Islamske temeU Fokusu

Dova za Sa’da ibn Ebi-Vekkasa, r. a.

Kada je Sa'd, r. a., bio bolestan Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, je za njega proučio dovu pa mu je bilo bolje. Također, učio je ovu dovu da, kada god Sa'd uputi dovu, ona bude uslišana.

Allahov Poslanik, sallallāhu ‘alejhi ve sellem, je kazao: “Moj Allahu! Učini da njegovo koplje, kada god ga baci, ne promaši i usliši mu dovu, kada Te god bude molio.”

Imam Buhari bilježi da je Sa’dova dova bila uslišana kada je bio namjesnik u Kufi u Iraku. Džabir bin Semure kazuje o tome: “Ljudi iz Kufe su se žalili Omeru na Sa’da, pa ga je on smjenio i postavio Ammara kao namjesnika. Oni su iznijeli mnogo primjedbi na Sa’da, čak da je, navodno, neispravno klanjao.

Omer je poslao po njega i rekao: ‘Ebu-Ishak! Ovi ljudi tvrde da ti ne klanjaš ispravno.’ Ebu-Ishak (Sa’d) reče: ‘Tako mi Allaha, klanjao sam sa njima isto onako kako sam klanjao sa Allahovim Poslanikom, sallallähu ‘alejhi ve sellem, i ništa od toga nisam mijenjao.

Duže sam klanjao prva dva rek’ata jacije, a kraće zadnja dva.’ Omer reče: ‘Ebu-Ishak! To je ono što sam i ja mislio o tebi!’

Poslao je jednog ili više ljudi sa njim u Kufu da se raspitaju kod tamošnjeg stanovništva o njemu. Obišli su svaku džamiju i u njoj se raspitali o njemu. Svi su lijepo govorili o njemu, osim u džamiji koja je pripadala plemenu Benu-Abs. Neki čovjek po imenu Usama bin Katade, sa prezimenom Ebu- Sa’de, ustade i reče: ‘Pošto si nas zakleo, sada ću ti reći da Sa’d nikada nije otišao sa vojskom i da nikada nije dijelio ratni plijen podjednako i pravedno i da nikada nije sudio po pravdi.’

(Kada je čuo ovo) Sa’d reče: ‘Molim Allaha za tri stvari: Moj Allahu! Ako ovaj Tvoj rob laže, i ako se to dokaže, daj mu dug život, povećaj njegovo siromaštvo i stavi ga na iskušenja.’ (I ovako se i desilo). Kasnije, kada ga je neko upitao o njegovu stanju, odgovorio bi da je on star čovjek sa iskušenjima koja su rezultat Sa’dove kletve. Abdulmelik, jedan od prenosilaca, kaže da ga je vidio kasnije i da su mu se obrve nadvile nad oči od starosti i da je običavao zadirkivati i napadati male curice na putu.”

 

Izvor: Mu’džize Muhammeda, a.s.

Autor: Hafiz Ibn Kesir

Za Akos. ba pripremila: Arnela M.

 

Povezani članci

Back to top button