Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Šefik Kurdić" (Page 3)

Jesu li džini zaduženi za monoteizam i da'vetski angažman?

Ko su džini Džini su bića koja su stvorena od vatre, imaju slobodu volje kao i ljudi i nevidljivi su ljudskim očima dok su u svom uobičajnom stanju. Allah Uzvišeni kaže da je stvorio džine od plamene vatre, (Er-Rahman, 15), a Vjerovjesnik, s.a.v.s., podvlači da su: „Meleki stvoreni od svjetlosti, a

Kako najbolje iskoristiti noć Lejletul-kadr

Obzirom da se ta noć pojavljuje samo jedanput godišnje, da je vrednija od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći i da pruža jedinstvenu priliku zadobijanja Allahovih blagodati, neophodno ju je iskoristiti na najbolji mogući način. Allahov Poslanik, s.a.v.s, kroz svoje savjete jasno je napomenuo da bi tu noć trebalo

Na koji način klanjati teravih namaz

Ovaj namaz nazvan je "teravih", što je množina od "terviha", što znači odmor, pauza, jer se nakon svaka četiri rekata pravio odmor. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. 40674

Top