abdest za namaz.

Ko živi poligamnim životom, da li se mora kupati nakon prilaska svakoj supruzi?

Ako neko živi poligamnim životom i u jednoj noći obiđe više žena, nije dužan okupati se nakon prilaska svakoj od žena. Njemu je omogućeno da nakon prilaska jednoj od žena, opere spolni organ i uzme abdest, a onda priđe sljedećoj supruzi. Tako je ponekad običavao činiti Vjerovjesnik, s.a.v.s. Enes, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., prilazio svojim suprugama s jednim kupanjem.

Ima i predaja u kojima se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., uzimao gusul, nakon svakog prilaska ženama, bez obzira što je to činio u toku jedne noći.

Da li je dozvoljeno prirodno sprečavanje začeća za vrijeme intimnog odnosa?

Dozvoljeno je prilikom intimnog odnosa, ukoliko se slaže i supruga, izvaditi spolni organ, prije ejakulacije i to učiniti van ženskog spolnog organa, u cilju sprečavanja začeća. Za to, naravno, treba da postoji opravdan razlog.

Inače, u suprotnom, preferira se izbacivanje sperme u ženski spolni organ i podsticanje rađanja, o čemu se prenose brojni hadisi AUahovog Poslanika, s.a.v.s., pa se čak sprečavanje začeća ponekad naziva i el-ved’ul-hafijj tj. skriveno ubistvo.

Međutim, autentični hadisi decidno govore i o samoj dozvoli prirodnog sprečavanja začeća, na način da se sperma u času ejakulacije izbaci van ženskog spolnog organa, što je stav sve četiri pravne škole u islamu.

Džabir, r.a., prenosi: Čuvali smo se začeća u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., a u drugoj predaji veli: Čuvali smo se začeća još dok je Kur’an bio objavljivan!

Zabranjeno je drugima prenositi ono što se doživljava pri intimnom odnosu

Strogo je zabranjeno drugima pričati ono što doživljavano prilikom intimnog odnosa ili opisivati sam čin tog odnosa. Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji prenosi Ebu Se’id el- Hudri, r.a., to jasno naglašava: Kod Allaha će Zaista, na Sudnjem danu imati najgori položaj onaj čovjek i žena koji budu imali intimni odnos, a onda otkriju te tajne!

Allah Plemeniti je propisao da svaki detalj ljudskog života bude u skladu s Njegovim zakonima. Znajući prirodu čovjeka, jer ga je On i stvorio, On je odredio i pravila koja omogućuju da čovjek čuva i očuva tu svoju prirodu. S obzirom da je brak institucija koja čuva porodicu, islam joj pridaje poseban značaj. Otuda, Allah Plemeniti u brojnim ajetima i preko Svog Poslanika, s.a.v.s., određuje jasne smjernice kako da čovjek postupi u tom segmentu življenja, kako bi očuvao brak, ojačao porodicu i tako ozdravio društvo u cjelini.

Iz sljedećih redaka vidi se da je islam uspostavio konkretna pravila u domenu međusobnog poštivanja supružnika. Supružnici su dužni živjeti shodno tim pravilima i, na taj način, očuvati zdravu i vitalnu porodicu koja je preduvjet zdravog i vitalnog društva.

Ako ga tuđa žena fascinira, to će nadoknaditi sa svojom suprugom

Kada se dogodi da muškarca fascinira tuđa žena i on osjeti neku vrstu pohote spram nje, dužan je što prije otići svojoj supruzi i to nadoknaditi s njom. U hadisu koji prenosi Džabir b. ‘Abduilah, r.a., Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: Ako nekog od vas zadivi neka žena, pa se nešto rodi u njegoiom srcu, neka se približi svojoj supruzi i neka to nadoknadi s njom jer će to odagnati ono što se u njemu rodilo!

Neće postiti bez dozvole muža

Koliko islam pridaje važnost harmoniji bračnog života najilustrativnije pokazuje hadis koji od Poslanika islama, s.a.v.s., prenosi Ebu Hurejre, r.a.: Ženi nije dopušteno da posti u prisutnosti svoga muža, bez njegove dozvole!

Naravno, ovdje se misli na dobrovoljni a ne obavezni post tokom ramazana. Ovaj hadis, eksplicite, ukazuje koliko islam vodi računa da sačuva, njeguje i pojača ljubav između supružnika. Jer, postom žena može izgubiti, eventualno, na svježini ili snazi, pa prilikom prilaska mužu, možda, neće pokazati dovoljno volje za onim što on želi. Ili, možda, muž osjeti potrebu za ženom u toku dana, pa ako ona posti biva uskraćen za to zadovoljstvo, kao što se navodi u predaji Ebu Se’ida el-Hudrija, r.a, u kojoj se Safvanova, r.a., žena tužila Vjerovjesniku, s.a.v.s, da joj ne dozvoljava da posti nafilu-post, pa je Safvan, r.a., na Poslanikovo, s.a.v.s., pitanje o tome rekao: Ona zapotli a ja sam mlad i ne mogu se strpiti (a da joj ne priđem).Tada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Neće žena postiti bez dozvole svoga muža.

Supruzi je dozvoljeno da posti nafilu kada joj je muž odsutan, odnosno na putu. Međutim, ako se vrati i poželi prići svojoj supruzi, njoj nije pokuđcno prekinuti post, jer je udovoljavanje mužu obaveza a post izvan ramazana je nafila.

Pogledajmo kako se u ovim hadisima nazire beskrajna mudrost islama, koji ne samo da čuva skladne bračne odnose, već ih podstiče, jača i stabilizira.

