Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Povećajte produktivnost istigfarom

Povećajte produktivnost istigfarom

Čovjek bi se mogao zapitati kakav je odnos, ako uopšte postoji, između naših grijeha i naše produktivnosti? Mi, kao muslimani, vjerujemo da naš uspjeh u životu zavisi samo od Allaha tebareke ve te’ala i vjerujemo da bereket u našem vremenu, novcu ili projektima predstavlja jedan od ključnih sastojaka produktivnosti i uspjeha.

Sve što nas odvraća od Allahovog tebareke ve te’ala puta može potencijalno dovesti do pada produktivnosti i uspjeha. Ovo može izgledati kao pretjerivanje i mnogi od nas mogu tvrditi drugačije navodeći primjere veoma produktivnih i uspješnih ljudi koji stalno čine grijehe, ali time ćemo se pozabaviti kasnije.

Prvo ćemo analizirati vezu između grijeha i njegovog negativnog uticaja na produktivnost, kako na individualnom tako i na nivou zajednice. Mnogi ajeti iz Kur’ana kao i hadisi Poslanika salallahu alejhi ve sellem objašnjavaju uticaj grijeha na osobu sa psihološkog i duhovnog aspekta.

Ibn El-Kajim (Allah mu se smilovao) je rekao: Znanje je svjetlo koje Allah šalje u nečije srce. Grijesi gase to svjetlo.  

Za produktivnog muslimana znanje predstavlja ključ uspješnog dunjalučkog života i pripreme za Ahiret, pa ako to svjetlo ugasimo grijehom, onda ćemo ostati u mraku ne znajući kojim putem da krenemo. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je ovo važno; mi možemo postići ogromnu intelektualnu prednost držeći se podalje od grijeha (razmislimo na trenutak, umjesto da naš um bude preokupiran haram odnosima ili nekom štetnom ovisnošću, možemo posvetiti svoj potpuni mentalni kapacitet produktivnim težnjama).

Prenosi se da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: Čovjek biva lišen opskrbe zbog grijeha kojeg je počinio.  

Ovaj hadis se veže za fundamentalno vjerovanje muslimana, a to je da je njegova opskrba i izdržavanje u rukama Allaha tebareke ve te’ala. Držanje podalje od grijeha predstavlja jedan od načina da osiguramo izdržavanje i opskrbu od Gospodara tebareke ve te’ala. Nerijetko možemo primjetiti da muslimani, koji su produktivni i postižu velike stvari u životu, osim što mnogo rade, lahko završavaju svoje obaveze. Zašto? Zato što se boje Allaha tebareke ve te’ala i zato što im Gospodar daje bereket u onome što rade i čini im dostizanje ciljeva lahkim.

Prije nego što nastavim, želim da napomenem da je teško objasniti neke od ovih koncepata ako ih nismo iskusili. Grijesi ostavljaju trag na nama na načine koje ne možemo ni zamisliti, a najmanji od njih je uticaj na nivo naše produktivnosti. Svaki put kada osjetimo da se ne možemo fokusirati ili ne možemo raditi, trebamo se upitati: “Zašto? Šta nas to blokira?” Vjerovatno ćemo se sjetiti nekog grijeha koji smo počinili. Dobrim djelom poput nafila namaza, sadake i sl. ova blokada može biti uklonjena nakon čega ćemo se osjećati bolje inšallah.

Na kraju, jedna od bitnih stvari koju nas islam uči jeste disciplina. Obavljanje pet dnevnih namaza zahtijeva disciplinu, post punih mjesec dana zahtijeva disciplinu, kontrolisanje jezika i čuvanje čednosti zahtijeva disciplinu. Ako se ne možemo kontrolisati, obavljati navedene ibadete i držati se podalje od grijeha onda ne možemo imati ni dovoljno discipline u bilo kojem aspektu našeg života, a produktivnost uveliko ovisi o disciplini. Grijeh slabi čovjekovu snagu volje. On postepeno ojačava volju da se počini novi grijeh a slabi volju za pokajanjem sve dok u srcu ne ostane ni trun volje za pokajanjem.

Ovim smo pokrili uticaj grijeha na individualnom nivou, a sada ćemo pogledati uticaj grijeha na nivou zajednice.

Šejh ibn Usejmin (Allah mu se smilovao) je lijepo rekao: “Tako mi Allaha, grijesi utiču na sigurnost zemlje; oni utiču na njeno spokojstvo, njen napredak, njenu ekonomiju; i oni utiču na srca njenih ljudi. Grijesi uzrokuju otuđenje među ljudima. Grijesi uzrokuju da jedan musliman gleda svoga brata muslimana kao da je pripadnik neke druge vjere. Ali, kada bismo pokušali da popravimo sebe, svoju porodicu, svoje komšije, i sve one sa kojima se susrećemo i sve one koje smo u mogućnosti da popravimo, kada bismo se uzajamno podsticali na dobro i odvraćali od zla, kada bismo pomagali onima koji to već rade sa mudrošću i mudrim savjetima – to bi stvorilo jedinstvo i harmoniju.”

Mohammed Faris

produktivanmusliman.com

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top