Islamske teme

Govor jednog cvijeta

Njega veličaju sedmero nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa a da Ga ne veliča, hvaleći Ga.” (Kur’an, Al-Isra’, ajet 44)

Tačno, kako god je Uzvišeni Tvorac Allah dž.š., položio bezbroj svrhovitosti i uzvišene smislove u nebeska tijela, te ukrasio nebesa riječima sunaca, mjeseci i nebeskih zvijezda, a kako bi iskazao Svoju uzvišenost i ljepotu, isto je tako, Allah dž.š., Slavljen neka je On, i u bića u atmosferi ugradio uzvišene mudrosti, okitio ih je visokim smislovima i vrhunskim svrhama, te kao da je atmosferu osposobio za govor riječima grmljavine, munja i kišnih kapljica, a kako bi kroz njih predstavio savršenost Svoje mudrosti i ljepotu Svoje milosti.

I kao što je Allah dž.š., Slavljen neka je, osposobio zemaljsku kuglu za to da se izražava smislenim porukama, učinivši je govorljivom kroz životinje i bilje, a koje su slatkorječive riječi, razasute po njoj, i tako svemu što postoji istakao savršenstvo Svoje kreativnosti, jednako je tako učinio i to da i same biljke i stabla progovaraju jezikom svojih listova, pupova i plodova, obznanjujući na taj način savršenstvo Svojeg stvaralaštva, kao i ljepotu Svoje milosti.

Također je učinio i to da i cvijet i plod, a koji su po jedna od tih riječi, progovaraju jezikom svojeg sitnog sjemenja, i kroz njih, Allah dž.š., Slavljen neka je On, onima koji posjeduju svijest pokazao je na finoću Svojeg stvaralaštva i na savršenstvo Svojeg gospodarenja.

Poslušajmo bezbroj riječi slave i veličanja Boga u svemiru.

Osluhnimo sad jedan vid tog govora predstavljen u govoru jednog cvijeta uzetog iz gomile svjetskih cvjetova, a koji nam saopćava jedan od zemaljskih klasova, pa ćemo saznati kako sve to pruža istinsko svjedočanstvo istinitosti Jednoće Boga-Allaha dž.š..

Zaista, svaka biljka i svaka stabljika jasan je dokaz svojeg Tvorca Allaha dž.š., izražen na različitim jezicima, toliko da to svjedočanstvo dovodi svakog pomnog istražitelja do čuđenja i ushićenja, te izjavi: “Subhanallah! Kako divno svjedoči svojeg Stvoritelja.”

Zaista, te izjave slave što ih izusti svaka biljka ozarena osmijehom kod rastvaranja njezinog cvijeta, i kod dozrijevanja njenog ploda, i kod klasanja njezinog klasa, jasne su i očigledne, a i divne jednako koliko i sama biljka. Jer, na nasmiješena usta svakog cvijeta, i istančanim jezikom pravilnog klasa, i riječima dobro srazmjernog sjemenja i skladnog zrnevlja, iskazuje se pravilan poredak, a koji ukazuje na mudrost.

Ovaj poredak koji se nazire unutar precizno određene ravnoteže dokazuje znanje, i on ga ističe i iznosi na vidjelo. A i ravnoteža je unutar fine kreativnosti, a koja dokazuje vrhunsko umijeće. A ta fina kreativnost i divni uresi također su unutar originalnog dekora koji iznosi na vidjelo finoću i plemenitost. Taj raskošni dekor namočen je prijatnim mirisima, koji pokazuju milost i dobrotu.

Ta duboko smislena stanja i svojstva, jedna unutar drugih i jedna okolo drugih, jesu jedan vrhunski jezik svjedočanstva Jednoće Allaha dž.š., na način da daju spoznaju o Uzvišenom Tvorcu po Njegovim Neprikosnovenim Lijepim Imenima. Njega ona opisuju po Njegovim uzvišenim i visokim svojstvima, i iskazuju i tumače svjetla ukazivanja Allahovih Lijepih Imena, te izražavaju Njegovu dostojnost ljubavi i naklonosti, Slavljen neka je On.