Ne pušta nikoga u kuću bez muževe dozvole

Bez muževe dozvole supruga neće nikoga puštati u kuću. Posebno se ta zabrana odnosi na osobe koje nisu u najbližem srodstvu s njom/ mahrem. Allahov Poslanik, s.a.v.s., jasno je to naglasio u nastavku prethodnog hadisa u kojem veli da je supruzi, uz dobrovoljni post: Zabranjeno da pušta u kuću nekoga bez dozvole muža!

Naravno, islam sasijeca zlo u samom korijenu. Jer, ukoliko muškarac uđe u kuću žene s kojom nije u tijesnim rodbinskim vezama, posebno ako se osami s njom, može doći do neželjenih posljedica, do nemorala ili, u najmanju ruku, sumnji. Brojne su predaje u kojima Poslanik islama, s.a.v.s., takvu praksu izričito zabranjuje i oštro je osuđuje.

Tako u Džabirovoj, r.a., predaji Allahov Poslanik, s.a.v.s., naglašava: Ne ulazite ženama kada su im muževi odsutni, jer šejtan prolazi kroz vas kao što krv cirkulira vašim venama!

Ibn ‘Abbas, r.a., prenosi da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kaže: Neka se muškarac ne osamljuje s drugom ženom bez prisustva njenog mahrema!

Posebno je Poslanik, s.a.v.s., upozorio na osamljivanje žene s muževom rodbinom, što bi moglo prozvesti još teže posljedice od osamljivanja s drugima. ‘Ukbe b. ‘Amir, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., upozorio: Čuvajte se osamljivanja sa ženama (koje vam nisu bliska rodbina)! Na to je jedan ensarija upitao: A šta veliš o hamvu/ muževom bratu? Odgovorio je: On je kao smrt.

El-Hamv,prema nekima, označava muževog brata, a prema jezičkim stručnjacima, kako napominje imam Nevevi, označava bližu muževu rodbinu kao što su: njegov otac, amidža, brat, bratić i sl.

Muhammed Fuad Abdu-l-Baki, tumačeći taj hadis, kaže da nije opasnost po ženu od muževe rodbine kao što su njegov otac ili muževi sinovi, koji postaju mahremi njegovoj supruzi, i njima je dozvoljeno osamljivanje s njom, već pravu opasnost predstavljaju mužev brat, tj. djever, zatim mužev bratić, amidžić i sl., koji se ne mogu osamljivati sa ženom i ne spadaju u mahreme ženi. Veća opasnost leži u tome što su oni bliski mužu, imaju više mogućnosti da se nađu u situaciji da budu osamljeni sa ženom svoga brata ili rođaka i što takva situacija ne navodi ostale ljude na sumnju, kao što bi se to moglo desiti ako se osami s nekim strancem, koji uopće nije u rodbinskim odnosima s njenim mužem.

Nažalost, praksa takvog osamljivanja kod nas je sasvim uobičajena, pa bi trebalo, na temelju Poslanikovih, s.a.v.s., jasnih upozorenja, s tim prestati. Pojedinci koji su se, na temelju poznavanja islamskih propisa, pridržavali Poslanikovih, s.a.v.s., uputa, bili su ismijavani i smatrani ekstremima. Međutim, samo striktno slijeđenje Vjerovjesnikovih, s.a.v.s., savjeta može rezultirati harmonijom u braku i prevencijom od nemoralnih radnji i bludnih situacija.

Ne uznemirava muža

Supruga se treba truditi da ne uznemirava i maltretira svoga muža. Allahov Poslanik, s.a.v.s., to je posebno istakao u hadisu koji prenosi Mu’az b. Džcbel, r.a.: Nijedna žena neće uznemiriti svog muža na dunjaluku a da džennetska hurija ne kaže: Ne uznemiravaj ga, Allah te ubio! 0n je kod tebe samo kratko i uskoro će te ostaviti i doći će kod nas!

Ne odbija ga

Supruga će strogo voditi računa da ne odbije svoga muža kada je pozove da zadovolji svoje potrebe. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upozorio: Ako muž pozove svoju suprugu u postelju, a ona to odbije, te on zanoći ljut na nju, meleki će je proklinjati sve do svanuća!

U druga dva rivajeta (Buhari i Muslim) stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ako supruga zanoći van postelje svoga muža, meleki je proklinju sve do svanuća!i Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, koji god čovjek pozove svoju ženu u postelju, pa ga ona odbije, srdit je na nju Onaj koji je na nebesima, sve dok se njen muž ne udobrovolji.

Ne odbija, pa makar ostavila da hljeb izgori

Ukoliko muž zatraži da zadovolji svoje mttmne potrebe, žena će mu to ispuniti pa makar hljeb stavila u peć da se peče. To se temelji na hadisu koji Talk b. ‘Ali, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s.:Ako muž pozove svoju siprugu da zadovolji svoje potrebe, neka mu dođe, pa makar hljeb stavila u peć!

El-Mubarekfuri, tumačeći ovaj hadis, kaže da je supruga dužna udovoljiti svom mužu, pa makar stavila hljeb u peć, budući da se ne smije micati od peći, kako hljeb ne bi zagorio i postao neupotrebljiv. Bolje je da hljeb izgori, nego da muž izgubi strpljenje i ode u zinaluk.

Odlomak iz knjige: Pedagogija Muhammeda a.s.

Autor: dr. Šefik Kurdić

Izdavač: IPF Zenica 2011.

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button