U Fokusu

Koordinacija bošnjačkih NVO: O jedinstvenoj probosanskoj listi u RS

Na IV redovnom sastanku Vijeća Koordinacije bošnjačkih nevladinih organizacija u BiH održanom u Srebrenici 23. marta 2014. godine Vijeće je dalo punu podršku formiranju JEDINSTVENE LISTE SVIH PROBOSANSKIH STRANAKA ZA IZBORE U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM ENTITETU RS uz sljedeće preporuke i zaključke:

 
1. Jedinstvenu listu su dužni formirati sve probosanske političke stranke nakon međusobnih konsultacija, a NVO sektor će savjetodavno djelovati na taj proces.
 
2. Svi pojedinci ili institucionalni faktori koji ostanu izvan Jedinstvene liste ostaju izvan domena naše podrške i ne zaslužuju podršku birača.
 
3. S obzirom na političku infrastrukturu i opće stanje u bh. entitetu RS stava smo da će djelovanje po principu nezavisnih kandidatura naštetiti ciljevima Jedinstvene liste.
 
4. Premda u principu ne podržavamo i smatramo neprincipijelnim prelazak aktera iz NVO sektora u političke stranke u izbornoj godini (“pred ljepljenje plakata”), pojedinci koji danas djeluju kroz NVO sektor, a do izbora će eventualno postati dio neke političke stranke, imat će našu podršku u ovom procesu samo i isključivo u slučaju da budu na Jedinstvenoj listi.
 
5. Ukoliko dođe do podjele i formiranja dvije ili više lista, u tom slučaju pozivamo birače da svoju podršku daju listi koju će formirati političke stranke koje su započele demokratske procese u BiH te od Daytonskog mirovnog sporazuma do danas kontinuirano djeluju na području bh. entiteta RS.
 

U Srebrenici, 23. marta 2014. godine
Vijeće Koordinacije bošnjačkih NVO u Bosni i Hercegovini

Povezani članci

Back to top button