Ukoliko saslušaš ovakav iskaz samo od jednog cvijeta, i ukoliko uspiješ osluhnuti vrhunsko svjedočanstvo poteklo od svih cvjetova iz svih Allahovih vrtova na površini Zemlje, te ukoliko poslušaš i taj gromki i zvonki proglas što ga objavljuju ti cvjetovi o nužnosti postojanja i jednoći Boga-Allaha dž.š., da li bi se u tebi zadržalo imalo nemarnosti ili, pak, bilo kakva sumnja? Ukoliko bi i dalje u tebi ostalo nemarnosti, da li bi uopće za tebe bilo valjano reći to da si ljudsko biće i da imaš svijest?

Hajde, pogledaj sada pažljivo jedno stablo! Nama pred očima u proljeće izniču listovi s krajnjom pravilnošću i preciznošću, ravnomjerno se rastvaraju cvjetovi i izrastaju iz svojih pupoljaka, i s mudrošću i milošću razvija se plodovlje. Pogledaj prizor njihovog poigravanja na granama poput nedužnog djeteta pod naletom povjetarca.

Pogledaj usne drveća, i kako svi ti jezičci iskazuju i izriču svoja stanja: Jezičci listova ozelenjenih rukom plemenitosti Allaha dž.š., i jezičci cvjetova razgaljenih pod zanosom nježnosti, i jezičci plodova razdraganih ukazom milosti. Svaki od njih iskazuje tu preciznu i pravičnu ravnomjernost koja je u sklopu originalnog i razboritog poretka, a u toj se preciznosti i ravnomjernosti, koji ukazuju na pravednost, nalaze uresi istančanog i originalnog stvaralaštva, i vrhunski dekor koji sadrži razne ukuse i ugodne i prijatne arome, što ukazuju na milost i dobrotu. U toj ugodnoj aromatičnosti cvjetova i plodova jesu sjemenje i jezgarca, a koji sami po sebi jesu jedno nadnaravno djelo Allahove moći. Zar sve to jasno ne dokazuje i vidljivo ne ističe nužnost postojanja Allaha dž.š., Plemenitog i Milostivog Stvoritelja, Dobročinitelja, Koji pruža blagodati, uljepšava i obasipa dobrotom, Jednog i Jedinog, i zar istovremeno ne svjedoči ljepotu Njegove milosti i savršenstvo Njegovog gospodarenja?

Pa, ukoliko si moćan to čuti i s jezika stanja svih stabala na površini Zemlje, razumjet ćeš, štaviše, osvjedočit ćeš se, koliko je divno, dragocjeno i rijetko biserje sadržano u riznici ajeti-kerima:

Njega slave oni na nebesima i oni na Zemlji.” (Kur’an, Al-Hašr, ajet 24)

Pa, o ti jadni nemarniče! O ti koji smatraš da ćeš biti propušten bez polaganja računa! O ti koji što grcaš u poricanju ljepote i nezahvalnosti!

Allah dž.š., Kerimi-Zuldžemal tebi se predstavlja i želi učiniti Dragim ovim bezbrojnim i nepreglednim mnoštvom jezika, pa ukoliko ti želiš odbiti to saznanje, preostaje ti samo da ušutkaš sve te jezike.

Pa, budući da je sve te jezike koji izriču činjenicu Jednoće Boga-Allaha dž.š., nemoguće ušutkati, onda ti ne preostaje ništa drugo nego da ih saslušaš. Jer, začepljenjem ušiju prstima nemarnosti svemir neće ušutjeti. Cijeli svemir i sva bića izriču i govore o Jednoći Allaha dž.š.. Glasovi koji svjedoče Jednoću Boga neće prestati. Sigurno će te pozvati na odgovornost!

“Riječi”- Bediuzzaman Said Nursi

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button