Islamske teme

Svrha mog života

Pa ukoliko ne želiš svoj život upropastiti uzaludno, razmisli i razmotri zakletvu i zavjet u suri Aš-Šams, zatim postupaj po smislu ilustrativne pripovijesti u uvodnom dijelu, a koja simbolično prikazuje smisao sure.

O moj nefsu, o prijatelju moj!

Saberite pamet i ne rasipajte uzaludno svoj životni kapital, ne razbacujte potencijale svojeg života na ovaj prolazni i iščeznutljivi dunjaluk, niti na putu materijalne naslade poput životinja, pa i niže od njih. U protivnom, posljedice su zastrašujuće, jer ćete pasti na nivo pedeset puta niži od najprostije životinje, a imajući na umu to da ste vi na stepenu pedeset puta višem od najnaprednije životinje.

Pa, o nefsu moj nemarni!

Ukoliko želiš makar malo razumjeti nešto o svrsi, suštini, formi, smislu i biti te savršenom blagostanju svojeg života, pogledaj onda u sažetak o “svrsi tvojeg života”, a tamo je nabrojano devet stvari:

Prva: Preciznim mjerilima i osjećanjima, ugrađenim u tvoje tijelo razmjeravati blagodati naslagane u riznicama božanske milosti i iskazivati univerzalnu zahvalnost.

Druga: Otvoriti skriveno bogatstvo Allahovih Lijepih Imena ključevima pomagala položenih u tvojoj naravi i spoznati Allaha po tim Lijepim Imenima.

Treća: Obznaniti rafinirane ukaze i originalno umijeće koja su u tebi sačinila Allahova Lijepa Imena, te svjesno i sa znanjem, i svim aspektima svojeg života pokazati te fenomenalne rafiniranosti pred pogledima stvorenja na ovom dunjalučkom sajmištu.

Četvrta: Pokazati pobožnost pred veličinom gospodarenja tvojeg Stvoritelja Allaha dž.š., i to jezikom stanja i govora.

Peta: Okititi se odličjima ljudskih rafiniranosti, koja su ti dodijelili ukazi Allahovih Lijepih Imena, i istaknuti ih pred pogledom Bespočetnog Svjedoka Allaha dž.š.. Ti si u tom poput vojnika koji u službenoj prigodi okači razne oznake i ordene koje mu je dao car te ih izloži njegovom pogledu, a kako bi mu pokazao znak njegove počasti i pažnje prema njemu.

Šesta: Promatrati prizore života živih bića, sa znanjem i vizijom, jer oni su po svojem životu pozdravi i dokazi njihovog Tvorca Allaha dž.š., Slavljen neka je On. I vidjeti s razmišljanjem i poukom njihove izjave slave svojeg Stvoritelja Allaha dž.š., jer one su znakovi njihovog života. I izložiti njihovu pobožnost njihovom Davaocu života Allaha dž.š., Slavljen neka je On, i posvjedočiti je, jer ona je krajnji cilj i rezultat njihovog života.

Sedma: Spoznati apsolutna svojstva Veličanstvenog Stvoritelja Allaha dž.š., kao i Njegove mudre postupke i njihovo razmjeravanje po mjerilu tvojeg djelomičnog znanja, moći i htijenja koji su ti dani kroz život, odnosno, uzevši ih kao male uzorke i mjerne jedinice za spoznaju tih apsolutnih i veličanstvenih svojstava. Tako, naprimjer, kako god si ti svoju kuću izgradio u savršenom poretku svojom djelomičnom moći i htijenjem, i djelomičnim znanjem, tako moraš znati – u proporcijama veličine izvrsne gradnje i uređenja palače svijeta – da je njezin Graditelj Allaha dž.š., Moćan, Onaj Koji Zna, odnosno Mudri i Planer.

Osma: Razumjeti govor potekao od svih bića na svijetu i shvatiti njihove smislene riječi – svakog na njegovom zasebnom jeziku – u pogledu Allahove Jednoće, njihovog Stvoritelja i gospodarenja njihovog Izumitelja Allaha dž.š..

