Islamske teme

Igranje odraslih s djecom

Roditelji trebaju naći i  priliku i vremena poigrati se sa svojom djecom, kao što je to činio naš najveći uzor, Allahov Poslanik, s.a.v.s, sa svojim unucima, Hasanom i Husejnom, r.a. Tako Omer b. el-Hattab, r.a, prenosi da je jednom prilikom došao Vjerovjesniku, s.a.v.s, i zatekao na njegovim plećima Hasana i Husejna, r.a, kako jašu, pa je primjetio:  ‹‹Divne li jahalice ispod njih!››, a Poslanik, s.a.v.s je na te Omerove, r.a, riječi dodao: ‹‹Divni li su konjanici njih dvojica!››.

 Raznovrsnost Poslanikovih, s.a.v.s, igara sa svojim unucima eksplicite ukazuje na neophodnost da i mi smišljamo različite igre sa svojom djecom i unucima, kako bi ona i fizički i psihički jačala.

Igranje djece s drugom djecom

Nekada roditelji, iz objektivnih razloga, ne nađu vremena za igranje sa svojom djecom. Međutim, to ne treba biti razlogom da im ne dozvole igranje sa drugom djecom, ukoliko će ta igra afirmirati prave vrijednosti i rezultati fizičkom kondicijom ili razvijanjem dječije mašte.

Muslim bilježi predaju iz koje se vidi da se Aiša, r.a, Poslanikova, s.a.v.s, supruga koja je bila izuzetno mlada kada se udala za Vjerovjesnika, s.a.v.s, igrala sa svojim kolegicama a on je to čak i podsticao i slao joj kolegice da se igraju s njom!

Zna se, kako prenosi Enes, r.a, da se Poslanik islama, s.a.v.s, igrao sa djecom kada mu je došao Džibril i prvi put mu otvorio grudi i oprao ih zemzemom.

Treba samo napomenuti da su brojni tjelesni, zdravstveni, odgojni, sociološki, moralni i dr.efekti i koristi od dječije igre, pa roditelji treba samo to da prepoznaju i, shodno Poslanikovim, s.a.v.s, preporukama, i da postupe.

Izvor: Dužnosti prema djeci, roditeljima i rodbini

Autor: Šefik Kurdić

Za Akos.ba priredila: Amila D.

Povezani članci

Back to top button