Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "bogobojaznost"

Obaveza odgajanja duše

Riječ „nefs“ se u Kur'anu spominnje 145 puta. U množini kao „nufus“ i „enfus“ se navodi 155 puta. Učenjaci imaju vrlo različita mišljenja u vezi sa suštinom nefsa, kojim se odlikuje čovjek. Većina smatra da ruh nije isto što i nefs, dok neki zastupaju stanovište da su ruh i nefs

Kako ispravno razumijeti strah od Allaha

"O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!" (Kur'an, 3:102) "Boj se Allaha gdje god bio, poslije lošeg djela uradi dobro djelo, čime ćeš ga izbrisati i lijepo postupaj prema ljudima!" (Tirmizija) U nekoj normalnoj mjeri, strah od Allaha je pozitivna osobina i ona je

Takvaluk je štit od grijeha kroz pokornost Stvoritelju

Takvaluk je termin koji se često pogrešno razumijeva. U mnogim knjigama ovaj termin je preveden kao "bogobojaznost" što je samo djelimično tačno. Takvaluk je mnogo dublji koncept i odnosi se na ideju svijesti o stalnoj božijoj prisutnosti s fokusom na pokornost Njemu. Riječ „takva“ u bukvalnom smislu znači „štit“. To

Kakvo je ponašanje sljedbenika strasti

Po ovom pitanju postoji velika razlika među ljudima. Ima muslimana koji traže od drugih da im budu poslušni, pa makar to što traže bilo nepokornost Allahu Uzvišenom. Onaj koji im se pokori, postaje im draži i miliji od onoga koji se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Također,

Lijep ishod pripada bogobojaznima

BOGOBOJAZNIMA JE ONAJ SVIJET BOLJI OD DUNJALUKA „...a onaj svijet je, zaista bolji za one koji se Allaha boje.“ (El-En'am, 32.) 2. BOGOBOJAZNI SU SAČUVANI OD GRIJEHA ONIH KOJI SE RUGAJU ALLAHOVIM AJETIMA „Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju, neka si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne

Budi bogobojazan da bi postigao ono što želiš

  BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG ISPOMOĆI MELEKIMA „Dakako! Ako strpljivi i bogobojazni budete; i ako vas oni napadnu naglo, Gopodar vaš će vam osigurati pomoć od pet hiljada meleka obilježenih!“ (Alu Imran, 125.) 2.BOGOBOJAZNOŠĆU SE POSTIŽE USPJEH „...I Allaha se bojte, da biste uspjeli!“ (Alu Imran, 200.) 3.ALLAH JE BOGOBOJAZNIMA PRIPREMIO DŽENNET PROSTRAN KAO NEBESA

Šta Kur'an kaže o bogobojaznima?

BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG UPUTE KUR'ANOM „Ova Knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se Allaha boje. (El-Bekare, 2.) 2. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG SPASA „...i to su oni koji su spašeni.“ (El-Bekare, 5.) 3. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG OKORIŠTAVANJA OPOMENAMA „To smo učinili opomenom i pokoljenjima njihovim, a poukom onim koji se Allaha boje.“

Top