Poučne priče

Namaz čuva vjernike od straha i od opasnosti

Namaz čuva vjernike od straha i od opasnosti.
Duša klanjača ispunjava se mirom i radošću. Posebno mnoge opasnosti koje ga zadese tokom namaza insanu ne mogu nanijeti nikakvu štetu, jer Allah čuva svoga roba koji Mu je došao, povio vrat i pao na sedždu.

Evo primjera koji se tiče ovoga:

Jedan student tokom putovanja počinje tražiti načina kako da klanja akšam-namaz koji je bio pred istekom. Baš u tom trenutku autobus staje na benzinsku stanicu da natoči gorivo. Uzevši dozvolu od vozača, student upita za Kiblu, otkorača do travnjaka i stade na namaz. Unutar sebe javila se neopisiva sreća. Nije više bilo muke, nalazio se pred Gospodarem svjetova i kušao je nezasiti lezet kojeg sa sobom nosi izvršavanje dužnosti. Dok je klanjao treći rekat, desilo se nešto što cijeloga života neće moći zaboraviti. Proučivši Fatihu i baš kada je trebao poći na ruku’u, pas koji se nalazio malo naprijed u svojoj kućari, uz lavež krenu na njega.

Student u jednom trenu prolazi kroz kolebanje. Šta je sada morao uraditi? Da li je trebao prekinuti namaz i pobjeći ili ostati i nastaviti? Nije mogao nikako zamisliti da se odvoji od Allaha, pa izgovorivši Allahu ekber krenu na ruku. Baš u tom trenutku, kao da neko povuče psa otpozadi. Kada je stigao do njega, zastao je poput vozila ukočenih kočnica. Prestao je lajati, uz blago brektanje zurio je u mladića koji je klanjao, a kada je on pao na sedždu pošao je put svoje kućare. Da, Vlasnik svega sačuvao je jednog mladića koji Mu je činio sedždu, od otvorene opasnosti. Ko na putu namaza bude voljan i preduzimljiv, Allah će mu stvoriti olakšice i sačuvat će ga od opasnosti. Postoji na hiljade ovakvih primjera.

Autor: Džemil Topkinar

Za Akos.ba priredio: Nedim Botić

Povezani članci

Back to top button