Brak i porodica

Pripremanje starijeg djeteta za doček novorođenčeta

Da li su razmišljali roditelji  kako će se postaviti prema svom prvom djetetu koje postaje starije dijete nakon dolaska novog člana porodice u kuću. Potrebno je da rasporedimo informacije, saznanja i prioritete prije dolaska novorođenčeta.

Radi se o tome da je neophodno  imati na umu sve psihološke dimenzije i momente kod djece, svejedno, da li se radilo o odnosu roditelja prema starijem djetetu ili odnosu starijeg djeteta prema novorođenčetu.

 Majka još dok je u trudnoći treba voditi računa o određenim smjernicama, i zato molim roditelje da u tom kontekstu ne dozvole da prvo dijete mlađe od 4 godine  čeka 9 mjeseci da bi počeo da se navikava na svog novog brata ili sestru. Naprotiv, već da majka, čim osjeti da stomak raste, uzme za ruku svoje do tada prvo dijete i stavi je na svoj stomak da osjeti prisustvo svog brata ili sestre još od prvih mjeseci trudnoće, te da majka uzme svoje dijete za ruku i da odu zajedno ljekaru da vide kako kuca srce bracu i seki, i da ga upita: da li bi volio sine da imaš jednog ovakvog bracu da se igra sa tobom?

Također, poželjno je da dijete zajedno sa majkom slaže odjeću novorođenčeta; da zajedno sa majkom ode u kupovinu odjeće za bebu, i da majka kao što kupuje bebi kupi nešto od odjeće i za starije dijete; da roditelji pozdrave i podrže svaki fin gest djeteta prema bebi.

Isto tako, treba se povesti računa da dijete nakon napunjenih šest mjeseci ne boravi u istoj postelji sa roditeljima, već da mu se dadne poseban krevetac, kao i da se starije dijete ne razmješta sa svog mjesta spavanja zbog dolaska novorođenčeta.

Majka će pri dojenju uzeti dijete iz kreveca, a zatim ga vratiti u njegov krevetac, koji nije nužno da bude u spavaćoj sobi roditelja, već je bolje da bude u susednoj sobi te da se djetetu ne isključuje svjetlo u potpunosti kako se noću ne bi plašilo.

Potrebno je prije dolaska novorođenčeta riješiti problem nevoljnog mokrenja kod starijeg djeteta, kako starije dijete ne bi bilo opterećeno istovremeno sa dva zadatka: navikavanjem na ispravno mokrenje i dočekom novorođenčeta, što bi moglo sa sobom imati negativne psihološke posljedice po zdravlje djeteta.

Također, dužnost je majci da se prije porođaja pobrine za to gdje će ostaviti starije dijete i kod koga, u suprotnom, dijete će se suočiti sa teškim psihološkim momentom da mu majka odjednom brzo odlazi u bolnicu i ostavlja ga samog.

Dijete treba prvom prilikom posjetiti majku u bolnici, gdje se treba voditi računa da dijete vidi i drugu djecu koja posjećuju svoju majku nakon porođaja, kako mu to ne bi teško palo.

Kao što je obaveza i ocu da bude svjestan svoje uloge  neposredno nakon rođenja djeteta tako što će nastojati da privuče što više pažnje novorođenčeta u toku njegovog odrastanja.

Prvo što treba majka da uradi nakon izlaska iz bolnice jeste da starije dijete prigrli u naručju, da priča sa njim, govoreći mu da se ona puno uželjela njemu. Mnogo bi bilo dobro da u tom trenutku mama uruči poklon djetetu govoreći mu da mu je to beba donijela.

Starije dijete bi trebalo da osjeti pažnju od posjetioca koji budu dolazili da mubareklišu prinovu, da ga maze i poklone mu svoju pažnju mnogo više nego novorođenčetu. Dok roditelji pričaju o svom novorođenčetu trebalo bi da upotrebljavaju izraz “naše dojenče”, a ne “tvoj brat”.

Također, starije dijete bi trebalo da se, naročito u prvim mjesecima, navikava da pazi i brine o novorođenčetu.

Dragi roditelji, nemojte nipošto uznemiravati ili udarati starije dijete nakon porođaja zato što stavlja prste u usta, nevoljno mokri ili zastaje u govoru mucajući.

Izvor: odlomak iz knjige: “10 RESAIL LIKULLI AB VE UM“ / 10 poruka za svakog roditelja,

Autor: Dr Jasir Nasr, stručnjak za psihijatriju i pedagoški konsultant.

Za Akos.ba preveo: Aburahman Grahovac

Povezani članci

Back to top button