Deveta: Shvatiti apsolutnu Allahovu moć i Allahovo bogatstvo, po mjerilima nemoći, slabosti, neimaštine i potreba smještenih u tebi, jer kako god se vrste, stepen i ukus hrane shvataju po stepenima gladi i po mjeri potrebe i apetita za njom, jednako tako i ti trebaš razumjeti stepene Božije apsolutne moći i bogatstva svojom beskrajnom nemoći i siromaštvom.

Eto, ovih devet stvari i druge slične njima jesu sažetak, odnosno svrha tvojeg života.

Dalje, narav tvojeg osobnog života sažeta je u sljedećem:

On je indeks čudesa koja su u vezi s Allahovim Lijepim Imenima.

I malo mjerilo za spoznaju Allahovih dž.š.,  položaja i Njegovih veličanstvenih svojstava.

I mjera svih svjetova u svemiru.

I tabela svih sadržaja ovog ogromnog svijeta.

Mapa ovog prostranog svemira.

I sažetak velike Knjige svemira.

I snop ključeva kojima se otvaraju skrivene riznice Božije moći.

I najljepši lik savršenstava raspodijeljenih u bićima, a koja se protežu na sva doba i vremena.

Ove i slične stvari bit su tvojeg života.

Sad ti, evo, i oblik i forma tvojeg života, kao i njegove funkcije:

tvoj život upečatljiva je izreka. Mudra riječ koja je ispisana perom Allahove dž.š.,  moći. I ukazuje na vidljiva i čujna Allahova Lijepa Imena. Ove i slične stvari forma su tvojeg života.

A suština i smisao tvojeg života jeste u tome da je on ogledalo za odražavanje Allahove jednoće i ukaz Allahove samoopstojnosti. Odnosno, tvoj život jeste poput ogledala u kojem se odražava sveobuhvatni ukaz Biti Jednog i Samoopstojnog Allaha dž.š., te kao da je tvoj život središnja tačka u kojoj se fokusiraju sve vrste ukaza Allahovih Lijepih Imena na cijeli svijet.

A što se savršene sreće tvojeg života tiče, ona je svijest o svjetlima Allahovih ukaza koji se odražavaju u ogledalu tvojeg života i ljubav prema njima te pokazivanje željnosti za njima na način svjesnih bića. A zatim iščezavanje u toj ljubavi i ugradnja i smještanje tih prelomljenih svjetala u zjenici tvojeg srca.

Upravo je u ovom smisao vjerovjesničke hadisi-kudsijje, a koji te podiže do najviših visina:

Mene ne mogu smjestiti nebesa ni zemlja,

A, začudo, smještam se u srcu mu’mina.

Pa, o nefsu moj!

Tvoj život usmjeren je na ovako uzvišene svrhe i sadržava ovako vrijedne riznice, pa da li, onda, po razumu i objektivno sudeći, dolikuje takvom životu to da bude potrošen na isprazne dobiti, radi ugađanja nagonskoj duši, i u posluhu nestalnim dunjalučkim slastima te da nakon toga uzaludno prođe i propadne.

Pa ukoliko ne želiš svoj život upropastiti uzaludno, razmisli i razmotri zakletvu i zavjet u suri Aš-Šams, zatim postupaj po smislu ilustrativne pripovijesti u uvodnom dijelu, a koja simbolično prikazuje smisao sure.

“U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!“

Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kad ga prati, i dana kad ga vidljivim učini, i noći kad ga zakrije, i neba i Onog Ko ga sazda, i Zemlje i Onog Ko je ravnom učini, i duše i Onog Ko je stvori, pa joj nadahne šta je grešno, a šta ispravno. Uspio je onaj ko je izbistri, a propao onaj ko je upogani.” (Aš-Šams: 1-10)

Moj Allahu, Svoj salavat i selam spusti na Sunce poslanstva i mjeseca iz sazviježđa vjerovjesništva, i na njegovu obitelj i Ashabe, zvijezde upute.

Smiluj nam se i smiluj se svim vjernicima i vjernicama.

Amin, Amin, Amin.
 

“Riječi”- Bediuzzaman Said Nursi

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button