DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Allah će ojačati ovu vjeru pomoću čovjeka griješnika

/ POMOĆ FASIKA /

„Allah će ojačati ovu vjeru pomoću čovjeka griješnika“ 1-497

 Porijeklo hadisa

Prenosi ga Buhari i Muslim (Šejhan) od Ebu Hurejre.

Povod nastanka

Ebu Hurejre prenosi slijedeće: „Bili smo sa Poslanikom u borbi na Hunejnu. Tom prilikom Poslanik je rekao za nekog čovjeka da je od stanovnika vatre. Ali kada je nastupila borba, ovaj se borio dobro i ranjen je u toj borbi. Neko je rekao da je on poginuo. Grupa ljudi je došla kod Poslanika i rekla: „Božiji Poslaniče! Ti si za tog čovjeka rekao da je od stanovnika vatre, a on se borio i poginuo kao šehid.“ Poslanik je rekao: „On je džehennemlija.“ Prisutni ništa nisu shvatili, ali ubrzo je stigla vijest da dotični nije poginuo  kao šehid već je ranjen, pa je izvršio samoubistvo što ga je naravno odvelo u džehennem.

Komentar

Ovaj se hadis često zloupotrebljava u smislu da se želi kazati kako Allah svoju vjeru pomaže griješnicima, fasicima, fadžirima. Treba napomenuti da onaj ko Boga negira, čini prije svega sebi nepravdu, jer neistinom istinu pokriva, pa prema tome ne može ni drugog pomagati. To što on može pružiti pomoć nekada, nužno je primijetiti da je ta pomoć relativna i sliči svijeći koja drugog osvjetljava, a sama sebe ništi. Poznat nam je slučaj amidže Božijeg Poslanika koji je pružio veliku pomoć islamu i Poslaniku, ali je sam otišao sa ovoga svijeta bez Kelimei-šehadeta. Koliko će sve to njemu pomoći samo Bog sve zna, ali na osnovu učenja kojem pripadamo, bez vjere u Allaha Uzvišenog nema nikome spasa. Poslušajmo riječi Sveznajućeg:

„Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno ostati.“ ( „Et-Tevba,“ 17)

„A oni medju vama koji od vjere svoje otpadnu i kao nevjernici umru, njihova djela biće poništena i na ovom i na onom svijetu i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati“. ( „El-Bekara“, 217)

 

Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amina Brajlović

Povezani članci

Back to top button