Vijesti iz zemlje

Projekti Vakufske direkcije realizovani u proteklom periodu

U okviru intervjua sa direktorom Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Senaidom Zajimovićem, a povodom manifestacij “Dani vakufa 2019”, bilo je govora i o značajnim projektima koji su realizovani od strane Vakufske direkcije.

Za naš portal, direktor Zajimović je rekao: “U proteklom periodu pored redovnih aktivnosti uspjeli smo realizirati ili započeti realizaciju velikog broja različitih kapitalnih projekata. Pri tome se gledala ravnomjerna zastupljenost projekata iz svih kategorija vakufa; kako vjerskih i  obrazovnih, tako socijalnih i ekonomskih. Sa kuvajtskim institucijama započeli smo i završili realizaciju sljedećih projekata: izgradnja infromacionog sistema vakufskih nekretnina, kupovina i instaliranje računarske opreme, identifikacija i uknjižba vakufske imovine u RS-u, kupovina minibusa za potrebe djece sa specijalnim potrebama škole Vladimir Nazor u Sarajevu, dovršetak radova na izgradnji džamije u Podlugovima, dovršetak radova nove zgrade Karađoz-begove medrese, stipendiranje učenika Elči-Ibrahimpašine medrese, dovršetak radova na izgradnji džamije Orahov Brijeg, dovršetak radova na izgradnji džamije Hrasno Brdo II, rekonstrukcija džamije u džematu Kasapovići, izgradnja Rodteljske kuće u Sarajevu, rekonstrukcija Iplidžik džamije, nadogradnja vakufske zgrade MIZ Bugojno, izgradnja Careve džamije u Kotor Varoši, izgradnja džamije u Matuzićima-Doboj-Jug, štampanje Kur’ana sa prijevodom na bosanski jezik, štampanje dokumentarnog filma o vakufima u BiH, zasad oraha na vakufskim parcelama, opremanje vakufskog studentskog doma u Mostaru, dovršetak radova na izgradnji džamije i pratećih objekata Kopice-Maglaj, rekonstrukcija džamije u džematu Plane-Doboj, kupovina ambulatnog vozila za potrebe Centra Duje-Doboj Istok, kupovina krava muzara za povratnike u RS-u, nabavka i podjela  invalidskih kolica kliničkim centrima i bolnicama, izgradnja džamije na Stupu, stipendiranje  studenata smještenih u studentskim domovima u Sarajevu, obezbjeđenje i podjela ramazanskih paketa socijalno ugroženim, kupovina zemljišta za izgradnju džamije u Gladnom Polju i proširenje harema džamije u Otesu, kupovina informatičke opreme za Gazi Husrev-begovu medresu, rekonstrukcija i adaptacija I, II i III sprata muškog internata GHB medrese u Sarajevu, izgradnja sportske dvorane u medresi Osman ef. Redžović u Visokom, izgradnja džamije u Konjicu, izgradnja džamije u Lapsunju-Prozor, izgradnja Šamića džamije u Jajcu, dovršetak radova na izgradnji džamije Sultan Bajazid II, izgradnja džamije i centra-Kupres, obnova vakufskog objekta u Novoj Kasabi-Vlasenica, kupovina vakufskog objekta u Travniku, pomoć Narodnoj kuhinji Stari Grad u Sarajevu, adaptacija vakufskog objekta u Kotor Varoši, dovršetak radova na džamiji u Boru, obnova krova Fakulteta islamskih nauka u Novom Pazaru,  organiziranje velikog broja seminara o vakufima, rekonstrukcija vakufske kuće na Vracama, rekonstrukcija zgrade MIZ-e u kompleksu džamije Sultan Bajazid II, izgradnja vakufsko –poslovnog objekta „IRS“ Bugojno, izgradnja džamije u Kruševcima-Kaljina, izgradnja džamije u džematu Zlavast-Bugojno, izgradnja džamije u naselju Volijak-Jajce, završetak izgradnje obdaništa i škole Kur’ana u Kiseljaku, završetak izgradnje kulturnog centra u Bužimu, izgradnja Gornjačke džamije u Derventi, izgradnja džamije u Breziku – Zavidovići, Izgradnja džamije u džematu Pećigrad – Cazin, nastavak radova na izgradnji džamije u džematu Obarak i Baćci – Goražde, projekat adaptacije i rekonstrukcije zgrade muškog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, organiziranje međunarodnog Foruma o pravnim pitanjima vakufa održanom u Sarajevu 2015. godine, završetak izgradnje zgrade MIZ, obdaništa i škole Kur’ana u Vitezu, izgradnja džamije u džematu Vrbanja, općina Hadžići, nastavak pružanja pomoći u radu Roditeljske kuće u Sarajevu, opremanje RTV Islamske zajednice „BIR“, projekat izgradnje kuvajtske džamije na Čengić Vili u Sarajevu itd.”

“Uz pomoć naših prijatelja iz Turske, Generalne direkcije vakufa Republike Turske realizirali smo brojne projekte u BiH: izgradnja Isa begovog hamama u Sarajevu, izgradnja Aladža džamije u Foči koju ove godine svečano i otvaramo, zatim restauracija Šarene džamije u Travniku, restauracija Baščaršijske džamije u Sarajevu, restauracija Behram-begove džamije u Tuzli, restauracija Ferhad-begove džamije u Tešnju, izgradnja stambeno-poslovne zgrade u ulici Odobašina u Sarajevu, izgradnja Studentskog doma Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, izgradnja Deviš-hanumine medrese u Bosanskoj Gradišci kao i brojni drugi projekti” – zaključio je dr. Zajimović.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button