Vijesti iz zemlje

Zahvaljujući Vakufskoj direkciji izvršen povrat dijela imovine evladijet vakufa Kestendžić

Porodica Kestendžić iz Sarajeva proteklog mjeseca obavijestila je javnost da su nakon dugogodišnje pravne borbe dobili Rješenje o povratu dijela imovine evladijet vakufa Kestendžić.

Radi se o dijelu zemljišta u općini Stari Grad u Sarajevu. Evladijet vakuf Kestendžić je uspostavljen 1864. godine, a obuhvata nekretnine u Sarajevu, Varešu i okolini.

U junu prošle godine Vakufska direkcija Islamske zajednice (IZ) u BiH i predstavnik porodice, Nihad Kestendžić, potpisali su sporazum o oživljavanju evladijet vakufa Kestendžić, koji ima u cilju “zajednički doprinos na oživljavanju ovog vakufa, a što podrazumijeva povrat nacionaliziranih i uzurpiranih nekretnina”, kako je ranije navedeno u obavijesti Vakufske direkcije.

Potpisani sporazum predstavlja samo dio višegodišnje saradnje između Vakufske direkcije i porodice Kestendžić u cilju povrata vakufske imovine.

– Sve se počelo kretati u pravom pravcu nakon što smo kontaktirali Vakufsku direkciju Islamske zajednice u BiH. Iskreno, da nije njih bilo, danas ne bi mogli govoriti o bilo kakvom uspjehu. U to sam siguran – kazao je Nihad Kestendžić za Preporod.

Institucionalna podrška organa IZ u BiH je omogućila značajnu prevagu u ovom pravnom slučaju.

– Znali su do u detalje kojim će se putem ići, šta mogu biti prepreke na tom putu i na koji način ćemo mi odgovoriti na te eventualne prepreke. Uvijek smo imali po nekoliko opcija djelovanja, ovisno o tome šta nam se nađe na putu. I sve je apsolutno bila njihova dobra volja. Vakufska direkcija nema direktnu nadležnost nad evladijet vakufima. Iz tih razloga njihovu pomoć nikada neću zaboraviti. Naša veza sa Vakufskom direkcijom traje nešto više od 5 godina. Toliko dugo je trajala i sama pravna borba – kaže Kestendžić.

Vakufnamom je utvrđeno da postoji evladijet vakuf Kestendžić koji je uvakufio određenu imovinu. Uvakufljena je imovina na području Sarajeva i Vareša: kuća koja se nalazila u Čekrekči Muslihudina mahali u Sarajevu i dućan u Sarajevu, te u Kasabi Vareš pekarski i pet drugih dućana, jedna magaza i jedan han.

Han, crnobijela - Zahvaljujući Vakufskoj direkciji izvršen povrat dijela imovine evladijet vakufa Kestendžić
Grupa dućana sjevernog fasadnog niza Nove teste, prislonjena uz jugozapadnu fasadu Čekrekčijine džamije. U pozadini se uz desni rub fotografije vidi han Mehage Kestendžića, a iza obrisi prozorâ hana Salih-effendije Halačevića (Naslovna i ova fotografija, kao i njen opis su iz knjige “Sarajevska čaršija od Mustaj-pašinog Mejdana do Telala”, autora Emira Fejzića i Irme Fejzić)

Prema vakufnami uvakufljena imovina ima služiti za potrebe učenja mevluda u mahalama gdje se nalazi vakufska imovina, za službenike džamija u tim mahalama, te za potrebe osvjetljenja džamija u tim mahalama. Mutevelija tog vakufa je bio sami vakif, a nakon njegove smrti – kako je to odredio u vakufnami – mutevelije će biti njegova djeca i od djece djeca s koljena na koljeno.

– S obzirom da u vakufnami nije postojala tačna oznaka koja je to imovina uvakufljena odnosno postojalo je samo opisno, kao prvo smo radili na identifikaciji imovine koja je uvakufljena. Za Sarajevo smo to u najvećoj mjeri uspjeli. Nakon potpisivanja sporazuma zajedno sa evladima smo pristupili prikupljanju dokumentacije o ovom vakufu, prije svega zemljišne dokumentacije, kako bi utvrdili stvarno stanje te imovine. Prije svega fokusirali smo se na Sarajevo te smo pronašli dvije čestice koje su pripadale tom evladijet vakufu – kazao je Huso Salihović, stručni savjetnik za pravne poslove u Vakufskoj direkciji.

U konkretnom slučaju povrata dijela ove vakufske imovine, Salihović ističe da se radi o prakingu kojim gazduje Općina Stari Grad, a da se čestica vodi kao društvena svojina.

Nakon pokrenutog postupka brisanja državne svojine i donešenog Rješenja Općinskog suda na osnovu kojeg je nekretnina upisana na ime evladijet vakufa Kestendžić sa pravom 1/1, Salihović podsjeća da je na redu upis u katastarsku evidenciju.

– Još uvijek nismo u posjedu ove nekretnine te se nadamo da ćemo uz razumijevanje lokalne zajednice što prije ući u posjed iste –  kazao je on.

U narednom periodu će pristupiti i lociranju spomenutog uvakufljenog dućana, dodao je, s namjerom da jedan dio čestice također povrate u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima Federacije BiH.

(Preporod)

Povezani članci

Back to top button