Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > Na Fakultetu islamskih nauka magistrirao Azmir Jusufi iz Prizrena

Na Fakultetu islamskih nauka magistrirao Azmir Jusufi iz Prizrena

U utorak, dana 16.06.2015. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistrirao je Azmir (Aziza) Jusufi

Magistrant Azmir Jusufi je pred komisijom u sastavu prof. dr. Džemal Latić, predsjednik, akademik prof. dr. Enes Karić, član i doc. dr. Almir Fatić, član komisije i mentor, uspješno je odbranio magistarski rad na temu: “Šerif Ahmeti i njegov doprinos u prevođenju i tumačenju Kur’ana na albanskom jeziku”. Nakon čitanja biografije magistranta od strane predsjednika komisije prof. Džemala Latića, te toka izrade magistarske teze o čemu je govorio mentor doc. dr. Almir Fatić, Azmir Jusufi je prezentirao rad prisutnim gostima i komisiji.

Na početku svog ekspozea, magistrant Azmir Jusufi je spomenuo da se njegov rad bavio Uzvišenom Božijom Riječju, Plemenitim Kur’anom – problematikom njegovog prevođenja i tumačenja na albanskom jeziku od strane jednog od najpoznatijih islamskih znalaca prošlog vijeka kod albanskog naroda, hadži Šerifa ef. Ahmetija.

Dalje je spominjao, da Hadži Šerif Ahmeti: njegova ličnost, doprinos, mudrost, edeb kao i cjelokupni njegov život, zaslužuje veliku pažnju kod Albanaca. O njemu je ispisano nekoliko članaka, stručnih radova, raznovrsnih kritičkih analiza, organizirano nekoliko naučnih simpozija itd., što predstavlja značajan dio ovog rada. Ova su istraživanja uzeta u obzir tokom izrade ove teme.

S namjerom da se objelodani njegov doprinos u polju prevođenja i tumačenja Kur’ana na albanskom jeziku, tema je naslovljena i ograničena isključivo na tu problematiku. Također, u obzir su uzeti raznovrsni faktori koji su utjecali na personalitet Šerifa Ahmetija i poteškoće s kojima se suočavao tokom prevođenja Kur’ana, naročito faktori koji su bili vezani za političko – društveni sistem vremena u kojem je on živio i djelovao. Pored toga, iznesene su upućene kritike na prijevod Kur’ana Šerifa Ahmetija, metode kojima se koristio, komparacije sa drugim prijevodima Kur’ana (na albanskom, bosanskom i engleskom jeziku), kako bi se, na kraju, došlo do prikaza pojedinih primjera njegovog tumačenja Božije Riječi.

            U zaključku svog ekspozea, magistrant Azmir Jusufi je zaključio da je samo osvrtanje na neizmjernim Božijim blagodatima kako Njegovog Govora, tako i uputama Njegovog Poslanika, s.a.v.s., prema kojima svaki musliman treba prilagoditi život na ovome svijetu, zasigurno je od velike važnosti pravilo koje ide u prilog svakog islamskog učenjaka koji se trudi da svojim radom dâ doprinos u nekoj određenoj islamskoj oblasti, da će za to imati dvije nagrade ukoliko potrefi Istinu i jednu nagradu ukoliko uloži trud a zatim pogriješi, sve ovo analogno hadisa kojeg bilježi imam El-Buhari u svome Sahihu.

Bio-bibliografija magistranta Azmira Jusufija

Azmir (Aziz) Jusufi, rođen 20. 10. 1985. u Prizrenu, Kosovo. Oženjen i otac dvoje djece. Živi u selu Ljubižda, općina Prizren, Kosovo.

