Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Dužnosti onih koji su u vrijeme hadža ostali kod svojih kuća

Dužnosti onih koji su u vrijeme hadža ostali kod svojih kuća

“Tako mi zore, i deset noći, i parnog i neparnog.” (El-Fedžr,1-3)

Kada se Allah dž.š. kune nečim od Svojih stvorenja, to ukazuje na veliku vrijednost i važnost onoga čime se kune. On je ostavio Sebi za pravo da se kune čime hoće od Svojih stvorenja, a nama je naredio da se kunemo samo Allahom. I to je ibadet, pokornost, kojeg bi trebalo rijetko koristiti.

Pod “ZOROM” misli se na zoru prvog dana Kurban bajrama, a to je završetak prvih deset noći mjeseca zul-hidždžeta. U Buharijinoj zbirci se spominje hadis od Ibn Abbasa u kojem se kaže: “Nema dana u kojem je učinjeno djelo Allahu draže od onih u zul-hidždžetu, tj. njegovih prvih 10 dana. Upitali su prisutni: “I od borbe na Allahovom putu?” “Jedino je bolji postupak čovjeka koji se uputi sa svojim životom i imetkom, te izgubi i jedno i drugo” rekao je on.

Na osnovu ovoga zaključujemo da ove dane treba provesti u što intenzivnijem ibadetu. Treba što češće spominjati Allaha dž.š., postiti dobrovoljni post (tih deset dana do Bajrama), i činiti sadaku.

“…I PARNOG I NEPARNOG.” Parni je deseti zul-hidždže, odnosno dan Arefata (dan uoči Bajrama), te je lijepo postiti onome koji nije otišao na hadž. Kada je upitan o vrijednostima posta dana Arefata, Allahov poslanik s.a.v.s. je rekao: “On iskupljuje grijehe prošle godine,te ostatak dotične godine.” (Rijadussalihin).

Omer r.a. drugi halifa, učio je zikr u ovih deset dana naglas, prolazeći pijacama i naseljima kako bi podstakao muslimane na zikrullah.

Onaj koji nijjeti klati kurban ima obavezu: da u prvih deset dana zul-hidždžeta do klanja kurbana ne reže nokte i ne potkraćuje kosu. U Mulimu stoji da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: “Kada vidite mlađak od zul-hidždžeta, pa ko od vas bude htio da kolje kurban neka se ne šiša i neka ne reže nokte dok ne zakolje kurban.” (Muslim)

Mudrost takve odluke je poistovjećivanje sa hadžijama u određenim propisima.

Za ovaj Bajram su vezani i dani tešrika, dani u kojima se pored klanja kurbana uče tekbiri poslije klanjanja farz namaza, bez obzira da li se klanjalo u džemaatu ili pojedinačno. Početi treba od farza sabaha 9. zul-hidždžeta, pa do iza ikindije četvrtog dana Bajrama.

Tekbir glasi:

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, LA ILAHE ILELLAH, VALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, VE LILLAHIL HAMD.

Molim Uzvišenog Allaha s.w.t. da nam svima omogući činjenje bar nekog vida ibadeta u kojem ćemo zaslužiti Njegovu milost i oprost.Amin!
We sallallahu ala nebijjina muhammed we lillahil hamd.

Piše: Bedrija Ramić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top