Islamske temeU Fokusu

Kako ispravno razumijeti strah od Allaha

Vjernik mora kultivirati/njegovati svoj odnos sa Allahom cijelo vrijeme, bilo da je u dobru ili u zlu, i držati tu vezu jakom.

“O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Kur’an, 3:102)

“Boj se Allaha gdje god bio, poslije lošeg djela uradi dobro djelo, čime ćeš ga izbrisati i lijepo postupaj prema ljudima!” (Tirmizija)

U nekoj normalnoj mjeri, strah od Allaha je pozitivna osobina i ona je neophodna ako se hoće preživjeti iskušenja na ovom svijetu. Dok se uspinjete ka ljestvici ovosvijetskog uspjeha, preprečiće vam se mnoga nova iskušenja, koja vas mogu spriječiti od ostvarenja uspjeha na budućem svijetu. U takvim situacijama, strah od Allah je taj koji nam pomaže da se obuzdamo i ne upustimo u ta iskušenja. Zamisli da si prevladao druge strahove koje imaš i postao neko vrlo bogat. Iznenada se svo bogastvo ovog svijeta našlo pored tebe i jedino stvar koja te spriječava da ga uzmeš je strah od Allaha. Ova veza je najvažnija stvar na svijetu i ključna za ostanak na Pravome putu tokom iskušenja.
U suri El-Kehf, spominje se parabola u vezi čovjeka koji je postigao takav uspjeh. Bio je poljoprivrednik, a Uzvišeni Allah ga opisuje kao čovjeka koji je imao sve; obrađenu zemlju, vinove loze, palme koje su rađale i rijeku između toga, a svake godine svi njegovi usjevi su davali plodove. Ovaj čovjek je pao na ispitu uspjeha. Njegov uspjeh ga je učinio arogantnim i on se počeo hvaliti svojim bogatstvom, a zaboravio je da se zahvali Allahu, prije nego mu njegovo bogatstvo nestane i ignorirao je sva upozorenja. Na kraju je izgubio sve što je imao i zažalio je. To se dešava kada neko ostvari ovosvijetki uspjeh bez straha od Allaha.

I navedi im kao primjer dva čovjeka; jednom od njih smo dva vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili. Oba vrta su davala svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli. On je i drugog imetka imao. I reče drugu svome, dok je s njim razgovarao: “Od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda!” I uđe u vrt svoj nezahvalan Gospodaru svome na blagodatima, govoreći: “Ne mislim da će ovaj ikada propasti,i ne mislim da će ikada Smak svijeta doći; a ako budem vraćen Gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći.”

I reče mu drug njegov, dok je s njim razgovarao: “Zar ne vjeruješ u Onoga koji te je od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzad te potpunim čovjekom učinio? Što se mene tiče, On, Allah, moj je Gospodar i ja Gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga. A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: ’Mašallah! – moć je samo u Allaha!’ Ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe, pa – Gospodar moj može mi bolji vrt od tvoga dati, a na tvoj nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo klizava ledina, bez ičega, ili da mu voda u ponor ode pa da je ne mogneš pronaći nikada.”

I propadoše plodovi njegovi i on poče kršiti ruke svoje žaleći za onim što je na njega utrošio – a loza se bijaše povaljala po podupiračima svojim – i govoraše: “Kamo sreće da Gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga!” I nije imao ko bi mu mogao pomoći, osim Allaha; a sam sebi nije mogao pomoći. Tada može pomoći samo Allah, Istiniti, On daje najbolju nagradu i čini da se sve na najbolji način okonča. (Kur’an, 18:32-44)

Strah od Allaha bi trebao biti uzrok egzistiranja naše ljubavi prema Njemu. Mi volimo Allaha toliko da se bojimo ne udovoljiti Mu. Taj strah mora biti izbalansiran sa nadom u Allahovu milost, tako da ne postane negativne kvalitete i da ne vodi u očaj. Način na koji to funkcionira je kada god se nađemo u iskušenju trebamo se sjetiti straha od Allaha i nastojati da izbjegnemo iskušenje. Ali ako zapadnemo u iskušenja zbog trenutka slabosti, tada moramo da se fokusiramo na Allahovu milost, pokajemo i nastojimo da se vratimo na Pravi put. Ovaj dualni pristup je neophodan, jer strah bez nade vodi u očaj a nada bez straha vodi ka zadovoljavanju strasti. I jedno i drugo vodi ka uspjehu na oba svijeta.

Vjernik mora kultivirati/njegovati svoj odnos sa Allahom cijelo vrijeme, bilo da je u dobru ili u zlu, i držati tu vezu jakom. O jednom od metoda za to smo čitali u prethodnim lekcijama.

Izvor: Ismail Kamdar „Best of Creation – An islamic guide to self-confidence“

Za Akos.ba preveo Mr. Fahrudin Vojić

Povezani članci