Vijesti iz zemlje

Šta je donijela ovogodišnja manifestacija “Dani vakufa u Bosni i Hercegovini”

Ovogodišnja manifestacija "Dani vakufa", koju je Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 9. do 18. maja organizirala već 11. godinu zaredom, upriličena je uz brojne bogate sadržaje u Sarajevu, Tuzli, Doboj-Jugu, Bihaću, Cazinu, Livnu, Visokom i Mostaru. Svečano otvaranje Manifestacije prvi put održano je izvan Sarajeva, i to u Tuzli.

Putem raznolikih kulturno-obrazovnih i vjerskih sadržaja organizatori i mnogi autoriteti u u različitim oblastima ukazali su na značaj vakufa, vakifa, kao i na izazove s kojima se vakufska imovina suočava.

Manifestacija je konstantno u fokusu imala ideju o vakufima, ali i zajedništvu i bratstvu. Umnogome je doprinijela da se stekne detaljniji uvid u današnje stanje vakufske imovine, dajući smjernice za djelovanje na planu stavljanja vakufske imovine u višekorisnu funkciju, te rješavanje urgentnih vakufskih pitanja.

U Studentskom centru Islamske zajednice u Sarajevu 9. maja je održan okrugli sto o značaju očuvanja autentičnosti bosanskih džamija, dok je čin svečanog otvorenja manifestacije pod nazivom “Vakufi su oblikovali vlastito vrijeme i prostor” upriličeno 12. maja u Tuzli.

Ukazujući na značaj Manifestacije, direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je naveo da je u ovih 11 godina okončan veliki broj vakufskih projekata, navodeći kako skoro da nema grada u našoj državi gdje nije realizovan neki obrazovni, ekonomski ili socijalni projekat. Tokom svečanosti otvaranja Manifestacije prikazan je kraći film o Behram-begovoj medresi i izgradnji objekta “D” ženskog internata ove škole, te je toga dana  svečano i otvoren novi dio ženskog internata.

Inače, vakifi i institucije prijateljske Države Kuvajt u BiH su značajno doprinjeli razvoju postojećih i uspostavljanju novih vakufa te su zlatnim slovima upisani na stranicama duge historije vakufa u BiH. Ove godine, kako je istaknuto na Manifestaciji, Država Kuvajt pomogla je sve projekte, a najavljena je i dalja saradnja.

Tokom otvaranja Manifestacije 12. maja “Plaketa najistaknutijem vakifu u BiH za 2022. godinu” uručena je gospodinu Fikretu Makiću, a isti dan je u svim džamijama u našoj zemlji održana hutba “Vakifi su dobročinitelji koji se pamte”, autora muftije zeničkog hfz. dr. Mevludina Dizdarevića.

U ovoj hutbi ukazano je na tradiciju vakufa koja od Poslanika, a.s., neprekinuto traje do današnjih dana. Dan kasnije, 13. maja, u džematu Matuzići u Doboj-Jugu, svečano je otvoren Centar za islamsko obrazovanje. Zamjenik reisul-uleme prof. dr. Enes Ljevaković je poručio da centri poput ovoga simboliziraju novu epohu i iskorak u radu vakufa.

Manifestacija “Dani vakufa” je potom nastavljena u Bihaću, gdje je na Islamskom pedagoškom fakultetu (IPF) 14. maja upriličena je svečanost povodom rekonstrukcije dijela zgrade ove visokoškolske ustanove. U okviru ovog projekta je rekonstruisan veći dio internata, dva amfiteatra, zamijenjeni gotovo svi prozori, te opremljeno osam apartmana. Istog dana, upriličeno je svečano otvorenje džamije u Pećigradu, Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Cazin. Sa oba događaja iskazana je potreba za razvojem vakufa, te poručeno da je vakuf trajno dobro, a da su naši vakifi dokaz tome.

U Livnu je 15. maja upriličena promocija monografije “Vakufi na području MIZ Livno”. Monografija sadrži podatke o vakufskim nekretninama na području Livna. Djelo govori o vakufima i vakifima, ljudima koji su generacijama bdjeli, radili i rade na unapređenju vakufa. Direktor Vakufske direkcije tom prilikom je rekao da je predstavljeno djelo već peta monografija o vakufima u BiH, te najavio da je namjera Vakufske direkcije da za svaki grad uradi monografiju koja će svjedočiti o ljudima, njihovom imetku i uvakufljenjima zahvaljujući kojima su nastajali i gradovi.

Manifestacija je nastavljena u Visokom, gdje je 16. maja upriličena promocija knjige “Vakufi u Visokom: Nacionalizacija i povrat (1945 – 2021)” koju potpisuje mr. Mustafa Berhamović. Ovo djelo može predstavljati izazov za daljnje zalaganje na unapređenju vakufske imovine i povratu onoga što je oduzeto.

Okruglim stolom “Izazovi u procesu upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom” 18. maja u Mostaru završena je ovogodišnja manifestacija “Dani vakufa u BiH”.  

Dr. Zajimović je podsjetio na obavezu zakonodavnih i izvršnih vlasti da donesu zakon o restituciji i isprave historijsku nepravdu koja je nanesena, ne samo vjerskim zajednicama, nego i drugim pravnim licima.

Na okruglom stolu usvojeno je pet zaključaka, a jedan od njih je i zahtjev OHR- u i organima vlasti kojim se traži da se pitanje državne imovine ne rješava bez donošenja zakona o restituciji, odnosno, da je potrebno ova dva pitanja rješavati zajedno.

Kako je naglašeno tokom pojedinih izlaganja, namjera je bila da spomenuti okrugli bude doprinos uvidu u današnje stanje vakufske imovine, da se utvrđe smjernice za djelovanje na planu stavljanja vakufske imovine u višekorisnu funkciju, te utvrde smjernice za rješavanje urgentnih vakufskih pitanja.

Manifestacija “Dani vakufa” je vrijedno svjedočanstvo kontinuiranog rada Vakufske direkcije čija uloga se ogleda u pravnoj bori za povrat nacionalizirane i po brojnim drugim osnovama oduzete vakufske imovine od strane društveno-političkih sistema vlasti u proteklim vremenima.

Da se radi o praktičnoj i višestruko korisnoj manifestaciji potvrđuje to da je Vakufska direkcija u proteklom periodu svoju aktivnost usmjerila i u pravcu organiziranja konferencija, okruglih stolova i naučnih skupova, s ciljem podizanja svijesti o o značaju vakufa, te promocije novih vakifa i uvakufljenja.

Vakufska direkcija time nastoji potaknuti muslimane sa naših prostora da, slijedeći praksu svojih vrijednih predaka, afirmiraju tu važnu instituciju koja pridonosi vjeri islamu, islamskom obrazovanju i kulturi, potiče privredni razvoj i koristi društvu u cjelini. Osnovna uloga joj je da promoviše vakuf, a vakuf je potreban svima nama.(Preporod.info)

akos.ba

Povezani članci