Islamske temeNauka i tehnologijaU Fokusu

Abdest i alternativna medicina: Blagodati abdesta – spoljašnji i unutrašnji uticaji

Abdest je svjetlost na dunjaluku i ahiretu. Na ovom svijetu abdest ostavlja trag u vidu svjetlosti na licima i smirenosti u srcima, čini Čovjekov život oazom mira i izvorom čvrste vjere, a na budućem svijetu ta svjetlost će krasiti lica i noge vjernika. Ona će biti znak Poslaniku, s.a.v.s., na Sudnjem danu po kome će on prepoznati vjernike.

Islamski Vjerozakon sastoji se od zapovijedi i zabrana koje je Allah dž.š propisao svojim robovima, kako bi ih sačuvao od onoga što je loše i uveo ih u ono što je dobro.

Nema nikakve sumnje da te zapovijedi i zabrane sadržavaju snažne razloge od kojih je Allah dž.š., neke sakrio, a neke je svojim robovima učinio vidljivim. U svakom slučaju, osnova robovanja je pokoravanje Allahovim naređenjima bez pitanja za povod i razlog.

Naučna tumačenja koja se odnose na skrivene dimenzije ibadeta sigurno predstavljaju nešto što osnažuje naše vjerovanje u mudrog Zakonodavca koji nas podržava znanjem o vjeri i ovome svijetu čineći tako muslimana skladnom jedinkom koja hodi Zemljom u saglasju sa tanahnom harmonijom i uravnoteženim preplitanjem uzroka i posljedica.

Allah, dž.š., me je nadahnuo da poslije dugog i napornog školovanja koje je obuhvatalo, između ostalog, alternativnu medicinu, vjerske nauke i islamsko pravo, iskoristim ove znanosti za otkrivanje vela sa nekih vidova nadnaravnosti što ih u sebi nose ibadeti. Uzet ćemo za primjer abdest koji se smatra jednim od ključeva za ulazak u svijet namaza i obraćanja Znalcu skrivenoga. On pročišćuje dušu, smiruje tijelo, srcu donosi spokoj i snaži vjeru.

U tome smislu nastala je i ova knjiga, a za nadati je se da će ona poslužiti kao put ka ispravnoj vjeri. Molim Allaha, dž.š., da ovu knjigu učini korisnom za islam i muslimane. On je kadar učiniti to.

Ponizna Allahu, dž.š. Madžida Amir

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Neka je hvala Allahu bezbroj puta. Zahvaljujemo Mu onako kako dolikuje Njegovoj uzvišenosti i veličanstvenosti. On nam je objavio znanje o vjeri ispravnoj i obasjao svjetlom Svojim srca dobrih robova koje je On odabrao.

I neka je salavat i selam na Božijeg Poslanika Muhameda i na njegovu porodicu i ashabe.

Allah, dž.š., nam je objavio da je sve stvorio od vode, voda je pomiješana sa zemljom pa je nastalo blato: “On vas od zemlje stvara” (el-En‘am, 2), pa ga je ostavio da nadolazi i postalo je ustajalo blato: “I kad Gospodar tvoj reče melekima: Ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog.” (el-Hidžr, 28). Zatim mu je Allah, dž. š., udahnuo od Svoga Duha (ruha): “l kad mu dam lik i u nj udahnem dušu…” (el-Hidžr, 29).

Niko od nas nije doživio stvaranje ali svi ćemo doživjeti smrt tj. prestanak života, a prestanak nečega je suprotan njegovom stvaranju. Prvo izlazi duša, pa se tijelo osuši i postaje kao glina, zatim se pretvara u blato, pa se ispari voda iz njega i postaje zemlja. Uzvišeni je rekao: “Onako kako smo stvorili tako ćemo vratiti…” (el-Enbija’, 104).

Čovjek je stvoren od vode i zemlje, a mudrost je u tome da se čovjek vraća svome izvoru. Uslov je robu da bude čist kad stoji pred svojim Stvoriteljem, tj. da abdesti, a ako ne može da uzme tejemum.

