Islamske teme

 Kako selam uputiti preko druge osobe i kako uzvratiti na njega?

Selam se nekome može uputiti i preko druge osobe, što je uveliko, praksa i naših muslimana.Obično se kaže: Poselami tu i tu osobu! Ili: Prenesi joj selam! I slično. Dakle, selam se može uputiti na razne načine.

Više je predaja koje govore o prenošenju selama preko druge osobe. Aiša, r.a, prenosi da joj je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Džibril ti, uistinu, upućuje selam! Ona je odgovorila: ʼAlejhi-s-selamu ve rahmetullah! /Neka je na njega Allahov selam i Njegova milost!

Osoba koja prenosi selam treba znati da je dostavljanje selama obaveza. Komentirajući spomenuti hadis Imam Nevevi je rekao: U ovome hadisu ozakonjeno je slanje selama. Obaveza je onome koji bude zadužen da prenese selam jer je to jedna vrsta emaneta!

Pravilo je odmah odvratiti na selam osobi koja je uputila selam, kao što je to učinila Aiša, r.a, na Džibrilov selam. Međutim, lijepo je, uz odvraćanje na selam osobi koja nam ga je uputila, to isto učiniti i osobi koja nam je selam prenijela. Tako se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, odgovorio osobi koja mu je prenijela selam od svog oca: Veʼalejke veʼala ebike-s-selamu!/I neka je i na tebe i na tvoga oca selam!

U hadisu u kojem je Džibril uputio selam Hatidži, r.a, preko Poslanika, s.a.v.s, ona je odgovorila: Innellahe Huve-s-Selamu, ve minhu-s-selamu, veʼalejke veʼala Džibrile-s-selamu!/Allah je, zaista, Selam, od njega je selam, i neka je natebe i naDžibrilaselam!

Ako nam neko uputi selam u pismu dužni smo mu, uz selam na koji ćemo mu uzvratiti u našem pismu, uzvratiti odmah dok budemo čitali pismo. Imam Nevevi kaže: Ako selam dobijemo preko nekog posrednika ili putem pisma, dužni smo istog momenta na selam uzvratiti!

Izvor: Šta svaki musliman treba da zna

Autor: Šefik Kurdić

Za Akos.ba pripremila: Selmedina M.

Povezani članci

Back to top button