Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Abdusamed Busatlic"

Koji znakovi koji pokazuju da te Allah voli

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Uzvišeni Allah objavio je u Kur'anu: ”One koji su vjerovali i dobra djela činili, Milostivi će sigurno voljenim učiniti.” (Merjem, 96.) Na drugom mjestu Allah za iskrene vjernike i vjernice kaže: ”O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje

Nafaka traži čovjeka više nego što ga traži smrt

Allahovo lijepo ime Er-Rezzak – Onaj Koji obilnu opskrbu daje, spomenuto je u Ku'ranu samo jedanput: ”Opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!” (Ez-Zarijat, 58.)  Dok je sintagma: Hajrur-Razikin – Najbolji Opskrbitelj, spomenuta na pet mjesta u Kur'anu, a riječ rizk – opskrba, spomenuta je na više od sto mjesta u Kur'anu. U svom djelu El-Mufredat, Ragib el-Isfahani

Arapsko proljeće prešlo u palestinsku jesen

Kada smo dobili Arapsko proljeće koje je sa sobom donijelo vjetrove slobode i dostojanstva, urotili su se protiv revolucije unutrašnji i vanjski neprijatelji, jer su znali da je oslobađanje arapskih zemalja od diktature i korupcije prvi korak ka oslobađanju Kudsa. Diktatura, korupcija i arapski politički mešetari pomogli su uspostavljanje države Izrael

Značenja sure Jasin na koja većina muslimana ne obraća pažnju

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Dr. Ratib en-Nabulsi rekao je: ”Mnogo puta, prilikom učenja Kur'ana, zaustavljao sam se kod sure Jasin i otkrio sam značenja na koja možda mnogi muslimani ne obraćaju pažnju. Sura Jasin se kod današnjih muslimana, uglavnom, povezuje sa smrću. Često možemo vidjeti kako porodica uči Jasin nekom od svojih

Kako da “provjerite” da li Vas Allah voli?

Šejh Ali el-Tantavi, rekao je: ”Pitao sam se: da li me, zaista, Allah voli?” Zaintrigiralo me ovo pitanje, pa sam se sjetio da Allahova ljubav prema Njegovim robovima dolazi preko uzroka i svojstava iskrenih vjernika koja su opisana u Kur'anu. Premetao sam ta svojstva i uzroke po svom sjećanju kako

Sirija: Izgubiti život na putu fitne pravo je stradalništvo

Uzvišeni Allah, dž.š., objavio je u Kur'anu: I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi, i znajte da Allah strašno kažnjava. (El-Enfal, 25.) Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Najviše se za vas bojim tri stvari: zablude

Top