Vijesti iz zemlje

Karađoz-begova medresa: Realizovana akcija „Muhammed, a.s., je milost svima“

U sklopu odgojnog rada sa svojim razrednim odgajateljom učenici drugog razreda Karađoz-begove medrese sproveli su, po drugi put, akciju kojom su na poseban način obilježili mjesec rebiu-l-evvel.

Sa akcijom „Muhammed, a.s., je milost svima“ željeli su podsjetiti na djelo i misiju Allahovog miljenika – Muhammeda, a.s., koji je poslan kao milost svim svjetovima. Učenici su pripremili određene hadise Allahovog poslanika, a.s., i poslastice, te su njima obradovali sve profesore Karađoz-begove medrese, ali i druge uposlene u našoj školi.

Posjetili su i prof. hfz. Aida Tuleka, direktora Karađoz-begove medrese, mr. Suada Mujakića, upravnika Internata, Almira Potura, sekretara Škole, Anela Dokaru, pedagoga Škole, Smaju Kurtovića, ekonomistu, odgajatelje i odgajateljice, higijeničarke Škole, domara, portira, te članove našeg kuhinjskog osoblja, koje su darovali pripremljenim hadisima i poslasticama, a koji su ih veseli i radosni dočekali zbog ideje koju su sproveli u djelo. Uz njih, darovali su i sve učenike Karađoz-begove medrese.

Svi pomenuti posebno su se radovali hadisu koji će im kao poruka doći u koverti namijenjenoj upravo njima, a za čiji će se sadržaj truditi da ga sprovedu u životu. U sklopu akcije, na oglasnim tablama svih učionica postavili su određenu poruku „Mjesec rebiu-l-evvel je, donosiš li salavat na Poslanika?“

U sklopu poruke stoji i kur’anski ajet „Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav“ – podsjećajući tako sve na snažan i jasan sadržaj pomenutog ajeta.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button