Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "sadaka" (Page 5)

Gdje i kako davati svoje dobrovoljne priloge?

U nizu korisnih tema o kojima treba povremeno progovoriti i pisati, temu članstva u IZ smatram neophodnom i veoma bitnom. Članstvo u bilo kojoj asocijaciji, organizaciji ili udruženju za sobom povlači postojanje istovjetnih prava i dužnosti svim članovima te asocijacije, organizacije ili udruženja. 21179

Poučna priča: Svako djelo može biti sadaka

Gužvom i žurbom kupaca počeo je naizgled običan dan u supermarketu. Mali dječak, odjeven u zakrpane hlačice i istrošenu majicu nesigurno je probirao po kutijama svježeg voća i povrća. Pred vratima supermarketa, izboranog, sićušnog lica, u siromašnim dimijama i starim nanulama sa štapom na kojeg su naslonjene njene promrzle

Sadaka – šta znaš o njenoj vrijednosti?

Jedan čovjek je istovarao tek kupljenu ovcu, pa mu se ona otrgla i pobjegla. Čovjek je potrčao za njom da je uhvati, a ovca je pobjegla u jednu kuću u kojoj su živjela siročad. Svakog dana majka te sirote djece je čekala na vratima ko će joj donijeti hranu

Liječite svoje bolesne sadakom

Ovaj slučaj spominje jedan od čuvenih alima Sirije, šejh Abdulhadi Bedle, imam velike džamije u Halebu. Šejh Abdulhadi spominjući vrijednost sadake, spomenuo je događaj koji se desio lično njemu. „Nakon što sam se oženio, Allah me je počastio sinom. Međutim, naša roditeljska radost nije dugo trajala, Allah je dao

Sadaka kao zalog za džennet

Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom naglašava da je ljude i džinne stvorio isključivo da Mu robuju i ibadet čine. Kao jedan od ibadeta i oblika pokornosti Svevišnjem navodi se i davanje sadake i pomaganje drugih u ime Gospodara Svevišnjeg. U narednih nekoliko ajeta vidjećemo šta konkretnije Kur'ani-kerim kaže o udjeljivanju

Sadakom do Allahove milosti – dva poučna primjera

Ovom prilikom želim da sa vama podijelim dva događaja iz svog života gdje sam se uvjerio u istinitost, skoro trenutne, pomoći koju sam dobio od Uzvišenog Allaha kada sam udijelio sadaku. Prvi slučaj: Prošle godine imao sam jedan neuspjeli hirurški zahvat zbog kojeg sam dobio infekciju, te sam imao krvarenje

Cigarete škode udjeljivanju sadake, kupovini stana, automobila i sl.

U ime Allaha Milostivog Samilosnog! Slava i hvala uzvišenom Stvoritelju, a neka su salavat i selam na najčasnijeg, najplemenitijeg i najodabranijeg među Njegovim poslanicima – Muhammeda s.a.v.s., njegovu porodicu, ashabe, šehide i sve sljedbenike do Sudnjeg dana, Amin! Poštovana braćo i sestre u Islamu, siguran sam da

Pomaganje drugih i dijeljenje u islamu

Po učenju islama muslimani su dobročinitelji koji se nikad ne rasipaju imetkom bespotrebno, već štede kako bi, kad je to potrebno, davali i pamagali drugima. U svom davanju oni, pored zekata, obavezuju sebe i na druge vidove davanja i potpomaganja Allahovih stvorenja. Ibrahim En-Nehai, Ata, Eš-Šabi, Mudžahid i

Top