Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "zastita"

Ako želiš sreću i uspjeh u danu, klanjaj sabah-namaz

Ako radni dan započneš sa klanjanjem sabah-namaza, sigurno ćeš uživati u Allahovoj zaštiti. Allah, dž.š., će te sigurno zaštiti od svih zala i uputiti te ka dobru. Allah neće blagosloviti dan koji nisi započeo s klanjanjem sabaha. Klanjanje sabaha je prvi korak ka uspjehu i priznanju. Ovo su radosne vijesti za sve

Dova za zaštitu od nesreća i belaja na putovanju

Kada se čovjek pripremi za put, ne bi smio da izostavi putnu dovu Muhammed, s.a.v.s., je preporučio učenje putne dove u u kojoj ćemo zamoliti Allaha da nas sačuva svih neugodnosti na putu, da nam olakša putovanje i sačuva našu porodicu od svih iskušenja na koja bi mogli naići na putu. Imam

Vodene čarolije rijeke Une traže zaštitu

Brendirati Unu kroz projekat Uniland – zemlju vodenih čarolija koja će biti perjanica turističkih ponuda. Piše: Fahrudin Vojić O vrijednosti i zaštiti srednjeg toka rijeke Une počelo se razmišljati samim formiranjem ekološkog udruženja Unski smaragdi. Ideja Boška Marjanovića, utemeljitelja ove organizacije pretvorena je kasnije u Nacionalni park Una, koji se brine o

Smog i kako se boriti protiv njega?

Riječ smog je kombinacija dvije engleske riječi: smoke što znači dim i fog što znač magla. Nad gusto naseljenim gradovima nadvila se prljavština u vidu smoga poput kakvog staklenog poklopca. Velika opasnost dolazi od finih čestica prašine koje se u atmosferu oslobađaju motori automobila. Ovakva zagađenost zraka nastaje zimi kada se oblast niskog

Allahova dž.š. zaštita vjernika na ovom svijetu

Stoku, zvijeri i životinje, Allah dž.š. potčinit će Svojim štićenicima, onima koji ne prelaze granice koje je On postavio, koji izvršavaju Njegova naređenja i klone se Njegovih zabrana. Ukba bin Nafi El-Fehri r.a., po naređenju Muavije r.a., krenuo je u vojni pohod na Afriku, i između ostalih, osvojio

Kako se zaštititi od šejtana

El-hamdu lillahi Rabbil-alemin. Ves-salatu ves-selam ala hatimil-enbija`i vel-murselin. Nakon što je govorio o stepenima šejtanovog zavođenja – o kojima je bilo riječi u prošlom broju – imam Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejhi, u istom djelu Beda`iu el-Feva`id, 2/809-825, donio je jako zanimljive i korisne savjete o tome kako se zaštititi od

Top