Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "koordinacija"

Održana X sjednica Vijeća koordinacije BNVO u Travniku

U nedjelju, 18. januara 2015. godine, pod predsjedavanjem Aktivne bošnjačke mreže, održana je X redovna sjednica Vijeća Koordinacije BNVO u Travniku. Na sjednici je razmatrano nekoliko tačaka koje su se odnosile na rad Vijeća, izvještaje o radu Radnih grupa Vijeća te o aktivnostima u narednom periodu s naglaskom na Treće

U Tešnju održana IX sjednica Vijeća Koordinacije bošnjačkih NVO

U Tešnju je u nedjelju 9. novembra 2014. godine, pod predsjedavanjem ABOM-a,  održana IX sjednica Vijeća KBNVO na kojoj je razmatrano nekoliko pitanja. Vijeće je dalo punu podršku firmi „Pronatura“ iz Zenici čiji je predstavnik prezentirao rad ove zadruge i mogućnosti realizacije projekata proizvodnje i otkupa jagodičastog voća, posebno

Top