Islamske temeU Fokusu

Obaveza odgajanja duše

Ne samo da je nefs moguće promjeniti i popraviti, već se to smatra pojedinačnom obavezom vjernika, kako bi postigli uspjeh i bili spašeni. Uzvišeni Allah je rekao: „Uspjet će onaj ko očisti dušu, a bit će izgubljen onaj koje uprlja!“ (Eš-Šems, 9-10)

Riječ „nefs“ se u Kur’anu spominnje 145 puta. U množini kao „nufus“ i „enfus“ se navodi 155 puta. Učenjaci imaju vrlo različita mišljenja u vezi sa suštinom nefsa, kojim se odlikuje čovjek. Većina smatra da ruh nije isto što i nefs, dok neki zastupaju stanovište da su ruh i nefs ista supstanca. (Ibnu-l-Dževzi, Nuzhetu-l-e’ajuni n-nevazir…, 288-289)

Zanimljiva je definicija nefsa velikog islamskog učenjaka Ebu Hamida El-Gazalija koji u svom kapitalnom djelu Ihja govori o dva dominantna značenja riječi „nefs“. Pod prvim značenjem Gazali kaže da se misli na ukupnu moć srdžbe i strasti u čovjeku. Drugo značenje riječi „nefs“ prema Gazaliju, jeste da je to profinjeni kvalitet koji predstavlja suštinu čovjeka i njegovu bit, ali taj kvalitet opisuje se različitim atributima, shodno njegovim stanjima.

Obaveza odgajanja nefsa (duše)

Ne samo da je nefs moguće promjeniti i popraviti, već se to smatra pojedinačnom obavezom vjernika, kako bi postigli uspjeh i bili spašeni. Uzvišeni Allah je rekao: „Uspjet će onaj ko očisti dušu, a bit će izgubljen onaj koje uprlja!“ (Eš-Šems, 9-10)

Poznati mufessir Ibn Kesir nudi dvije mogućnosti tumačenja ovih ajeta.

  1. uspjet će onaj ko svoju dušu pokoravajući se Uzvišenom Allahu, očisti od negativnih svojstava, a bit će izgubljen onaj ko je udalji od upute i ostavi pokornost prema Allahu,
  2. uspjet će onaj kome Allah, dž.š., dadne da se očisti, propast će onaj kome Allah, dž.š., dadne da ode na stranputicu. Za ovo drugo tumačenje Ibn Kesir kao dokaz navodi ibn Abbasove riječi: „Čuo sam da je Allahov Poslanik, a.s., u vezi sa riječima Uzvišenog: „Uspjet će onaj ko očisti dušu…“ rekao: Uspjet će onaj čiju dušu Allah, dž.š., očisti.“ Dakako, Uzvišeni Allah neće očistiti dušu čovjeka dok je prvo sam čovjek, pokoravajući se Njemu ne očisti. A to što će je Allah, dž.š., očistiti nagrada je za njenu pokornosti, kao što Uzvišeni kaže: „Onome ko udljeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo put dobra olakšati.“ (El-Lejl, 5-7) U drugoj predaji od Ibn Abbasa, koji bilježi ibn Kesir, navodi se da bi Allahov Poslanik, a.s., kada bi naišao na ovaj ajet, zastao i u dovi zamolio: „Bože podari mojoj duši bogobojaznost. Ti si njezin zaštitnik i čuvar, i Ti je najbolje čistiš.“

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

 

 

Povezani članci

Back to top button