Islamske teme

Allahu se dižu lijepe riječi i dobro djelo On prima

ALLAHOVA LJEPOTA

„Allah je lijep i voli ljepotu.“ (1-463)

Porijeklo hadisa

Prenose ga Muslim, Tirmizi od Abdullah b. Mesuda i Taberani u djelu „El-Kebir“ od Ebu Umameta el-Bahilije i Hakim od Ibn Omera.

Povod nastanka

Muslim u svome Sahihu prenosi od Ibn Mesuda da je Poslanik rekao: „U Džennet neće ući onaj ko u svome srcu bude imao i djelić kibura.“ Čovjek je tada rekao: „Svaki čovjek voli lijepu odjeću i obuću,“ na što mu je Poslanik odgovorio: Allah je lijep i voli lijepo, a oholost potiskuje istinu i donosi prezir.“

Biografija prenosioca

Ebu Umame El-Bahili je sahabija koji je pored Poslanika slušao i primao hadise od Amra, Osmana, Ubade b. Samita neka je Svevišnji zadovoljan sa njima svima. A od njega su prenosili hadise: Sulejman b. Habib, Šedad b. Ammar Dimeški i dr. Živio je u Siriji, umro u Homsu u osamdeset prvoj godini života 91.g. po hidžri. („Tehzib“ 4:420)

Komentar

Allah je lijep i voli ono što je lijepo. To je istina koju je saopštio niko drugi već Poslanik Muhammed alejhisselam. Allah je dobar i voli dobrotu. On je pravedan i voli pravdu. Milostiv je i iz te milosti prema svjetovima koje je stvorio poslao je poslanike svoje i knjige svoje u kojima nam je kazao šta je to dobro, šta nije, šta je to lijepo a šta ružno itd. Ako neko želi da bude dobar, čestit i pošten neka se obrati na Božije vrelo (Kur’an) na kojem će naći sve što mu duši njegovoj treba. Lijepi postupci naši dragi su Allahu i on će nas za njih adekvatno nagraditi. U Kur’anu se veli: „Ako neko želi veličinu, pa – u Allaha je sva veličina! K njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo On prima.“ (El-Fatir, 10)

Allah odvaja ono što ne valja od onoga što valja. „Allah neće vjernike s licemjerima izmiješati, ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti.“ (Ali Imran, 179)

Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Povezani članci