U jeziku riječ vudu‘ (abdest) znači čistoća, jasnoća i blistavost.[1] Abdest (vudu‘) u fikhu znači pranje određenih dijelova tijela,[2] ali da je cilj abdesta samo čistoća, Allah ne bi propisao tejemum.

BLAGODATI ABDESTA – SPOLJASNI l UNUTRAŠNJI UTJECAJI

Abdest je ključ dženneta, i to po onome što je Božiji poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko od vas upotpuni abdest i po završenom abdestu kaže: ‘Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhamed Božiji rob i poslanik’- bit će mu otvorena osmera vrata dženneta da uđe na koja hoće”.[3]

Abdest je svjetlost na dunjaluku i ahiretu. Na ovom svijetu abdest ostavlja trag u vidu svjetlosti na licima i smirenosti u srcima, čini Čovjekov život oazom mira i izvorom čvrste vjere, a na budućem svijetu ta svjetlost će krasiti lica i noge vjernika. Ona će biti znak Poslaniku, s.a.v.s., na Sudnjem danu po kome će on prepoznati vjernike.

Neki su ashabi pitali Poslanika, s.a.v.s.,: “Kako ćeš Božiji Poslaniče prepoznati onog koji će doći poslije tebe iz tvog ummeta?” On je odgovorio ovako: ‘Da li čovjek može prepoznati svog konja koji ima bijeli biljeg na čelu i bijele biljege na nogam kada se nađe među vranim konjima?’ Ashabi odgovoriše: ‘Naravno da može’. A Poslanik, s.a.v.s., na to reče:

‘Tako će i vjernici kada budu dolazili do vrela (havd) imati svijetlo lice i noge kao trag abdesta”.[4]

Allah dž.š pomaže ljudima da se putem abdesta čiste od grijeha, i time ih uzdiže na viši stupanj. Zahvaljujući abdestu oni će spremnij i dočekati susret sa Allahom dž.š, kao što je rekao Božiji Poslanik, s.a.v.s.,: “Hoćete li da vam kažem čime Allah briše grijehe i uzdiže? Rekli su: Hoćemo Božiji Poslaniče. On reče: Propisnim uzimanjem abdesta, mnogobrojnim koracima do džamije, iščekivanje namaza za namazom, to je vaša borba, to je vaša borba.” (Bilježe: Muslim, u Poglavlj u o čistoći, hadis br. 4 1 ; Tirmizi, 1: 51.)

Božiji poslanik Muhamed, s.a.v.s., kazao je i: “Čistoća je pola vjere”.[5]

Eto tako islam vodi računa o pravilnom uzimanju abdesta i podstiče time unutrašnju i vanjsku čistoću muslimana. A najbolja potvrda da islam naglašeno istrajava na duhovnoj i tjelesnoj čistoći jesu slijedeće riječi Allahovog vjerovjesnika, s.a.v.s.,: “Ko propisno uzme abdest, ode obaviti propisani namaz i obavi ga, bit će mu oprošteni grijesi”.[6]


[1] el-Kamus el-muhitel-vudu‘

[2] Šerh Feth el-kadir, 1: 14

[3] Bilježe: Ahmed, 3: 265; Muslim, 2:17; Ebu Davud, 1: 169; Nesai, 1: 195. Albani kaže da je ovaj hadis vjerodostojan, vidi: Sahih el-džami’ el-hadis, hadis br. 5803.

[4] Bilježe: Muslim, 2: 249; Nesai, 1: 49; Ibn Madždže, 2: 4306.

[5] Bilježi Muslim, hadis br. 2696.

[6] Bilježe Ahmed, a Albani u Sahih el-džami’u ocjenjuje da je ovaj hadis vjerodostojan; Muslim, 2: 232.

Nastavlja se, ako Bog da.

Odlomak iz knjige: 

DR. MADŽIDA AMIR “MUDŽIZE U STVARANJU ČOVJEKA – ALTERNATIVNA MEDICINA I ABDEST”

Preveli: Al-Ali Adelito i Nihad Omanović

Izdavac: Bookline, Sarajevo, 2008.
Tvrdi uvez; 80 strana; 20 cm 

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button