Osnovno školsko obrazovanje završio u periodu od 1992. do 2000. godine u Osnovnoj školi ‘7 Mart’ u selu Ljubižda, općina Prizren. Srednje školsko obrazovanje završio u periodu od 2000. do 2004. godine u srednjoj Medresi ‘Alauddin’ u Prizrenu. Dodiplomski studij pohađao u periodu od 2004. do 2008. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu – Univerziteta u Sarajevu, gdje je stekao visoku spremu na teološkom odsjeku 16. 06. 2008. godine, i time ispunio sve propisane uvjete za sticanje diplome o visokoj spremi iz ISLAMSKIH TEOLOŠKIH STUDIJA i time stiče stručni naziv PROFESOR ISLAMSKE TEOLOGIJE. Akademske 2012./13. upisuje Postdiplomski (magistarski) studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Od 2001. do 2004. godine, radio kao pomoćni imam u džamiji sela Ljubižde. Od 2005. do 2008. godine, vršio funkciju imama u Studentskom domu na „Bjelavama“ u Sarajevu, ispred Medžlisa islamske zajednice u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Od marta do augusta 2009. godine radio kao mujezin džamije ‘Alija, r.a.’ u Prizrenu, ispred Odbora islamske zajednice Prizren. Od septembra 2009. do februara 2013. godine, radio kao edukator (odgajatelj) u Medresi ‘Alauddin’ u Prizrenu, muški konvikt ‘Emin Paša’ u Prizrenu.

Imao je učešće u radionici „Islamske studije i islamska teologija u Evropi danas: Promjene i perspektive“, održanoj 2. augusta 2014. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, tema: „Religijski identitet kosovskih Albanaca i otvaranje kosovskog društva prema Evro-Atlantskim integracijama“. Organizatori radionice su bili: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka i ZEFIS (Goethe University – Frankfurt).

Dobro poznaje bosanski i albanski jezik, a od stranih jezika poprilično poznaje engleski i arapski jezik.

Povremeno piše za zvaničnu web-stranicu Rijaseta Islamske zajednice u BiH: rijaset.ba, također i za: preporod.com, akos.ba i zeriislam.com.  

Objavio je nekoliko autorskih radova u različitim izdavačkim publicistikama u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i Kosovu, među kojima:

 1. „Kulturno obrazovni utjecaj Osmanlija u Prizrenu“, objavljeno u Glasniku IZ-e u BiH, br. 5-6. 2014. godine, Sarajevo, BiH;
 2. „Odgoj i obrazovanje manjina kao ljudsko pravo na Kosovu“, objavljeno u Glasu Islama, od juna 2014. godine i narednim brojevima, Novi Pazar, Sandžak;
 3. „Odgoj i obrazovanje manjina na Kosovu“, objavljeno u Novom Muallimu, jesen 2014. godine, Sarajevo, BiH;
 4. „Disa rregulla themelore për kuptimin dhe interpretimin e Kuranit në kohën moderne”, Takvim/Kalendar, za 2015. godinu, Predsjedništvo Islamske zajednice Kosova, Priština, Kosovo;
 5. „Parimi kuranor i shuras (këshillës – konsultimit)“, Dituria Islame, 297. (juni 2015.) Predsjedništvo islamske zajednica Kosova, Priština, Kosovo;

 

Objavljeni prijevodi:

 1. Kurra hfz. Doc. Dr Xhevad Shoshiq, „Historiku i kiraeteve të Kur’anit“, Edukata Islame, Godina XLIII., br. 107., 2014. godine, Predsjedništvo islamske zajednice Kosova, Priština, Kosovo;

Neobjavljeni radovi:

 1. „Čovjek i vrijeme koje ništi“, Glasnik IZ-e u BiH, Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, BiH;
 2. „Prikazi knjiga, romana i prijevoda Kur’ana akademika Dr. Enesa Karića – prevedenih na albanskom jeziku“, Preporod (Islamske informativne novine), Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, BiH;
 3. „Međureligijska tolerancija u Poslaničkoj tradiciji“, Preporod (Vasitijjin forum), Rijaset islamske zajednice u Bosni u Hercegovini, Sarajevo, BiH;

Neobjavljeni  prijevodi:

 1. Kurra hfz. Doc. Dr Xhevad Shoshiq, „Historiku i kiraeteve të Kur’anit“ (Nastavak), Edukata Islame, Predsjedništvo islamske zajednice Kosova, Priština, Kosovo;
 2. Kurra hfz. Doc. Dr Xhevad Shoshiq, „Aspekti tefsiror i kiraeteve“, Edukata Islame, Predsjedništvo islamske zajednice Kosova, Priština, Kosovo;
 3. Akademik Enes Kariq, „Koha në Kur’an“, Edukata Islame, Predsjedništvo Islamske zajednice Kosova, Priština, Kosovo;
 4. Enes Kariq, „Si të flasim rreth Islamit në Evropë sot?”, Drita Islame, Muslimanska zajednica Albanije, Tirana, Albanija.

 

 Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top